Poliklinische Apotheek

ZGT Apotheek      ZGT Apotheek

De Poliklinische Apotheek is een onderdeel van de ZGT Apotheek en bevindt zich zowel in Almelo als in Hengelo. De poliklinische apotheek is bedoeld voor patiënten van de poliklinieken van de ZGT. U kunt aansluitend aan uw ziekenhuisbezoek de medicatie die door de specialist is voorgeschreven, afhalen. Het assortiment van de apotheek is zorgvuldig samengesteld in overleg met diverse specialisten, verpleegkundigen en afdelingen.
Zowel poliklinische bezoekers als patiënten van de dagbehandeling of patiënten die na een opname ontslagen worden, kunnen bij de PKA terecht. Ook ZGT medewerkers kunnen hier terecht met hun recept of het kopen van geneesmiddelen vrij verkrijgbaar zonder recept.

Het is handig een actueel medicatieoverzicht mee te nemen, met daarop alle medicijnen die u gebruikt. Dit kunt u opvragen bij uw eigen openbare apotheek.

Als u vragen heeft over uw medicatie, mogelijkheid tot bezorging of andere aanverwante zaken kunt u contact opnemen met de PKA. U wordt dan te woord gestaan door een apothekersassistent. Indien u behoefte heeft aan een persoonlijk consult met één van onze apothekers kunt u dit aanvragen via ondergenoemde telefoonnummers.

De poliklinische Apotheek Almelo is gelegen in de rechterzijvleugel van de zorgboulevard op de begane grond van het ziekenhuis in Almelo. Vanuit de hoofdingang gaat u de trap op en vóór de receptie gelijk rechtsaf route 0.2 (zone D). Als u vanuit de kliniek komt direct achter de receptie links. Telefoon: 088 708 3968.

De poliklinische Apotheek Hengelo bevindt zich in de centrale hal van de hoofdingang, links naast de receptie, route 0.1. Telefoon: 088 708 5660. Email: poliklinischeapotheekzgt@zgt.nl.

Openingstijden

De poliklinische apotheek is geopend op maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.30 uur en op zaterdag van 09.30 - 17.30 uur.

Nationale feestdagen is de poliklinische apotheek gesloten.

Tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten en nationale feestdagen kunnen patiënten terecht bij de dienstapotheek. De dienstapotheek Almelo vindt u in de Spoedpost bij de CHPA en de SEH van het ZGT Almelo, Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo, 088 708 43 43. De dienstapotheek Hengelo is gesitueerd aan de Geerdinksweg 143B, 7555 DL Hengelo Ov., 074 259 60 16.

Apothekers

Wei Mu       Tessa Brandsema      Heleen Haverkate

Mei Din Wu                              Tessa Brandsema                 Heleen Haverkate

 afbeelding apotheker

Onze apothekersassistenten staan graag voor u klaar!

ZGT Apotheek gecertificeerd

De poliklinische Apotheek ZGT heeft de certificering voor de HKZ toetsing behaald. Dit bevestigt dat kwaliteit en patiëntveiligheid verankerd zijn in alle processen en in de werkwijze van onze medewerkers. 

Waar staat het HKZ Keurmerk voor?

Het HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) Keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de  apotheek. Het HKZ keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de patiënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Certificaat