Verpleegkundigen lopen in de gang

Wachttijden

Voor behandeling en onderzoek in het ziekenhuis of polikliniek geldt vaak een wachttijd. ZGT laat maandelijks de te verwachten wachttijden zien. Deze wachttijden staan in kalenderdagen. De wachttijden zijn verdeeld in wachttijden voor poliklinieken, behandelingen en diagnostiek. We laten de kortste wachttijd in ZGT zien, dit kan op locatie Almelo of Hengelo zijn.

Wanneer bent u aan de beurt?

Als u (of uw huisarts) voor het eerst een afspraak maakt, kan het soms even duren voordat u bij ZGT aan de beurt bent. Wij doen er alles aan om uw wachttijd zo kort mogelijk te houden.

De medische urgentie (de noodzaak) van een onderzoek of een behandeling bepaalt altijd hoe snel u aan de beurt bent. Sommige onderzoeken en/of behandelingen kunnen niet uitgesteld worden of moeten snel gebeuren. Uw huisarts en uw medisch specialist bepalen welke patiënt als eerste aan de beurt is. Voor spoedgevallen is altijd snel plek beschikbaar.

Wachttijdnormen

Overheid, zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben afspraken gemaakt over redelijke wachttijden. Het kan zijn dat een polikliniekbezoek, behandeling of diagnostiek een langere wachttijd heeft. Er ontstaan wachttijden als de vraag naar zorg groter is dan het aanbod. Er zijn dan meer patiënten dan het ziekenhuis kan behandelen.

Wat kunt u doen wanneer u de wachttijd te lang vindt?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin helpen, zodat u sneller aan de beurt bent. De maximaal aanvaardbare wachttijd die zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen hebben vastgesteld (de Treeknorm), is voor de toegang tot de polikliniek 4 weken en voor behandeling 7 weken.

Wat zijn de wachttijden van ZGT?

Hieronder ziet u de wachttijden in ons ziekenhuis per poliklinisch bezoek, diagnostisch onderzoek, en behandeling. Deze wachttijden zijn in kalenderdagen. Het is een indicatie en het kan zijn dat de echte wachttijd iets verschillend is van wat u hier ziet staan. De precieze datum hoort u wanneer u een afspraak maakt of wanneer u een afspraakbevestiging thuis krijgt gestuurd.

Ontwikkelingen met het coronavirus

Door de ontwikkelingen met het coronavirus is het nu niet altijd duidelijk wanneer u als patiënt aan de beurt bent voor een behandeling. Voor spoedzorg en zorg die echt niet kan wachten, kunt u altijd bij ons terecht. Als uw afspraak niet door kan gaan, dan nemen wij contact met u op.

In onderstaand wachttijdenoverzicht ziet u de actuele wachttijden per 30 mei 2023. Klik op één van de onderstaande categorieën voor een overzicht van de wachttijden.

 • Poliklinisch bezoek

  Dit is het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt aan de beurt is. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister op het moment dat de patiënt de afspraak maakt. Als u graag naar een bepaalde medisch specialist of een bepaalde locatie wil, kan de wachttijd langer zijn.

  Specialisme

  Wachttijd in dagen

  Allergologie

   

  Regulier consult

  52

  Cardiologie

   

  Regulier consult cardiologie

   43

  Fast-track pijn op de borst

   17

  Fast-track hartritme- en geleidingsstoornissen

   28

  Hartfalen

   43

  Chirurgie

   

  Chirurgie algemeen

   7

  Vaatchirurgie

   14

  Gastro-enterologie

   10

  Mammapoli (Borstkliniek Oost-Nederland)

   13

  Oncologie

   2

  Traumatologie

   14

  Diabetische voetenpoli

   7

  Wondpoli

   14

  Dermatologie

   

  Regulier consult dermatoloog

   46

  Gastro-enterologie

   

  Regulier consult

  110

  Gynaecologie

   

  Regulier consult gynaecologie

   84

  Infertiliteit

  Zie Fertiliteitskliniektwente.nl

  Incontinentie voor de vrouw / Bekkenbodempoli

   56

  Interne geneeskunde

   

  Regulier consult

   39

  Nefrologie

   57

  Hypertensie

   63

  Obesitascentrum

   30

  Kaakchirurgie (Kaakchirurgie Oost-Nederland)

   

  Regulier consult

   Zie MST

  KNO

   

  Regulier consult KNO

  15

  Consult KNO arts met audiometrie

  37

  Kindergeneeskunde algemeen

   

  Regulier consult

   32

  Klinische geriatrie

   

  Regulier consult

  42

  Geheugenpoli

  112

  Valpoli

  56

  Longziekten

   

  Regulier consult

   35

  Oncologie

   5

  Neurologie

   

  Regulier consult

   110

  Carpale Tunnel Syndroom

   38

  TIA poli

   3

  Hernia / Rugpoli (ALRS)

   38

  Hoofdpijnpoli

   93

  Oogheelkunde

   

  Regulier consult

   175

  Consult optometrist

   70

  Consult orthoptist

   70

  Orthopedie (OCON)

   Zie Ocon.nl

  Pijnbestrijding/anesthesiologie

   Zie nocepta.nl/

  Plastische chirurgie

   

  Regulier consult

   28

  Psychiatrie

   

  Regulier consult

   99

  Reumatologie

   

  Regulier consult

   185

  Revalidatie

   

  Regulier consult

   16

  Kinderrevalidatie

   67

  Urologie

   

  Regulier consult

   60

  Bekkenbodemcentrum

   15

 • Diagnostiek

  De wachttijd bij diagnostiek is de tijd tussen het moment waarop uw medisch specialist of huisarts met u besluit tot een diagnostische afspraak en het moment van de daadwerkelijke afspraak. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie.

  Onderzoek

  Wachttijd in dagen

  MRI-Scan (radiologie)

   

  bovenste ledematen

  43

  onderste ledematen

  43

  Wervelkolom

  18

  CT-Scan (radiologie)

   

  CT bovenste ledematen

  16

  CT onderste ledematen

  16

  CT wervelkolom

  16

  CT hoofd / hals

  16

  Echo onderzoek

  17

  Endoscopisch onderzoek 

   

  Coloscopie (gasto-enterologie) en gastroscopie met sedatie

   14

  Gastroscopie (gastro-enterologie) zonder sedatie

   10

  Nucleaire Geneeskunde

   

  Myocardperfusiescan

  2 weken

  PET-CT scan

  1 week

  Botscan (Nucleaire)

  2 weken

 • Behandelingen

  Uw medisch specialist kan met u besluiten dat u behandeld moet worden in het ziekenhuis. De wachttijd voor een behandeling is de tijd tussen het moment van dit besluit en het moment van de behandeling. Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde medisch specialist, kan de wachttijd langer zijn.

  Behandeling Wachttijd in dagen

  Operatieve behandeling liesbreuk (heelkunde)

  59

  Tonsillectomie en/of adenotomie (keel-, neus- en oorchirurgie, kinderen tot 18 jaar)

  58

  Galblaasverwijdering (heelkunde)

  60

  Operatieve verwijdering slokdarm (heelkunde)

   

  Carpaal tunnel syndroom (heelkunde, plastische chirurgie)

   52

  Initiële staaroperatie (oogheelkunde)

  84

  Revalidatie na beroerte (revalidatiegeneeskunde)

   

  Operatieve behandeling bij vergrote prostaat (urologie)

  49

  Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of blaasverzakking bij man (urologie)

  75

  Operatieve behandeling prostaatcarcinoom (urologie)

  49

  Sterilisatie man (urologie, heelkunde)

  42

  Hartkatheterisatie (cardiologie)

  1

  Baarmoederverwijdering (gynaecologie)

  91

  Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of verzakking bij vrouw (gynaecologie)

  132

  Sterilisatie man (urologie)

  56

  (Vaat)chirurgische behandeling spataderen (heelkunde)

   

  Behandeling spataderen  (dermatologie, heelkunde)

  55

  Mohs chirurgie (dermatologie)

  57

  Tonsillectomie en/of adenotomie (keel-, neus- en oorchirurgie, volwassenen)

  94

  Primaire operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot (kno)

  106

  Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (keel-, neus- en oorchirurgie, kinderen)

  40

  Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (keel-, neus- en oorchirurgie, volwassenen)