Verpleegkundigen lopen in de gang

Bouwen aan ZGT

ZGT is een topklinisch ziekenhuis dat vanuit twee onderscheidende ziekenhuislocaties in Almelo en Hengelo een breed zorgpakket biedt. De afgelopen jaren zijn op beide locaties diverse verbouwingen uitgevoerd. Om naar de toekomst toe te zorgen dat onze huisvesting passend blijft bij de zorg die we leveren en voldoet aan eisen op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid, is een strategische vastgoedvisie ontwikkeld. Deze vastgoedvisie geeft richting aan de huisvestingsplannen ten aanzien van de verwachte ontwikkelingen in de zorg op lange termijn.

Gefaseerde nieuwbouw op locatie Almelo en doorontwikkeling van locatie Hengelo

Voor beide locaties is de visie op vastgoed vastgesteld en beoordeeld op onder andere haalbaarheid (ruimtelijk, planning, risico’s, zorglogistiek) en betaalbaarheid (kosten, investeringen).

Locatie Almelo

Voor Almelo is gekozen voor gefaseerde nieuwbouw op de huidige locatie, in een doorlooptijd van twintig jaar. Het ziekenhuis blijft steeds als geheel bereikbaar en functioneel, waarbij in fases ruimte gecreëerd wordt voor de realisatie van nieuwe bouwdelen. Gefaseerde nieuwbouw in Almelo geeft ZGT de meeste flexibiliteit in de toekomst zodat plannen aangepast kunnen worden als het veranderende zorglandschap daar om vraagt.

Locatie Hengelo

Op de locatie Hengelo is de afgelopen jaren gebouwd aan moderne gespecialiseerde centra voor planbare zorg, zoals het Oncologisch Centrum en Hart Long Centrum. ZGT vindt het belangrijk de zorg op deze onderscheidende locatie in Hengelo te blijven ontwikkelen. Ook het komende jaar staan een aantal interne verbouwingen gepland.

Nieuws en ontwikkelingen

Via 'Nieuws' houden we u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de bouw.