Cliëntenraad

In de cliëntenraad kunt u als (ex-)patiënt, toekomstig patiënt, begeleider of bezoeker meepraten over uw verwachtingen van ZGT en hoe zaken beter kunnen. Het bestaan van de cliëntenraad is vastgelegd in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Dat betekent dat elk ziekenhuis in Nederland een cliëntenraad heeft. De cliëntenraad van ZGT bestaat uit elf onafhankelijke mensen. Niemand van hen werkt dus bij ZGT. De cliëntenraad adviseert de Raad van Bestuur van ZGT.

Wie vormen de cliëntenraad?

De leden van de cliëntenraad stellen zich graag aan u voor. Klik hier voor een persoonlijke kennismaking met de leden.

Wat doet de cliëntenraad?

De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de Raad van Bestuur over allerlei plannen van ZGT die over patiënten gaan. De cliëntenraad vindt het belangrijk dat een patiënt tijdens het verblijf in het ziekenhuis goede zorg krijgt. Ook moet een patiënt zich zo veel mogelijk op zijn gemak voelen. Bijvoorbeeld: bent u tevreden over de behandeling? Bent u vriendelijk te woord gestaan? Is de bewegwijzering is in het ziekenhuis duidelijk? Krijgen patiënten informatie over het uitlopen van spreekuren. Weten patiënten wie hun hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijke is?

Meer informatie over de uitgebrachte adviezen en activiteiten van de cliëntenraad van ZGT leest u in onderstaand document.

De cliëntenraad en de toekomst

De cliëntenraad presenteert het visiedocument ‘ZGT te gast in het leven van de patiënt’. Het visiedocument is het document waarmee de cliëntenraad zijn koers bepaalt en het werk voor cliënten van ZGT vorm en inhoud geeft.

Wat kunt u voor de cliëntenraad doen?

De cliëntenraad hoort graag uw mening over de zorg bij ZGT. De raad wil niet alleen weten welke zorg ZGT verleent. De manier waarop zorg verleend wordt, is ook heel belangrijk: hoe wordt u als gast aangesproken? Ervaart u de zorg die u krijgt als veilig, deskundig en betrouwbaar? Merkt u in de loop der jaren verbeteringen in de verleende zorg? ZGT nodigt patiënten uit om mee te werken aan verschillende patiënttevredenheidsonderzoeken. De cliëntenraad ontvangt de uitkomsten van deze onderzoeken. Wanneer daar reden voor is, doet de raad voorstellen voor het verbeteren van de zorg.

Online patiëntenpanel

Iedereen van 18 jaar of ouder kan lid worden van het online patiëntenpanel van de cliëntenraad van ZGT. Als lid ontvangt u een paar keer per jaar een panelbericht met een enquête per e-mail. Het invullen van de vragenlijst kost gemiddeld zo'n vijf minuten. De onderwerpen van de vragen zijn heel verschillend. Voorbeelden van onderwerpen kunnen zijn: gastvrijheid, online routewijzer, SMS- afspraakherinnering, rookvrij ziekenhuis, voorlichting over preventie door ziekenhuizen, gezondheidsapps, verwachtingen toekomst gezondheidszorg, voeding, het gebouw en 'Mijn ZGT'.

Kijk op zgt.nl/panel voor meer informatie.

Contact met de cliëntenraad

Heeft u suggesties voor verbeteringen van de zorg in ZGT? Geef het door aan de cliëntenraad.

Cliëntenraad ZGT

E-mail clientenraad@zgt.nl

Postbus 7600

7600 SZ Almelo

Ambtelijk secretaris: G. Nijeboer, telefoonnummer 088 708 37 67