Verpleegkundigen lopen in de gang

Jaaroverzichten

Verzorgingsgebied ZGT

ZGT heeft ziekenhuizen in Almelo en Hengelo. Ons verzorgingsgebied is groter. Wij hebben een buitenpolikliniek in Rijssen. Als patiënt kunt u ook daar terecht.

ZGT-verslaglegging

ZGT legt jaarlijks verantwoording af over haar inhoudelijke en financiële beleid. Dat doen wij met ‘ZGT in beeld’ en een jaardocument. 

Financiële gegevens

  • KvK-nummer ZGT 08094736
  • RSIN ZGT 809520060
  • BTW-nummer NL 8104.40.738.B04
  • IBAN NL51ABNA0637983580

Governance code

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van ZGT onderschrijven de Zorgbrede Governancecode 2022 en handelen hiernaar.

Onderdeel van deze governancecode is dat de Raad van Toezicht beleid opstelt voor de vergoeding van onkosten van de Raad van Bestuur. In dit document treft u de regeling declaraties Raad van Bestuur ZGT. De verantwoording wordt jaarlijks opgenomen in de jaarrekening.

Jaardocumenten

Ons jaardocument voldoet aan de voorschriften van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In het document leest u over ons inhoudelijke en financiële beleid. 

Bekijk hier het jaaroverzicht van 2022

Bekijk hier de financiële jaarverantwoording 2022 (PDF)

Documenten van eerdere jaren vindt u hieronder.

Bekijk hier het digitale jaarverslag 2021

Hieronder kunt u de jaardocumenten van de afgelopen jaren downloaden.