Cliëntenraad

 

 

De cliëntenraad van ZGT behartigt de belangen van u als patiënt of bezoeker. 

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur over allerlei plannen van ZGT die over patiënten gaan.
De cliëntenraad vindt het belangrijk dat een patiënt tijdens een bezoek aan of het verblijf in het ziekenhuis goede zorg krijgt. Ook moet een patiënt zich zo veel mogelijk op zijn gemak voelen.

In het jaarverslag staat informatie over de uitgebrachte adviezen en activiteiten van de cliëntenraad van ZGT.

De cliëntenraad en de toekomst

Het visiedocument helpt de cliëntenraad zijn koers te bepalen. We gebruiken het om ons werk voor cliënten van ZGT vorm en inhoud te geven.

Wat kunt u voor de cliëntenraad doen?

De cliëntenraad hoort graag uw mening over de zorg bij ZGT. De raad wil niet alleen weten welke zorg ZGT verleent. De manier waarop zorg verleend wordt, is ook heel belangrijk: hoe wordt u als gast aangesproken? Ervaart u de zorg die u krijgt als veilig, deskundig en betrouwbaar? Merkt u in de loop der jaren verbeteringen in de verleende zorg? ZGT nodigt patiënten uit om mee te werken aan verschillende patiënttevredenheidsonderzoeken. De cliëntenraad ontvangt de uitkomsten van deze onderzoeken. Wanneer daar reden voor is, doet de raad voorstellen voor het verbeteren van de zorg.

Online patiëntenpanel

Bent u 18 jaar of ouder? Wilt u uw mening geven en meedenken over wat er in ZGT gebeurt? En de cliëntenraad zo helpen in hun werk? Dan is het online patiëntenpanel iets voor u. Als lid hoeft u niet actief patiënt (of naaste) te zijn, maar ervaring met ons ziekenhuis is wel handig.

Hoe wordt u lid?

U wordt lid van het online patiëntenpanel door u aan te melden voor het panelbericht. Kijk op zgt.nl/panel voor aanmelden en meer informatie.

Wie vormen de cliëntenraad?

De cliëntenraad van ZGT bestaat uit negen onafhankelijke mensen. Niemand van hen werkt dus bij ZGT. 

De leden van de cliëntenraad stellen zich graag aan u voor. Klik hier voor een persoonlijke kennismaking met de leden.

Contact met de cliëntenraad

Heeft u suggesties voor verbeteringen van de zorg in ZGT? Geef het door aan de cliëntenraad.

Cliëntenraad ZGT
E-mail clientenraad@zgt.nl
Postbus 7600
7600 SZ Almelo
Ambtelijk secretaris: G. Nijeboer, telefoonnummer 088 708 37 67