Mondkapje in ZGT verplicht Let op: het dragen van een mondkapje is voor alle patiënten, bezoekers en begeleiders vanaf 12 jaar in ZGT verplicht. (Bent u een mondkapje vergeten? Dan kunt u deze kopen bij de receptie.)

Incident melden voor professionals

Als zorgverlener kunt u incidenten in de transmurale patiëntenzorg melden. Onder incidenten verstaan we onbedoelde gebeurtenissen in de patiëntenzorg. Door incidenten te melden, beogen we maximaal te leren van een individuele ervaring en herhaling te voorkomen.

Hoe kan ik als zorgverlener een incident melden?

Via het meldformulier kunt u een incident bij ons melden. Na de melding wordt een feitenonderzoek gestart, eventueel met de betrokkenen. Daarna volgt er een oorzakenanalyse. Hierin onderzoeken we welke acties er nodig zijn om herhaling te voorkomen. Heeft u vragen, neem dan contact op met de unit via 088 708 34 87 of via kwaliteitenveiligheid@zgt.nl.

Anonieme inzendingen nemen wij niet in behandeling.

Alvast bedankt voor uw melding!

In verband met onderhoudswerkzaamheden aan het systeem is het vrijdag 23 oktober a.s. niet mogelijk meldingen te doen via het digitale formulier.

Incident melden