Logo ZGT Logo, terug naar Home
Scancontrole

Over ZGT

 

 

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT (ZiekenhuisGroep Twente) draagt bij aan de gezondheid van mensen in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt zijn deskundige medewerkers een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en wetenschappelijk onderzoek centraal staan. U vindt ons gastvrije, NIAZ-geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo. Daarnaast verlenen we zorg vanuit de buitenpoliklinieken in Geesteren en Rijssen. Jaarlijks ontvangt ZGT ongeveer 250.000 patiënten. Iedere patiënt verdient de beste zorg. Daarvoor zetten onze 220 medisch specialisten en 3.200 medewerkers zich dagelijks vol passie in.

Missie ZGT

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in de regio en daarbuiten, met de beste zorg in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. ZGT biedt (para)medische en verpleegkundige expertise aan op een gastvrije en deskundige manier, in nauwe samenspraak met patiënten en andere partijen. Zo werkt ZGT continu aan verbetering en innovatie van zorg en biedt ZGT (zorg)professionals een stimulerende werkomgeving. Waarbij professionaliteit, samenwerking, opleiding en onderzoek centraal staan.

Onze 7 beloften

Om onze missie in concreet gedrag in de dagelijkse praktijk zichtbaar te maken voor patiënten, bezoekers, (zorg)partners en onze (zorg)professionals doen wij zeven beloften. Hierop zijn wij aanspreekbaar.

  1. Gastvrij. Wij ontvangen patiënten en bezoekers gastvrij en zorgen ervoor dat zij zich welkom voelen.
  2. Respectvol. Wij werken respectvol samen met de patiënt èn met elkaar.
  3. Eigen regie. Wij ondersteunen de gezondheid van de patiënt door de zelfredzaamheid en eigen regie te bevorderen.
  4. Deskundig. Wij leveren veilige, kwalitatief hoogwaardige zorg en zijn daar transparant over.
  5. Inspirerend. Wij bieden onze professionals een omgeving waar opleiding, onderwijs, onderzoek en innovatie prominent op de agenda staan en waar zij hun vak met passie en plezier op hoog niveau kunnen uitoefenen.
  6. Betrouwbaar. Wij werken verantwoordelijk en integer samen in een netwerk met relevante partijen.
  7. Doelmatig. Wij voelen ons verantwoordelijk voor een doelmatige inzet van middelen.

Visie ZGT

Wij bieden de beste en meest gastvrije zorg, in nauwe samenspraak met de patiënt en andere partijen.

Meerjarenbeleidsvisie ZGT2020

Wilt u meer lezen over de meerjarenbeleidsvisie ZGT2020, bekijk dan de visiewebsite.