Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek

De afdeling orthopedie participeert al jaren actief in wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoeksfocus

Het onderzoek rondom orthopedie richt zich op een aantal aspecten:

  • Patiënt empowerment. Gericht wordt op het onderzoeken en/of ontwikkelen van innovatieve behandelconcepten, zodat patiënten in hun orthopedische behandeling meer in eigen hand hebben. Bijvoorbeeld door te onderzoeken of een voorkeursslaaphouding, in plaats van de voorgeschreven ruglig tijdens het slapen na het plaatsen van een totale heupprothese, leidt tot beter herstel (leefregelstudie). Een ander voorbeeld is de ontwikkeling van een zelfmanagement app die ingezet kan worden om met pijn om te kunnen gaan voor en na wervelkolomchirurgie (ACTproject). 
  • Orthobiologics. Het onderzoeken van lichaamseigen substanties die bijdragen aan een versneld en/of effectief herstel van een orthopedische ingreep. Bijvoorbeeld het hechten van een voorste kruisband in plaats van het reconstrueren (ROTOR studie). Een ander voorbeeld is het inspuiten van verrijkt bloedplasma na barbotage, na verkalkingen in de schouder (PRP studie).
  • Musculoskeletal Imaging.  Onderzoek gericht op de inzet van innovatieve beeldvormende imaging na plaatsing van metalen orthopedische implantaten ter verbetering van diagnostiek van pathologieën.
  • Biomechanical Tracking. Dit onderzoek richt zich op het voorspellen van risicovolle biomechanische veranderingen als gevolg van sport orthopedische pathologieën. Dit gebeurt met behulp van ambulante (onder andere bewegings-)sensoren. Onderzoeksvoorbeelden zijn de mate van knie (in)stabiliteit na voorste kruisbandchirurgie (Re-Rup project) of de relatie tussen biomechanische veranderingen en blessures tijdens (langdurige) sportbeoefening.
  • Infectiepreventie. Het onderzoeken van effectieve behandelstrategieën voor zowel primaire als secundaire infectiepreventie bij heup- en knie (revisie)prothesiologie. Onderzoeksprojecten richten zich bijvoorbeeld op onderzoek van de optimale timing van orthopedisch chirurgisch ingrijpen bij aanhoudende wondlekkage (LEAK studie).
  • Vergelijkend onderzoek. Bij dit onderzoek staan de optimale orthopedische behandelstrategieën in afwezigheid van wetenschappelijke evidentie voor superioriteit van te onderzoeken behandelstrategieën centraal. Veelal vindt dergelijk onderzoek plaats bij specifieke patiëntengroepen. Denk hierbij aan onderzoeken welke pees het best gebruikt kan worden bij een voorste kruisbandreconstructie (Graft type). Een ander voorbeeld is het onderzoeken van effectiviteitsverschillen tussen conservatieve of orthopedisch chirurgische behandeling van bepaalde fracturen in een oudere populatie.

Betrokken professionals bij wetenschappelijk onderzoek

Onderstaande (zorg)professionals zijn betrokken bij wetenschappelijk onderzoek, binnen orthopedie:

Orthopedisch chirurgen

Contact

Wilt u meer weten over de medische discipline orthopedie? Stuur een e-mail naar wetenschap@ocon.nl.