Verpleegkundigen lopen in de gang

Aanmeldformulier online patiëntenpanel

U kunt u hier aanmelden voor het patiëntenpanel van de cliëntenraad van ZGT. Als panellid krijgt u maximaal één keer per drie maanden een uitnodiging via uw e-mailadres om online een vragenlijst in te vullen. Op deze manier vragen we naar uw ervaringen of uw mening over een actueel onderwerp dat speelt in ZGT of in de gezondheidszorg. De antwoorden en reacties die u via het panel geeft worden anoniem verwerkt. Uw persoonlijke gegevens worden op geen enkele wijze aan derden verstrekt. Uw privacy is daarmee volledig gewaarborgd!

Online patiëntenpanel

De cliëntenraad van ZGT hecht veel waarde aan uw mening en ervaringen. Om goed advies te kunnen geven aan de Raad van Bestuur over de zorg en het reilen en zeilen van ZGT wil de cliëntenraad graag uw mening horen. Dit kan gaan over uw ervaringen in het ziekenhuis of over andere zaken die met het ziekenhuis te maken hebben en voor u van belang zijn.

De cliëntenraad nodigt u dan ook uit om hierover mee te denken in het online patiëntenpanel.

Hoe werkt het?

U ontvangt een paar keer per jaar via e-mail een Panelbericht met een uitnodiging om een korte online vragenlijst in te vullen. In de uitnodiging staat een link waarop u kunt klikken om de vragenlijst te starten. Deelname is geheel vrijblijvend. U bepaalt dus zelf hoe vaak, wanneer en aan welk onderzoek u wilt deelnemen.

Welke onderwerpen komen aan bod?

De vragenlijsten gaan over onderwerpen die er voor u als patiënt, familie of verzorger toe doen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de online routewijzer, SMS- afspraakherinnering, rookvrij ziekenhuis, voorlichting over preventie door ziekenhuizen, gezondheidsapps, verwachtingen toekomst gezondheidszorg, voeding, het gebouw en 'Mijn ZGT'.

Resultaten enquêtes

Privacy

Deelname aan het panel is anoniem. Uw e-mailadres gebruiken we alleen om u uit te nodigen voor de onderzoeken van het panel.

Meedoen

U kunt lid worden van het panel door u aan te melden voor het Panelbericht. Vindt u het leuk om met de cliëntenraad mee te denken over uiteenlopende onderwerpen? Geef u dan op voor het Panelbericht en vul onderstaand uw e-mailadres in.
In elk Panelbericht staat de mogelijkheid om u weer af te melden voor het Panelbericht. Als u zich weer afmeldt ontvangt u het Panelbericht niet meer. En bent u ook geen lid meer van het patiëntenpanel.