Verpleegkundigen lopen in de gang

Financiële verantwoording

Bestuur ZGT Overzee

De stichting ZGT Overzee is opgericht door medici en niet-medici van ZGT. ZGT Overzee is ontstaan uit de Derde Wereld Commissie van ZGT Almelo en de Commissie Externe Betrekkingen van ZGT Hengelo. De stichting werkt met uitsluitend vrijwilligers; er zijn dus geen betaalde medewerkers. Alle inkomsten zijn afkomstig van donaties. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 • S.A.M. Said, managing director
 • A.N. Kreuwel, penningmeester

Raad van Toezicht

 • Mw. dr. D. (Danielle) S.J. van Bommel-Slee
  Functie: Kinderarts ZGT (sinds oktober 2004) en vicevoorzitter/penningmeester CMS (Coöperatie Medisch Specialisten) ZGT sinds 1 januari 2020.
  Benoemd: 2023

 • Hr. J. (Han) C. Morskieft
  Benoemd: 2023

 • Hr. drs. F. (Frank) B.J. van Paridon
  Functie: Manager Financiën & Informatie ZGT
  Benoemd: 2023

 

Hieronder vindt u alle jaarverslagen en jaarrekeningen van ZGT Overzee.