Verpleegkundigen lopen in de gang

Onze visie 2023 - 2026

ZGT wil goede medisch specialistische zorg leveren aan de Twentenaar, nu en in de toekomst. Toegankelijk, bereikbaar en betaalbaar. Door een stijgende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt en financiële kaders staan we daarbij de komende jaren voor grote uitdagingen. Dat vraagt keuzes om samen met regionale partners de zorg anders in te richten.

Beweging naar passende zorg

Om die keuzes te kunnen maken, zetten we in op een beweging naar passende zorg. Waarbij we naar kwaliteit en effectiviteit van onze medisch specialistische zorg kijken en naar hoe we de zorg het beste kunnen organiseren. We hebben een brede blik op gezondheid en beslissen samen met de patiënt. Onze focus verschuift van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.

Visie als kompas

De visie ‘ZGT, ziekenhuis van de toekomst’ is ons kompas voor de komende vier jaar en geeft richting aan de complexe keuzes die we moeten maken. Daarin staan drie pijlers centraal:

  • Onze medisch specialistische zorg;
  • Aandacht voor de mens;
  • Duurzame zorg voor een gezonde toekomst.

Om deze koers te realiseren passen we breed innovatieve mogelijkheden toe. Daarmee is innovatie het fundament van onze ambities. In ons visiedocument ZGT, ziekenhuis van de toekomst beschrijven we onze keuzes voor de toekomst, waarin we passende zorg leveren met een brede blik op gezondheid.