Over ZGT

Wij zijn ZGT!

Wij zijn ZGT

ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) is een Topklinisch ziekenhuis dat vanuit twee onderscheidende ziekenhuislocaties (Almelo en Hengelo) een breed zorgpakket biedt voor de Twentse patiënt. Daarmee heeft ons ziekenhuis een belangrijke functie in de regio en heeft het voor verschillende specialisaties ook een bovenregionale betekenis. Bijvoorbeeld op het gebied van specifieke oncologische zorg, complexe diabetes en obesitas.

We werken samen met andere (academische) ziekenhuizen en zorgaanbieders en staan voor zorg op topklinisch niveau. Dit komt tot uiting in hoogwaardige medisch-specialistische expertise gevoed door wetenschappelijk onderzoek, onderwijs, opleidingen en innovatie. Kwaliteit en veiligheid staan bij ons hoog in het vaandel. Ons ziekenhuis is Qualicor Europe geaccrediteerd en onze medische apparatuur TÜV-gecertificeerd.

Het primaire verzorgingsgebied van ZGT omvat een groot deel van Noordwest en Midden-Twente. Hieronder vallen de gemeenten: Almelo, Hengelo, Dinkelland, Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen, Borne, Hof van Twente, Hellendoorn en Wierden; een verzorgingsgebied van ongeveer 390.000 inwoners.

Onze missie

Gezondheid is voor ieder mens één van de belangrijkste elementen voor een gelukkig leven. ZGT draagt bij aan de gezondheid van mensen in onze regio en daarbuiten, met de beste zorg, in de vorm van preventie, diagnostiek, behandeling en verpleging. Wij bieden onze (para)medische en verpleegkundige expertise aan op een gastvrije en deskundige manier, in nauwe samenspraak met de patiënt en andere partijen. ZGT werkt aan continue verbetering en innovatie van zorg en biedt haar (zorg)professionals een stimulerende werkomgeving waar professionaliteit, samenwerking, opleiding en onderzoek centraal staan.

Gezondheid is meer dan afwezigheid van ziekte

Gezondheid is het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’ (dr. M. Huber, 2014). Deze definitie dwingt ons continu na te denken over ons portfolio, de wijze waarop wij werken en onze kerncompetenties. Dit vraagt om een andere, meer innovatieve benadering van de zorg, waarbij we minder redeneren vanuit de aanbodkant en meer uitgaan van de kwaliteit van leven en de behoefte van de patiënt.