Verpleegkundigen lopen in de gang

Incident melden voor professionals

Als zorgverlener kunt u incidenten in de transmurale patiëntenzorg melden. Onder incidenten verstaan we onbedoelde gebeurtenissen in de patiëntenzorg. Door incidenten te melden, beogen we maximaal te leren van een individuele ervaring en herhaling te voorkomen.

Hoe kan ik als zorgverlener een incident melden?

Via het meldformulier kunt u een incident bij ons melden. Na de melding wordt een feitenonderzoek gestart, eventueel met de betrokkenen. Daarna volgt er een oorzakenanalyse. Hierin onderzoeken we welke acties er nodig zijn om herhaling te voorkomen. Heeft u vragen, neem dan contact op met de unit via 088 708 34 87 of via kwaliteitenveiligheid@zgt.nl.

Anonieme inzendingen nemen wij niet in behandeling.

Alvast bedankt voor uw melding!

Incident melden