Wachttijden

Voor behandeling en onderzoek in het ziekenhuis of polikliniek geldt vaak een wachttijd.

ZGT publiceert maandelijks de te verwachten wachttijden. Deze wachttijden zijn vermeld in kalenderdagen. We hanteren een onderverdeling in wachttijden voor poliklinieken, behandelingen en diagnostiek. De kortste wachttijd in ZGT wordt weergegeven, dit betekent dat dit op locatie Almelo of Hengelo kan zijn.

Als u (of uw huisarts) voor het eerst een afspraak maakt, kan het soms even duren voordat u bij ZGT terecht kunt. Wij doen er alles aan om uw wachttijd zo kort mogelijk te houden.

De medische urgentie van een onderzoek of een behandeling is altijd bepalend. Sommige onderzoeken en/of behandelingen kunnen niet uitgesteld worden of moeten op kortere termijn plaatsvinden. Uw huisarts en uw medisch specialist bepalen deze urgentie. Voor urgente gevallen is op kortere termijn plek beschikbaar.

Wachttijdnormen

Overheid, zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben afspraken gemaakt over acceptabele wachttijden. Het kan voorkomen dat een polikliniekbezoek, behandeling of diagnostiek een langere wachttijd heeft. Wachttijden ontstaan als de vraag naar zorg groter is dan het aanbod. Er zijn meer patiënten dan het ziekenhuis kan behandelen.

Wat kunt u doen wanneer u de wachttijd te lang vindt?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Wat zijn de wachttijden van ZGT?

Hieronder ziet u de wachttijden in ons ziekenhuis per poliklinisch bezoek, diagnostisch onderzoek, en behandeling. Deze wachttijden zijn weergegeven in kalenderdagen. Het is echter een indicatie en het kan zijn dat de werkelijke wachttijd iets afwijkt van wat hier getoond wordt. De exacte datum hoort u wanneer u een afspraak maakt of wanneer u een afspraakbevestiging thuis krijgt gestuurd.

Ontwikkelingen rondom het coronavirus

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus is het momenteel niet altijd duidelijk wanneer u als patiënt terecht kunt voor een behandeling. Voor spoedzorg en zorg die echt niet kan wachten, kunt u altijd bij ons terecht. Als uw afspraak niet door kan gaan, dan nemen wij contact op met u.

Onderstaand wachttijdenoverzicht betreft de actuele wachttijden per 26 april 2022. Klik op één van de onderstaande categorieën voor een overzicht van de wachttijden.

 • Poliklinisch bezoek

  Dit is het aantal dagen tussen het moment dat een patiënt een afspraak maakt voor de polikliniek tot het moment dat de patiënt terecht kan. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister op het moment dat de patiënt de afspraak maakt. Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde medisch specialist of voorkeur voor een bepaalde locatie, kan de wachttijd langer zijn.

  Specialisme

  Wachttijd in dagen

  Allergologie

   

  Regulier consult

  50

  Cardiologie

   

  Regulier consult cardiologie

   14

  Fast-track pijn op de borst

   28

  Fast-track hartritme- en geleidingsstoornissen

   28

  Hartfalen

   16

  Chirurgie

   

  Chirurgie algemeen

   7

  Vaatchirurgie

   7

  Gastro-enterologie

   7

  Mammapoli (Borstkliniek Oost-Nederland)

   7

  Oncologie

   2

  Traumatologie

   7

  Diabetische voetenpoli

   7

  Wondpoli

   7

  Dermatologie

   

  Regulier consult dermatoloog

   28

  Gastro-enterologie

   

  Regulier consult

   49

  Gynaecologie

   

  Regulier consult gynaecologie

   56

  Infertiliteit

  Zie Fertiliteitskliniektwente.nl

  Incontinentie voor de vrouw / Bekkenbodempoli

   56

  Interne geneeskunde

   

  Regulier consult

   10

  Nefrologie

   30

  Hypertensie

   57

  Obesitascentrum

   17

  Kaakchirurgie (Kaakchirurgie Oost-Nederland)

   

  Regulier consult

   150

  KNO

   

  Regulier consult KNO

  38

  Consult KNO arts met audiometrie

  51

  Kindergeneeskunde algemeen

   

  Regulier consult

   15

  Klinische geriatrie

   

  Regulier consult

  14

  Geheugenpoli

  91

  Valpoli

  77

  Longziekten

   

  Regulier consult

   43

  Oncologie

   5

  Neurologie

   

  Regulier consult

   42

  Carpale Tunnel Syndroom

   37

  TIA poli

   3

  Hernia / Rugpoli (ALRS)

   30

  Hoofdpijnpoli

   90

  Oogheelkunde

   

  Regulier consult

   89

  Consult optometrist

   14

  Consult orthoptist

   14

  Orthopedie (OCON)

   Zie Ocon.nl

  Pijnbestrijding/anesthesiologie

   Zie nocepta.nl/

  Plastische chirurgie

   

  Regulier consult

   43

  Psychiatrie

   

  Regulier consult

   25

  Reumatologie

   

  Regulier consult

   3

  Revalidatie

   

  Regulier consult

   9

  Kinderrevalidatie

   32

  Urologie

   

  Regulier consult

   90

  Bekkenbodemcentrum

   56

 • Diagnostiek

  De wachttijd bij diagnostiek is de tijd tussen het moment waarop uw medisch specialist of huisarts met u besluit tot een diagnostische afspraak en het moment van de daadwerkelijke afspraak. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie.

  Onderzoek

  Wachttijd in dagen

  MRI-Scan (radiologie)

   

  bovenste ledematen

  41

  onderste ledematen

  41

  Wervelkolom

  20

  CT-Scan (radiologie)

   

  CT bovenste ledematen

  8

  CT onderste ledematen

  8

  CT wervelkolom

  8

  CT hoofd / hals

  8

  Echo onderzoek

  10

  Endoscopisch onderzoek 

   

  Coloscopie (gasto-enterologie) en gastroscopie met sedatie

   49

  Gastroscopie (gastro-enterologie) zonder sedatie

   7

  Nucleaire Geneeskunde

   

  Myocardperfusiescan

  2 weken

  PET-CT scan

  1 week

  Botscan (Nucleaire)

  2 weken

 • Behandelingen

  Uw medisch specialist kan met u besluiten dat u behandeld moet worden in het ziekenhuis. De wachttijd voor een behandeling is de tijd tussen het moment van dit besluit en het moment van de behandeling. Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde medisch specialist, kan de wachttijd langer zijn.

  Behandeling Wachttijd in dagen

  Operatieve behandeling liesbreuk (heelkunde)

  81

  Tonsillectomie en/of adenotomie (keel-, neus- en oorchirurgie, kinderen tot 18 jaar)

  88

  Galblaasverwijdering (heelkunde)

  109

  Operatieve verwijdering slokdarm (heelkunde)

   

  Carpaal tunnel syndroom (heelkunde, plastische chirurgie)

   31

  Initiële staaroperatie (oogheelkunde)

   178

  Revalidatie na beroerte (revalidatiegeneeskunde)

   

  Operatieve behandeling bij vergrote prostaat (urologie)

   51

  Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of blaasverzakking bij man (urologie)

   

  Operatieve behandeling prostaatcarcinoom (urologie)

  51

  Sterilisatie man (urologie, heelkunde)

  120

  Hartkatheterisatie (cardiologie)

  1

  Baarmoederverwijdering (gynaecologie)

   

  Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of verzakking bij vrouw (gynaecologie)

  74

  Sterilisatie vrouw (gynaecologie)

   

  (Vaat)chirurgische behandeling spataderen (heelkunde)

   

  Behandeling spataderen  (dermatologie, heelkunde)

  59

  Mohs chirurgie (dermatologie)

  36

  Tonsillectomie en/of adenotomie (keel-, neus- en oorchirurgie, volwassenen)

   115

  Primaire operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot (kno)

  189

  Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (keel-, neus- en oorchirurgie, kinderen)

  69

  Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (keel-, neus- en oorchirurgie, volwassenen)