Keurmerken en certificaten

Ziekenhuizen kunnen ervoor kiezen om externe partijen te laten toetsen hoe het kwaliteitssysteem functioneert. Dat houdt in: zijn er vastgelegde afspraken over hoe er gewerkt wordt, houden de medewerkers zich eraan en worden kwaliteitsproblemen opgelost als er signalen zijn dat het niet goed gaat?  ZGT vindt dit belangrijk. Externe partijen kunnen op een objectieve manier aan patiënten en andere belanghebbenden aantonen dat ZGT voldoet aan de gestelde eisen. Onderstaand ziet u een greep uit de accreditaties, keurmerken en certificaten die ZGT heeft bemachtigd.

Qualicor Europe -accreditatie

Het kwaliteitssysteem van ZGT is voor het laatst in september 2019 getoetst door het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (Qualicor Europe). Hiermee heeft ZGT een belangrijk kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen ontvangen: het internationaal erkend Qualicor Europe-accreditatiebewijs. Dit kwaliteitskeurmerk toont aan dat ZGT voldoet aan de kwaliteitsnorm Qmentum, wat betekent dat patiënten erop kunnen vertrouwen dat er goede en veilige zorg wordt verleend volgens vaste werkwijzen en protocollen.

Roze lintje borstkankerzorg

Het roze lintje wordt jaarlijks toegekend aan ziekenhuizen die voldoen aan de criteria die Borstkankervereniging Nederland (BVN) stelt voor patiëntgerichte borstkankerzorg. 

Bezoek de website van de BVN.

Klik hier om naar de website van Borstkliniek Oost-Nederland te gaan.

HKZ-certificaat afdeling dialyse

De dialyseafdeling is in 2005 opgericht en ontving een jaar later het HKZ-certificaat. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ-certificaat geeft aan dat de dialyse-afdeling voldoet aan de kwaliteitseisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid zijn gesteld. Het betekent dat de dialyseafdeling van ZGT goed georganiseerd is, cliënten centraal stelt en continu werkt aan optimalisering van de zorg. 

Lees hier meer over de dialyseafdeling

TNO-QMT

QMT staat voor Quality for Medical Technology. Het is een kwaliteitssysteem voor het borgen van veilig werken met medische apparatuur in de zorg dat is ontwikkeld door TNO. Het doel van QMT is de kwaliteit en veiligheid in het ziekenhuis inzichtelijk te maken voor patiënten en medewerkers. Werktuigbouwkundig ingenieur Rolf Jan den Adel en klinisch fysicus Michaël Lansbergen beschrijven een oplossing voor het borgen van kwaliteit van zorgtechnologie in de Nederlandse ziekenhuizen volgens hun methode ZGT-QMT. De aanpak staat beschreven in hun proefschrift Complexiteit de baas?! Zorgtechnologie is mensenwerk. In ZGT is dit systeem verder ontwikkeld tot een praktisch en integraal risicomanagementsysteem om de levenscyclus van de medische apparatuur te garanderen.

ZGT is extern geaudit door TÜV Rheinland Quality en in augustus 2013 werd bekend dat het eindoordeel van dit toetsingsorgaan, positief is. In juli 2017 heeft hercertificatie plaatsgevonden en werd bekend dat het eindoordeel wederom positief is bevonden. ZGT voldoet hiermee aan 29 veiligheidsnormen van TÜV Nederland.