Verpleegkundigen lopen in de gang

ZGT Cookiebeleid

ZGT verzamelt via deze site geen namen of andere gegevens die iets zeggen over uw identiteit. Statistische gegevens worden wel verzameld, maar deze zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. ZGT gebruikt deze gegevens om de website aan te passen aan de wensen en verwachtingen van de gebruikers. Dat betekent dat u zgt.nl anoniem kunt raadplegen.  Als u deze website bezoekt en een 'cookie' accepteert, plaatst het systeem automatisch een 'cookie' op uw computer.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestandje met een willekeurige letter- en cijfercombinatie. Hierin staan geen persoonsgegevens en het wordt niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens worden gebruikt die u zelf actief achtergelaten heeft. Bijvoorbeeld bij het invullen en/of verzenden van een formulier op zgt.nl. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Ze worden ook niet voor andere doeleinden gebruikt dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Cookies van derden

Op zgt.nl worden ook cookies geplaatst van systemen die ZGT helpen om zijn website voor u zo aansprekend en duidelijk mogelijk in te richten. Zodat u zo eenvoudig en duidelijk mogelijk de informatie vindt die u zoekt.  Ook hiervoor geldt dat deze cookies alleen worden geplaatst wanneer u daarvoor toestemming geeft. De systemen die ZGT gebruikt worden hieronder nader toegelicht. Op het gebruik van deze cookies is het privacy- en cookiebeleid van de betreffende organisatie van toepassing. Linkjes naar deze statements zijn daarom toegevoegd.

Geen cookies? U kunt ze blokkeren!

U kunt cookies blokkeren, door in de instellingen van uw webbrowser aan te geven dat u geen cookies van zgt.nl wilt krijgen.

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Voor elke browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen.

Via de knoppen hieronder kunt u lezen hoe u dit kunt instellen voor de meest gebruikte browsers:

 

Verschillende browsers 

Firefox

Google Chrome

Safari

Internet Explorer

Firefox Google Chrome Safari Internet Explorer

 

Welke gegevens worden verzameld?

Hieronder leest u welke cookies van derden worden verzameld en vindt u linkjes naar het privacy beleid van deze systemen/organisaties.

Google Analytics

Wanneer u zgt.nl bezoekt, worden gegevens door Google Analytics vastgelegd. Zo krijgt ZGT bijvoorbeeld informatie over het aantal bezoekers en welke pagina’s het meest worden bezocht. De cookies die ZGT gebruikt zijn voor ZGT belangrijk om de kwaliteit van de website te verbeteren. ZGT vindt het belangrijk dat uw privacy is gewaarborgd en heeft hiervoor de volgende acties ondernomen

  • ZGT heeft een verwerkersovereenkomst met Google, waarin is vastgelegd dat Google als verwerker optreedt en zich hierbij aan de wet moet houden.
  • ZGT heeft de optie 'gegevens delen  met Google' uitgezet.
  • ZGT heeft de optie 'gegevens delen voor advertentiedoeleinden' uitgezet.
  • Het herleidbare gedeelte van uw IP-adres is uitgezet.

Vanuit ZGT kunnen we niet zien vanaf welke device u zgt.nl bezoekt. Het is voor Google technisch ook niet mogelijk om een afzonderlijke gebruiker te identificeren. Hier vindt u meer informatie over Google en Google Analytics:

Inzage en recht op aanpassing/verwijdering

Het is voor ZGT niet mogelijk om de door Google Analytics verzamelde informatie te wijzigen of te verwijderen. Ook kan ZGT geen gegevens opvragen over een individuele gebruiker.

Facebook

Als u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via zgt.nl cookies op uw computer plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de website van ZGT bent ingelogd op Facebook. Bovendien moet u eerst actief een handeling doen, door bijvoorbeeld zelf een nieuwsbericht op de website te delen/liken.

Meer informatie over het cookie beleid van Facebook

Twitter

ZGT plaatst Twitter cookies op uw computer om het (re)tweeten van artikelen op zgt.nl mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan zgt.nl bent ingelogd op Twitter en hiervoor actief op de Twitter-button klikt.

Meer informatie over het cookie beleid van Twitter

Wistia

ZGT plaatst Wistia cookies op uw computer om het plaatsen van een video op zgt.nl mogelijk te maken. Wistia biedt de mogelijkheid om video's op zgt.nl te plaatsten en biedt ons informatie over welke video's vaak en minder vaak worden bekeken. In het privacy beleid van Wistia staat beschreven welke informatie exact wordt verzameld. Doel van het verzamelen van informatie is het aanbieden van video's op zgt.nl zo goed mogelijk aan te laten sluiten op uw wensen en behoeften.

Meer informatie over het privacy beleid van Wistia

LinkedIn

ZGT plaatst LinkedIn cookies op uw computer om het doorzetten van artikelen op zgt.nl mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan zgt.nl bent ingelogd op LinkedIn en hiervoor actief op de LinkedIn-button klikt.

Meer informatie over het cookie beleid van LinkedIn

Proclaimer

ZGT besteedt veel zorg aan de informatie op zgt.nl. Hierbij staat voorop dat de informatie correct, actueel en voor de gebruiker relevant moet zijn.

Komt u informatie tegen die onjuist is, dan willen wij dit graag weten. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier website. Na binnenkomst van uw bericht, gaan wij na of uw opmerking correct is. Zo nodig past ZGT de inhoud zo snel mogelijk aan.

Op pagina’s van zgt.nl staan links naar andere organisaties en instellingen. ZGT is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen.

Wijziging van Cookiebeleid

ZGT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Cookiebeleid. Wij adviseren u daarom regelmatig dit ZGT Privacy Statement te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.