Verpleegkundigen lopen in de gang

Keurmerken en certificaten

Ziekenhuizen kunnen externe partijen laten toetsen hoe het kwaliteitssysteem functioneert. Dat houdt in: zijn er afspraken vastgelegd over hoe gewerkt wordt, houden de medewerkers zich eraan en worden kwaliteitsproblemen opgelost als er signalen zijn dat het niet goed gaat? ZGT vindt dit belangrijk. Externe partijen kunnen, zonder een mening te hebben, aan patiënten en andere belanghebbenden laten zien dat ZGT voldoet aan de gestelde eisen. Hieronder vindt u uitleg over een aantal accreditaties, keurmerken en certificaten die ZGT heeft gekregen.

Qualicor Europe-accreditatie

Het kwaliteitssysteem van ZGT is voor het laatst in september 2019 getoetst door het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (Qualicor Europe). Hiermee heeft ZGT een belangrijk kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen ontvangen: het internationaal erkend Qualicor Europe-accreditatiebewijs. Dit kwaliteitskeurmerk laat zien dat ZGT voldoet aan de kwaliteitsnorm Qmentum. Dit betekent dat patiënten erop kunnen vertrouwen dat er goede en veilige zorg wordt gegeven, volgens vaste werkwijzen en protocollen.

Roze lintje borstkankerzorg

Het roze lintje wordt jaarlijks gegeven  aan ziekenhuizen die voldoen aan de criteria die Borstkankervereniging Nederland (BVN) stelt voor patiëntgerichte borstkankerzorg.  Op de website Monitor Borstkankerzorg vindt u betrouwbare informatie over borstkankerzorg. Meer informatie over borstkankerzorg bij ZGT vindt u op de website van Borstkliniek Oost-Nederland.

HKZ-certificaat afdeling dialyse

De dialyseafdeling is in 2005 opgericht en ontving een jaar later het HKZ-certificaat. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ-certificaat laat zien dat de dialyse-afdeling voldoet aan de kwaliteitseisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid zijn opgesteld. Dit betekent dat de dialyseafdeling van ZGT goed georganiseerd is, patiënten centraal stelt en altijd werkt aan verbetering van de zorg. 

TNO-QMT

QMT staat voor Quality for Medical Technology. Het is een kwaliteitssysteem voor het borgen van veilig werken met medische apparatuur in de zorg, dat is ontwikkeld door TNO. Het doel van QMT is de kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis helder te maken voor patiënten en medewerkers. Werktuigbouwkundig ingenieur Rolf Jan den Adel en klinisch fysicus Michaël Lansbergen beschrijven een oplossing voor het borgen van kwaliteit van zorgtechnologie in de Nederlandse ziekenhuizen volgens hun methode ZGT-QMT. De aanpak staat beschreven in hun proefschrift Complexiteit de baas?! Zorgtechnologie is mensenwerk. In ZGT is dit systeem verder ontwikkeld tot een praktisch en integraal risicomanagementsysteem om de levenscyclus van de medische apparatuur te garanderen.

ZGT is extern geaudit door TÜV Rheinland Quality en in augustus 2013 werd bekend dat het eindoordeel van dit toetsingsorgaan, positief is. In juli 2017 heeft hercertificatie plaatsgevonden en werd bekend dat het eindoordeel weer positief is. ZGT voldoet hiermee aan 29 veiligheidsnormen van TÜV Nederland.