Verpleegkundigen lopen in de gang

Wachttijden

Voor behandeling en onderzoek in het ziekenhuis of polikliniek geldt vaak een wachttijd. ZGT laat maandelijks de te verwachten wachttijden zien. Deze wachttijden staan in kalenderdagen. De wachttijden zijn verdeeld in wachttijden voor poliklinieken, behandelingen en diagnostiek. We laten de kortste wachttijd in ZGT zien, dit kan op locatie Almelo of Hengelo zijn.

Wanneer bent u aan de beurt?

Als u (of uw huisarts) voor het eerst een afspraak maakt, kan het soms even duren voordat u bij ZGT aan de beurt bent. Wij doen er alles aan om uw wachttijd zo kort mogelijk te houden.

De medische urgentie (de noodzaak) van een onderzoek of een behandeling bepaalt altijd hoe snel u aan de beurt bent. Sommige onderzoeken en/of behandelingen kunnen niet uitgesteld worden of moeten snel gebeuren. Uw huisarts en uw medisch specialist bepalen welke patiënt als eerste aan de beurt is. Voor spoedgevallen is altijd snel plek beschikbaar.

Wachttijdnormen

Overheid, zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben afspraken gemaakt over redelijke wachttijden. Het kan zijn dat een polikliniekbezoek, behandeling of diagnostiek een langere wachttijd heeft. Er ontstaan wachttijden als de vraag naar zorg groter is dan het aanbod. Er zijn dan meer patiënten dan het ziekenhuis kan behandelen.

Wat kunt u doen wanneer u de wachttijd te lang vindt?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan dan met u bekijken of u in een ander ziekenhuis sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen hebben vastgesteld (de Treeknorm), is voor de toegang tot de polikliniek 4 weken en voor behandeling 7 weken.

Wat zijn de wachttijden van ZGT?

Hieronder ziet u de wachttijden in ons ziekenhuis per poliklinisch bezoek, diagnostisch onderzoek, en behandeling. Deze wachttijden zijn in kalenderdagen. Het is een indicatie en het kan zijn dat de echte wachttijd iets verschillend is van wat u hier ziet staan. De precieze datum hoort u wanneer u een afspraak maakt of wanneer u een afspraakbevestiging thuis krijgt gestuurd.

Ontwikkelingen met het coronavirus

Door de ontwikkelingen met het coronavirus is het nu niet altijd duidelijk wanneer u als patiënt aan de beurt bent voor een behandeling. Voor spoedzorg en zorg die echt niet kan wachten, kunt u altijd bij ons terecht. Als uw afspraak niet door kan gaan, dan nemen wij contact met u op.

In onderstaand wachttijdenoverzicht ziet u de actuele wachttijden per 28 november 2023. Klik op één van de onderstaande categorieën voor een overzicht van de wachttijden.

 • Poliklinisch bezoek

  Dit is het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt aan de beurt is. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister op het moment dat de patiënt de afspraak maakt. Als u graag naar een bepaalde medisch specialist of een bepaalde locatie wil, kan de wachttijd langer zijn.

  Wachttijden poliklinisch bezoek

  Specialisme

  Wachttijd in dagen

  Allergologie

   

  Regulier consult

  80

  Cardiologie

   

  Regulier consult cardiologie

   60

  Fast-track pijn op de borst

   14

  Fast-track hartritme- en geleidingsstoornissen

   49

  Hartfalen

   60

  Chirurgie

   

  Chirurgie algemeen

   7

  Vaatchirurgie

   21

  Gastro-enterologie

   14

  Mammapoli (Borstkliniek Oost-Nederland)

   21

  Oncologie

   2

  Traumatologie

   14

  Diabetes mellitus met ulcus

   7

  Wondpoli

   7

  Dermatologie

   

  Regulier consult dermatoloog

   66

  Gastro-enterologie

   

  Regulier consult

  7

  Gynaecologie

   

  Regulier consult gynaecologie

   183

  Infertiliteit

  Zie Fertiliteitskliniektwente.nl

  Incontinentie voor de vrouw / Bekkenbodempoli

   56

  Interne geneeskunde

   

  Regulier consult

   70

  Nefrologie

   25

  Hypertensie

   53

  Obesitascentrum

   60

  Kaakchirurgie (Kaakchirurgie Oost-Nederland)

   

  Regulier consult

   Zie MST

  KNO

   

  Regulier consult KNO

  10

  Consult KNO arts met audiometrie

  30

  Kindergeneeskunde algemeen

   

  Regulier consult

   30

  Klinische geriatrie

   

  Regulier consult

  21

  Geheugenpoli

  150

  Valpoli

  80

  Longziekten

   

  Regulier consult

   25

  Oncologie

   5

  Neurologie

   

  Regulier consult

   105

  Carpale Tunnel Syndroom

   50

  TIA poli

   3

  Hernia / Rugpoli (ALRS)

   37

  Hoofdpijnpoli

   120

  Oogheelkunde

   

  Regulier consult

   175

  Consult optometrist

   70

  Consult orthoptist

   70

  Orthopedie (OCON)

   Zie Ocon.nl

  Pijnbestrijding/anesthesiologie

   Zie nocepta.nl/

  Plastische chirurgie

   

  Regulier consult

   18

  Psychiatrie

   

  Regulier consult

   39

  Reumatologie

   

  Regulier consult

   280

  Revalidatie

   

  Regulier consult

   23

  Kinderrevalidatie

   46

  Urologie

   

  Regulier consult

   30

  Bekkenbodemcentrum

   15

 • Diagnostiek

  De wachttijd bij diagnostiek is de tijd tussen het moment waarop uw medisch specialist of huisarts met u besluit tot een diagnostische afspraak en het moment van de daadwerkelijke afspraak. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie.

  Wachttijden diagnostiek

  Onderzoek

  Wachttijd in dagen

  MRI-Scan (radiologie)

   

  bovenste ledematen

  44

  onderste ledematen

  44

  Wervelkolom

  9

  CT-Scan (radiologie)

   

  CT bovenste ledematen

  15

  CT onderste ledematen

  15

  CT wervelkolom

  15

  CT hoofd / hals

  15

  Echo onderzoek

  28

  Endoscopisch onderzoek 

   

  Coloscopie (gasto-enterologie) en gastroscopie met sedatie

  17

  Gastroscopie (gastro-enterologie) zonder sedatie

  63

  Nucleaire Geneeskunde

   

  Myocardperfusiescan

  2 weken

  PET-CT scan

  1 week

  Botscan (Nucleaire)

  2 weken

 • Behandelingen

  Uw medisch specialist kan met u besluiten dat u behandeld moet worden in het ziekenhuis. De wachttijd voor een behandeling is de tijd tussen het moment van dit besluit en het moment van de behandeling. Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde medisch specialist, kan de wachttijd langer zijn.

   

  Wachttijden behandelingen
  Behandeling Wachttijd in dagen

  Operatieve behandeling navelbreuk (hernia umbilicalis) bij volwassenen (heelkunde)

  61

  Operatieve behandeling goedaardige aandoeningen van/rondom de anus (heelkunde, dermatologie)

  63

  Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/hernia femoralis) (heelkunde)

  93

  Galblaasverwijdering (heelkunde)

  36

  Volumereductieoperatie maag bij overgewicht (heelkunde)

  68

  Operatieve verwijdering slokdarm (heelkunde)

  62

  Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom (heelkunde, orthopedie, plastische chirurgie)

  48

  Initiële staaroperatie (oogheelkunde)

  80

  Operatieve behandeling contractuur van Dupuytren (plastische chirurgie)

  52

  Operatieve borstconstructie (plastische chirurgie)

  237

  Operatieve behandeling bij vergrote prostaat (urologie)

  84

  Vergruizing niersteen (urologie)

  9

  Percutane niersteenverwijdering (urologie)

  44

  Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of blaasverzakking bij man (urologie)

  159

  Operatieve behandeling prostaatcarcinoom (urologie)

  30

  Sterilisatie man (urologie, heelkunde)

  72

  Besnijdenis (urologie, heelkunde)

  16

  Hartkatheterisatie (cardiologie)

  11

  Geïsoleerde/op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie)

  51

  Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of verzakking bij vrouw (gynaecologie)

  115

  Sterilisatie man (urologie)

  11

  Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting (gynaecologie)

  71

  Behandeling spataderen (dermatologie, heelkunde)

  44

  Mohs chirurgie (dermatologie)

  57

  Tonsillectomie en/of adenotomie (keel-, neus- en oorchirurgie)

  64

  Primaire operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot (kno)

  109

  Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (keel-, neus- en oorchirurgie, kinderen)

  43

  Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (keel-, neus- en oorchirurgie, volwassenen)

  nb*

   

  nb* = momenteel geen representatief aantal behandelingen gepland die voldoen aan deze NZa definitie.