Onze zorg

In de regio

ZGT is een topklinisch ziekenhuis en levert medisch-specialistische zorg voor ca. 390.000 inwoners. In de regio is geen academisch ziekenhuis aanwezig, het dichtstbijzijnde ligt op meer dan een uur reisafstand. Wel bevinden zich naast ZGT twee STZ ziekenhuizen (MST en Deventer Ziekenhuis) in de regio Twente en Salland. Mede gezien deze ligging van ZGT bieden wij van oudsher een uitgebreid zorgaanbod, en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de beschikbaarheid en het behoud van een breed zorgaanbod van medisch-specialistische zorg in de regio.

Dit betekent niet dat wij deze zorg helemaal zelf(standig) aanbieden. ZGT wil proactief in goede afstemming en samenwerking met andere zorgaanbieders de beste zorg in de regio bieden. Bijvoorbeeld met andere ziekenhuizen zoals met MST en Deventer Ziekenhuis om gezamenlijk aan de eisen ten aanzien van kwaliteit en doelmatigheid te kunnen blijven voldoen en zo een duurzame basis voor het behoud van zorg voor de regio te behouden. Door samenwerking met de Universiteit Twente kan de regio Twente zich bovendien onderscheiden op het gebied van medische technologische innovatie.

Bijzondere expertise

ZGT beschikt op verschillende gebieden over bijzondere expertise. Deze expertise wordt door onderzoek en opleidingen onderhouden en doorontwikkeld. ZGT excelleert op drie speerpunten door toepassing van innovaties en neemt hiermee, in de regio, een voorlopers positie in. Deze speerpunten sluiten aan bij de specifieke demografische kenmerken van de bevolking van de regio en de jarenlange expertise die hierin is opgebouwd. Wij blijven extra investeren in deze speerpunten om ons daarmee in kwalitatieve zin te onderscheiden van andere aanbieders binnen en buiten de regio.

Onze speerpunten

  1. Metabool syndroom: ZGT richt zich hierbij specifiek op de behandeling van complexe diabetes en morbide obesitas (inclusief bariatrische chirurgie).
  2. Kwetsbare ouderen: multidisciplinaire benadering van geriatrie, geriatrische traumatologie, ouderenpsychiatrie en - neurologie, dat fysiek geconcentreerd is op locatie Almelo (ouderenplein).
  3. Oncologische zorg: op het gebied van prostaatkanker, slokdarmkanker, maagkanker, borstkanker, huidkanker en blaaskanker (cystectomie).