Verpleegkundigen lopen in de gang

Een beroerte is een herseninfarct of een hersenbloeding. Dat is een doorbloedingsstoornis in de hersenen. Een beroerte ontstaat in tachtig procent van de gevallen door een infarct in de hersenen. Dit wil zeggen dat een bloedvat is afgesloten. In twintig procent van de gevallen ontstaat een beroerte door een scheurtje in een bloedvat in de hersenen. Dat heet een hersenbloeding. De gevolgen van een beroerte zijn sterk uiteenlopend. Ze hangen vaak af van de plaats waar de beroerte zit. De hersenen zijn kwetsbaar. Ze regelen het bewegen, zien, spreken en denken. Maar ook bijvoorbeeld emoties en gevoel. Een beroerte kan daarom ernstige gevolgen hebben.

CVA-polikliniek

Een beroerte kan ingrijpende gevolgen hebben. Als u een beroerte heeft gehad, kunt u voor de nazorg terecht op de speciale polikliniek. Tijdens het bezoek zal de neuroloog of verpleegkundig specialist diverse onderwerpen met u bespreken:

  • Uw herstelproces na uw opname
  • Mogelijke risicofactoren voor het krijgen van hart- en vaatziekten
  • Uw medicatiegebruik
  • Uw dagelijks leven, zoals autorijden

Als het nodig is, maakt u na uw bezoek een vervolgafspraak. Het kan ook voorkomen dat u voor verdere controle wordt terugverwezen naar uw huisarts. Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek neurologie.