Behandeling chirurg met Glass

Innovatie

De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. Mensen worden ouder en maken langer gebruik van meer (complexe) zorg. De zorgkosten stijgen terwijl middelen schaarser worden. Ook ZGT staat voor de uitdaging om kwalitatief hoogwaardige zorg te kunnen blijven bieden aan mensen binnen en buiten Twente. Dat vraagt om anders denken over hoe we de zorg organiseren en aanbieden. 

Technologieën zoals artificial intelligence, nano technologie, big data, zorg op afstand maar ook nieuwe vormen van (keten)samenwerking ‘de juiste zorg op de juiste plek’, bieden kansen om de zorg te innoveren. ZGT kiest ervoor om patiënten te faciliteren in meer eigen regie in hun leven met ziekte of aandoening.

Focus Innovatie ZGT

ZGT innoveert vanuit focus. Innovaties richten zich vooral op die vakgebieden waarin ZGT excelleert. Zoals oncologie en diabetes. Vaak wordt op deze gebieden ook wetenschappelijk onderzoek gedaan. 

 • >

  Patiënt empowerment

  Patiënt empowerment behelst ontwikkelen, evaluatie en implementatie van nieuwe 'geïntegreerde en door technologie ondersteunde' zorgconcepten om mensen die zorg nodig hebben, vanwege hun aandoeningen, te empowereren en motiveren om hun functioneren, gezondheidsstatus te verbeteren of op peil te houden en de kans op complicaties als gevolg van hun aandoening te verminderen. Op deze manier willen wij eigen regie over ziekte, gezondheid en functioneren bevorderen en komen tot 'shared desicion making' in de dagelijkse zorgpraktijk.

 • >

  Predictieve zorg

  Dit thema richt zich op het optimaliseren van de indicatiestelling voor een behandeling en het voorspellen van behandeluitkomsten. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van data uit verschillende (nieuwe) databronnen en hier slim over te redeneren.

 • >

  Snelle en slimme diagnostiek

  Hierbij staat de ontwikkeling en implementatie van snelle en slimme diagnostiek centraal. Doel is snel een zo geïntegreerd mogelijk beeld krijgen van de patiënt en zijn/haar aandoening. Zo wordt de onzekerheid van de patiënt over de aandoening weggenomen en kan snel een adequaat behandeltraject worden gestart. Gestreefd wordt naar een zo laag mogelijke belasting voor de patiënt en het bevorderen van veilige, doelmatige zorg. Een voorbeeld van snelle en slimme diagnostiek is de MRI-scanner, die wordt ingezet bij prostaatkanker.

 • >

  Minimaal invasieve interventies

  Binnen dit aandachtsgebied werken wij aan de ontwikkeling van snellere procedures, met minder letsel voor de patiënt en vaak betere behandelresultaten. Hierdoor is het mogelijk patiënten te behandelen, die niet voor open chirurgie in aanmerking komen. Daarnaast zijn met nieuwe interventiesoorten wellicht aandoeningen te behandelen, waardoor nog geen goede behandeling voorhanden is. Multimodale beeldvormingstechnologieën en robotica zijn essentieel bij de uitvoering van minimaal invasieve procedures.

 • >

  Waardegerichte zorg

  Dit thema richt zich op het het maximaliseren van de waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van zorgkosten door ontwikkeling en implementatie van doelmatige zorg. Dit door optimaal gebruik te maken van middelen en inzet van professionals.

Smartup Innovation

Welke innovaties zijn kansrijk voor de opgave waar we als ZGT voor staan? Hoe kom je tot de juiste keuzes voor innovaties? Hoe verander je bestaande processen, kom je tot nieuwe samenwerkingsvormen en begeleid je zorgprofessionals en patiënten hierin? Wie is bereid om te investeren in innovaties wanneer kosten en baten niet op dezelfde plek vallen? Dit is de innovatiecontext van ZGT. Team Smartup Innovation richt zich hierop.