Verpleegkundigen lopen in de gang

Locatie Hengelo

ZGT kiest voor zorg van de toekomst met een aantal belangrijke veranderingen binnen locatie Hengelo. We organiseren het zorgproces nog meer rondom de patiënt. Hierdoor kan de Twentse patiënt voor planbare zorg terecht op onze onderscheidende locatie in Hengelo.

Gespecialiseerde centra

Zo richten we in Hengelo een aantal gespecialiseerde centra in rondom ziektebeelden of klachten. In deze centra krijgt de patiënt zorg in een toegankelijke, rustige en servicegerichte omgeving. En is de patiënt niet langer of vaker in het ziekenhuis dan nodig. De Dagbehandeling Oncologie als onderdeel van het Oncologisch Centrum, het Operatiekamer Complex en het Hart Long Centrum zijn in 2020 geopend. Door alle expertise zoveel mogelijk op één plek te organiseren, kunnen patiënten rekenen op de beste en meest efficiënte zorg.

Binnen het Oncologisch Centrum krijgen mensen met kanker zorg en begeleiding vanuit verschillende specialismen. Het realiseren van het Oncologisch Centrum bestaat uit twee fases. De eerste fase is met de opening van de Dagbehandeling Oncologie in 2020 afgerond. Komende jaren wordt toegewerkt naar de tweede fase: het realiseren van een multidisciplinaire polikliniek oncologie, waar zo veel mogelijk poliklinische activiteiten worden samengevoegd.

Ook is er een modern geoptimaliseerd operatieproces ingericht, waardoor patiënten niet langer in het ziekenhuis verblijven dan nodig. Door vernieuwde anesthesie technieken ervaren patiënten minder pijn en zijn ze minder misselijk.

De afdelingen cardiologie en longgeneeskunde hebben hun krachten gebundeld in het Hart Long Centrum: een diagnostisch centrum waar patiënten via de huisarts terecht kunnen bij een verdenking op een hart- en/of longaandoening.

ZGT bouwt verder

In 2021 en 2022 bouwt ZGT verder aan gespecialiseerde centra waaronder het Slaapcentrum en het Huidexpertisecentrum. Daarnaast wordt de polikliniek Urologie vernieuwd door het toepassen van de fasttrack-methodiek. Dit houdt in dat een patiënt alle benodigde onderzoeken opeenvolgend ondergaat, in plaats van verschillende afspraken te maken op verschillende momenten. De patiënt is hierdoor niet langer of vaker in het ziekenhuis dan nodig. Ook weet hij eerder waar hij aan toe is, omdat de uitslag, evenals het eventuele behandelplan, direct wordt besproken.

Symbolische route van 2019 naar 2022 met de verschillende centra op deze route

Meer informatie over de veranderingen

We veranderen om onze patiënten beter en sneller van dienst te zijn. Het is voor de patiënt duidelijk waar hij/zij naartoe gaat en er wordt sneller een diagnose gesteld. Het kan zijn dat de patiënt niet in Almelo wordt geholpen, maar in Hengelo. Of op een andere plek binnen locatie Hengelo of Almelo. Natuurlijk worden patiënten op tijd en persoonlijk geïnformeerd als er iets gaat veranderen.

 • 1

  Operatiekamer Complex: optimale behandeling, sneller thuis

  Een operatie is een ingrijpende gebeurtenis. Daarom willen we het onze patiënten - ondanks hun situatie - zo comfortabel mogelijk maken en hen niet langer in het ziekenhuis laten verblijven dan noodzakelijk is. Om deze reden heeft ZGT het Operatiekamer Complex in Hengelo doorontwikkeld en vernieuwd tot een moderne omgeving waar de operaties plaatsvinden. Ook binnen ZGT Almelo blijven we operatieve ingrepen uitvoeren.

  Het resultaat: een afdeling waar patiënten terecht kunnen voor een optimale behandeling, waar veel aandacht is voor het welbevinden van de patiënt, en waar deze zo snel als mogelijk is weer naar huis kan. Op 30 november 2020 werd deze officieel in gebruik genomen. 

 • 2

  Hart Long Centrum: Betere zorg door krachtenbundeling

  Binnen ZGT locatie Hengelo hebben de afdelingen cardiologie en longgeneeskunde hun krachten gebundeld. Resultaat hiervan is het nieuwe Hart Long Centrum: een diagnostisch centrum waar patiënten via de huisarts terecht kunnen bij een verdenking op een hart- of longaandoening.

  Ook patiënten met complexe problematiek waarbij zowel hart als longen betrokken zijn kunnen via het Hart Long Centrum worden begeleid. Waar beide afdelingen voorheen nog waren gevestigd op verschillende plaatsen in het ziekenhuis, kan de patiënt meer en meer terecht in één centrum. Wilt u meer lezen of het filmpje bekijken? Bekijk dan hier het nieuwsbericht.

 • 3

  Oncologisch Centrum

  Waar patiënten met kanker eerder bij verschillende poliklinieken moesten zijn, kunnen zij straks terecht bij het Oncologisch Centrum. Hier vinden niet alleen alle poliklinische behandelingen plaats (zoals chemo- en immunotherapie), maar worden ook zo veel mogelijk poliklinische activiteiten gebundeld. De patiënt wordt ondersteund om zo goed mogelijk het behandeltraject te doorstaan en om te gaan met de gevolgen van kanker op het leven.

  Nieuwe dagbehandeling oncologie in gebruik

  Op 28 april 2020 werd de nieuwe Oncologische Dagbehandeling officieel in gebruik genomen. Patiënten kunnen hier terecht voor zogeheten systemische therapieën (chemotherapie, immunotherapie en hormonale therapie). Dit alles in een rustige en moderne omgeving. Binnen deze nieuwe dagbehandeling is er ruimte voor 22 patiënten die een systemische therapie in dagbehandeling ondergaan. Internist-oncoloog Ester Siemerink: “Ons doel is om zoveel mogelijk oncologische disciplines rondom het zorgproces van de patiënt binnen één centrum te bundelen. Hiermee kunnen we nog meer het verschil maken voor onze patiënt. Ook zetten we ons in om de patiënt niet langer of vaker naar het ziekenhuis te laten komen dan nodig is. 

  Komst polikliniek oncologie Hengelo: Zorg voor mensen met kanker gebundeld

  Nog betere zorg voor mensen met kanker, doordat zoveel mogelijk oncologische disciplines samenwerken binnen één polikliniek oncologie. Dat zal straks het resultaat zijn van het volgende bouwproject binnen ZGT-locatie Hengelo. Doordat onze internisten, chirurgen, radiologen, andere oncologisch specialisten en ondersteunende professionals zoals diëtist, fysiotherapeut, ergotherapeut en revalidatiearts nauw met elkaar samen werken in één team rondom de patiënt op één plek kan ZGT nog meer het verschil maken. De patiënt krijgt ondersteuning om zo goed mogelijk het behandeltraject te doorstaan en bij het omgaan met de gevolgen van kanker. Elke patiënt heeft een casemanager als vast aanspreekpunt waarbij de focus ligt op wat voor de patiënt belangrijk is in het leven. In alle rust, zonder de hectiek van de acute en hoogrisico zorg, die in Almelo plaatsvindt.

  Een groene omgeving als extra support: ZGT bouwt aan rustgevende ontmoetingstuin

  Ook is in 2022 een prachtige en rustgevende ontmoetings- en ontspanningstuin gerealiseerd in de buitenruimte van onze nieuwe afdeling polikliniek oncologie in Hengelo. Patiënten die een afspraak hebben op de polikliniek oncologie of de dagbehandeling oncologie kunnen voorafgaand en aansluitend aan hun consult of poliklinische behandeling gebruikmaken van de binnentuin van deze ziekenhuisvleugel.

 • 4

  Polikliniek urologie

  Patiënten met verschillende urologische klachten, zoals bloed in urine of een verhoogde PSA-waarde, kunnen straks snel worden geholpen met behulp van de fasttrack methodiek in Hengelo. De patiënt krijgt snel duidelijkheid over de aandoening, inclusief behandelplan, en weet snel waar hij aan toe is.

 • 5

  Slaapcentrum

  Patiënten - volwassenen en kinderen - met slaapproblematiek, zoals in- en doorslaapproblemen, biologische klok problematiek en slaapapneu kunnen terecht bij het slaapcentrum. In het slaapcentrum wordt expertise van de betrokken specialismen als neurologie, longgeneeskunde, KNO, kaakchirurgie en kindergeneeskunde gecombineerd en diagnostiek en behandeling op elkaar afgestemd. Het slaapcentrum kent meerdere somnologen (slaapspecialisten).

 • 6

  Huidexpertisecentrum

  Patiënten met een huidaandoening kunnen straks terecht bij het Huidexpertisecentrum, waar alle dermatologische expertise in Hengelo wordt gebundeld. Binnen dit centrum worden onder andere complex eczeem, vormen van huidkanker en andere complexe huidziekten onderzocht en behandeld. Ook wordt Mohs chirurgie uitgevoerd: een behandeling waarbij huidkanker in het gelaat volledig wordt verwijderd. Daarnaast wordt het deelspecialisme flebologie binnen dit centrum gebundeld, en verhuist dus van Almelo naar Hengelo. Bij flebologie gaat het om ziekten waarbij de aderen van het bloedstelsel zijn aangedaan, zoals spataderen.