Verpleegkundigen lopen in de gang

Tarieven en zorgverzekeringen

Heeft u een behandeling of wordt u opgenomen in het ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Dan leest u hier alle informatie over de kosten van uw behandeling en de vergoedingen.

Heeft u na het lezen van deze checklist nog vragen? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het informatiepunt van ZGT, telefoonnummer: 088 708 58 88.

Checklist ziekenhuiskosten

 • >

  1. Controleer of uw zorgverzekering een contract heeft met ZGT

  Ziekenhuizen en zorgverzekeraars maken afspraken met elkaar over de kosten. Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met ZGT, dan krijgt u de behandeling niet altijd (volledig) vergoed. Op de pagina Zorgverzekeraars en overeenkomsten vindt u meer informatie.

 • >

  2. Controleer welke kosten uw zorgverzekeraar vergoedt

  In de polis van uw zorgverzekering ziet u welke behandelingen wel en niet worden vergoed. U kunt dit ook aan uw zorgverzekeraar vragen. Controleer uw polis voor uw eerste afspraak in het ziekenhuis, zodat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

 • >

  3. Controleer de hoogte van uw eigen risico

  Het verplichte eigen risico is €385,-. Heeft u gekozen voor een vrijwillig hoger eigen risico? Dan moet u misschien zelf meer betalen aan uw zorgverzekeraar. In de polis van uw zorgverzekering ziet u hoe hoog uw eigen risico is. U kunt dit ook aan uw zorgverzekeraar vragen. Controleer de hoogte van uw eigen risico voor uw eerste afspraak in het ziekenhuis, dan komt u niet voor vervelende verrassingen te staan.

 • >

  4. Neem uw verwijsbrief mee naar uw afspraak

  Voor uw eerste afspraak heeft u een verwijsbrief van een door de zorgverzekeraar erkende verwijzer nodig. Heeft u geen verwijsbrief of gaat u direct naar een afdeling van het ziekenhuis, dan moet u de kosten van deze behandelingen zelf betalen.

 • >

  5. Neem uw legitimatiebewijs mee naar het ziekenhuis

  Bij elk bezoek aan het ziekenhuis moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien. Dit kan zijn een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. De legitimatieplicht geldt ook voor kinderen, direct vanaf de geboorte.

  Als u bij uw bezoek aan het ziekenhuis geen geldig identiteitsbewijs kunt laten zien, kunt u de kosten van de behandeling niet declareren bij uw zorgverzekeraar. De arts of het ziekenhuis moet alle kosten van de medische behandeling dan direct bij u in rekening brengen.

 • >

  6. Overleg bij veranderingen met uw zorgverzekeraar

  Het kan gebeuren dat uw behandeling tijdens het behandeltraject wordt gewijzigd. Vraag dan bij uw zorgverzekeraar wat dit betekent voor de vergoeding van uw behandeling.

 • >

  7. Wacht op bericht van uw zorgverzekeraar

  Meestal stuurt ZGT de rekening direct naar uw zorgverzekeraar. Dat gebeurt als uw DBC wordt gesloten. Dit kan even duren, omdat ziekenhuizen DBC’s volgens de landelijke regels afsluiten. Meer informatie over DBC's leest u op de pagina Diagnose Behandel Combinatie (DBC).