Verpleegkundigen lopen in de gang

Wachttijden

Voor behandeling en onderzoek in het ziekenhuis of polikliniek geldt vaak een wachttijd. ZGT laat maandelijks de te verwachten wachttijden zien. Deze wachttijden staan in kalenderdagen. De wachttijden zijn verdeeld in wachttijden voor poliklinieken, behandelingen en diagnostiek. We laten de kortste wachttijd in ZGT zien, dit kan op locatie Almelo of Hengelo zijn.

Wanneer bent u aan de beurt?

Als u (of uw huisarts) voor het eerst een afspraak maakt, kan het soms even duren voordat u bij ZGT aan de beurt bent. Wij doen er alles aan om uw wachttijd zo kort mogelijk te houden.

De medische urgentie (de noodzaak) van een onderzoek of een behandeling bepaalt altijd hoe snel u aan de beurt bent. Sommige onderzoeken en/of behandelingen kunnen niet uitgesteld worden of moeten snel gebeuren. Uw huisarts en uw medisch specialist bepalen welke patiënt als eerste aan de beurt is. Voor spoedgevallen is altijd snel plek beschikbaar.

Wachttijdnormen

Overheid, zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben afspraken gemaakt over redelijke wachttijden. Het kan zijn dat een polikliniekbezoek, behandeling of diagnostiek een langere wachttijd heeft. Er ontstaan wachttijden als de vraag naar zorg groter is dan het aanbod. Er zijn dan meer patiënten dan het ziekenhuis kan behandelen.

Wat kunt u doen wanneer u de wachttijd te lang vindt?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan dan met u bekijken of u in een ander ziekenhuis sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen hebben vastgesteld (de Treeknorm), is voor de toegang tot de polikliniek 4 weken en voor behandeling 7 weken.

Wat zijn de wachttijden van ZGT?

Hieronder ziet u de wachttijden in ons ziekenhuis per poliklinisch bezoek, diagnostisch onderzoek, en behandeling. Deze wachttijden zijn in kalenderdagen. Het is een indicatie en het kan zijn dat de echte wachttijd iets verschillend is van wat u hier ziet staan. De precieze datum hoort u wanneer u een afspraak maakt of wanneer u een afspraakbevestiging thuis krijgt gestuurd.

Ontwikkelingen met het coronavirus

Door de ontwikkelingen met het coronavirus is het nu niet altijd duidelijk wanneer u als patiënt aan de beurt bent voor een behandeling. Voor spoedzorg en zorg die echt niet kan wachten, kunt u altijd bij ons terecht. Als uw afspraak niet door kan gaan, dan nemen wij contact met u op.

In onderstaand wachttijdenoverzicht ziet u de actuele wachttijden per 28 mei 2024. Klik op één van de onderstaande categorieën voor een overzicht van de wachttijden.

 • Polikliniek

  De wachttijd voor de poli is de tijd tussen de datum van verwijzing tot de datum van de afspraak. Hierbij hanteren we de derde mogelijkheid in het afsprakenregister op het moment dat de patiënt de afspraak maakt. Onderstaand worden de standaard wachttijden getoond. Uw wachttijd kan hiervan afwijken afhankelijk van uw medische situatie, voorkeuren en benodigd medisch specialist.

  Wachttijden poliklinisch bezoek

  Specialisme

  Wachttijd in dagen

  Allergologie

   

  Regulier consult

  189

  Cardiologie

   

  Regulier consult cardiologie

   39

  Fast-track pijn op de borst

   14

  Fast-track hartritme- en geleidingsstoornissen

   54

  Chirurgie

   

  Chirurgie algemeen

   5

  Vaatchirurgie

   7

  Gastro-enterologie

   14

  Mammapoli (Borstkliniek Oost-Nederland)

   8

  Oncologie

   2

  Traumatologie

   14

  Diabetes mellitus met ulcus

   7

  Wondpoli

   7

  Dermatologie

   

  Regulier consult dermatoloog

   280

  Gastro-enterologie

   

  Regulier consult

  35

  Gynaecologie

   

  Regulier consult gynaecologie

   240

  Infertiliteit

  Zie Fertiliteitskliniektwente.nl

  Incontinentie voor de vrouw / Bekkenbodempoli

   56

  Interne geneeskunde

   

  Regulier consult

   32

  Nefrologie

   35

  Hypertensie

   32

  Obesitascentrum

   7

  Kaakchirurgie (Kaakchirurgie Oost-Nederland)

   

  Regulier consult

   Zie MST

  KNO

   

  Regulier consult KNO

  12

  Consult KNO arts met audiometrie

  37

  Kindergeneeskunde algemeen

   

  Regulier consult

   28

  Klinische geriatrie

   

  Regulier consult

  14

  Geheugenpoli

  80

  Valpoli

  14

  Longziekten

   

  Regulier consult

   65

  Oncologie

   5

  Neurologie

   

  Regulier consult

   120

  Carpale Tunnel Syndroom

   29

  TIA poli

   3

  Hernia / Rugpoli (ALRS)

   31

  Hoofdpijnpoli

   120

  Oogheelkunde

   

  Regulier consult

   175

  Consult optometrist

   90

  Consult orthoptist

   90

  Orthopedie (OCON)

   Zie Ocon.nl

  Pijnbestrijding/anesthesiologie

   Zie nocepta.nl/

  Plastische chirurgie

   

  Regulier consult

   18

  Psychiatrie

   

  Regulier consult

   58

  Reumatologie

   

  Regulier consult

   60

  Revalidatie

   

  Regulier consult

   52

  Kinderrevalidatie

   51

  Urologie

   

  Regulier consult

   90

  Bekkenbodemcentrum

   40

 • Diagnostiek

  De wachttijd bij diagnostiek is de tijd tussen het moment waarop uw medisch specialist of huisarts met u besluit tot een diagnostische afspraak en het moment van de daadwerkelijke afspraak. Hierbij wordt gekozen voor de derde mogelijkheid in het afsprakenregister in de actuele situatie.

  Wachttijden diagnostiek

  Onderzoek

  Wachttijd in dagen

  MRI-Scan (radiologie)

   

  bovenste ledematen

  45

  onderste ledematen

  45

  Wervelkolom

  22

  CT-Scan (radiologie)

   

  CT bovenste ledematen

  21

  CT onderste ledematen

  21

  CT wervelkolom

  21

  CT hoofd / hals

  20

  Echo onderzoek

  24

  Endoscopisch onderzoek 

   

  Coloscopie (gasto-enterologie) en gastroscopie met sedatie

  9

  Gastroscopie (gastro-enterologie) zonder sedatie

  17

  Nucleaire Geneeskunde

   

  Myocardperfusiescan

  2 weken

  PET-CT scan

  1 week

  Botscan (Nucleaire)

  2 weken

 • Behandeling

  De wachttijd voor een behandeling is de tijd tussen de datum van dit besluit en de datum van de behandeling. Onderstaand worden de standaard wachttijden getoond. Uw wachttijd kan hiervan afwijken afhankelijk van uw medische situatie, voorkeuren en benodigd medisch specialist. 

   

  Wachttijden behandelingen
  Behandeling Wachttijd in dagen

  Operatieve behandeling navelbreuk (hernia umbilicalis) bij volwassenen (heelkunde)

  57

  Operatieve behandeling goedaardige aandoeningen van/rondom de anus (heelkunde, dermatologie)

  50

  Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/hernia femoralis) (heelkunde)

  56

  Galblaasverwijdering (heelkunde)

  56

  Volumereductieoperatie maag bij overgewicht (heelkunde)

  61

  Operatieve verwijdering slokdarm (heelkunde)

  22

  Initiële operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom (heelkunde, orthopedie, plastische chirurgie)

  27

  Initiële staaroperatie (oogheelkunde)

  126

  Operatieve behandeling contractuur van Dupuytren (plastische chirurgie)

  52

  Operatieve borstconstructie (plastische chirurgie)

  274

  Operatieve behandeling bij vergrote prostaat (urologie)

  67

  Vergruizing niersteen (urologie)

  31

  Percutane niersteenverwijdering (urologie)

  115

  Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of blaasverzakking bij man (urologie)

  43

  Operatieve behandeling prostaatcarcinoom (urologie)

  41

  Sterilisatie man (urologie, heelkunde)

  60

  Besnijdenis (urologie, heelkunde)

  55

  Hartkatheterisatie (cardiologie)

  13

  Geïsoleerde/op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie)

  56

  Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of verzakking bij vrouw (gynaecologie)

  63

  Sterilisatie man (urologie)

  11

  Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting (gynaecologie)

  337

  Behandeling spataderen (dermatologie, heelkunde)

  46

  Mohs chirurgie (dermatologie)

  43

  Tonsillectomie en/of adenotomie (keel-, neus- en oorchirurgie)

  67

  Primaire operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot (kno)

  105

  Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (keel-, neus- en oorchirurgie, kinderen)

  75

  Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (keel-, neus- en oorchirurgie, volwassenen)

  nb*

   

  nb* = momenteel geen representatief aantal behandelingen gepland die voldoen aan deze NZa definitie.