Verpleegkundigen lopen in de gang

Onze organisatie

ZGT is één van de grootste werkgevers in Twente en vindt aantrekkelijk werkgeverschap heel belangrijk. Ruim 3200 gedreven medewerkers en 300 vrijwilligers zetten zich dag en nacht in voor de beste zorg en dienstverlening aan onze patiënten.

ZGT als netwerkorganisatie

Het traditionele ziekenhuis zoals we dat kenden bestaat niet meer. Tegenwoordig is een ziekenhuis een netwerkorganisatie van verschillende samenwerkingsverbanden en specialisaties met daarbinnen een ‘kernziekenhuis’. Er ontstaan steeds intensievere samenwerkingen met patiënten, huisartsen, andere zorgaanbieders, gemeenten, research- en onderwijsinstellingen, verzekeraars en private partijen.

Allemaal cruciaal om de zorg naar een nog hoger niveau te tillen vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de zorg in Twente. Daar waar het een bijdrage levert aan het realiseren van onze missie, visie en strategische doelen, zoeken we actief de samenwerking op.

Organogram ZGT

 

Klik op de afbeelding voor een groter beeld.