In gesprek

Bureau ZGT lijn 1-2

Bureau ZGT lijn 1-2 levert diensten aan huisartsenpraktijken en andere zorginstellingen in de regio. Het bureau biedt ondersteuning en werkt klantgericht. ZGT realiseert haar zorg op die manier zo dicht mogelijk bij de patiënt. De diensten van bureau ZGT lijn 1-2 bestaan onder andere uit:

 • Loketfunctie voor verwijzers 
 • Beheren onderhoud Zorgdomein

De taken en diensten van bureau ZGT lijn 1-2

 • Beheer en onderhoud Zorgdomein en patiëntenoverleg in de Zorgdomein App
 • Medisch-technische verpleegkundige thuiszorg (Thoez) zoals het intraveneus verstrekken van antibiotica of TPN infusen
 • Ondersteunende dienstverlening en verpleegkundige spreekuren voor chronisch zieken bij huisartspraktijken
 • Toediening hormoonpreparaten in de thuissituatie
 • Deskundigheidsbevordering
 • Relatiebeheer, zoals de huisartsenbezoeken
 • Het peilen van de behoefte van huisartsen. Op basis daarvan initiëren en uitvoering geven aan verschillende projecten
 • Communicatie 1e lijn, zoals de digitale nieuwsbrieven
 • Buitenpolikliniek Rijssen
 • Nascholingen

Inloggen bij bureau ZGT lijn 1-2

Verwijzers vinden hier alle belangrijke informatie. Voor sommige informatie moet u inloggen. Dit geldt bijvoorbeeld voor het smoelenboek, agenda, bijscholing, nieuwsbrieven en Zorgportaal.

Nog geen inlogaccount voor het beveiligde deel van de website of het Zorgportaal?

 • Bent u verwijzer dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van bureau ZGT Lijn 1-2 via zgtlijn1-2@zgt.nl.
 • Bent u medisch specialist, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de medische staf in Almelo en Hengelo via secretariaatstafbestuur@zgt.nl.

Meer informatie over bureau ZGT lijn 1-2

Voor meer informatie over bureau ZGT lijn 1-2 kunt u contact opnemen met de manager of het secretariaat van bureau ZGT lijn 1-2.

Unithoofd externe betrekkingen bureau zgt lijn 1-2

M. Engelbertink
Mobielnummer 06 828 909 48
E-mailadres m.engelbertink@zgt.nl
Werktijden: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

Secretariaat bureau ZGT lijn 1-2

Telefoonnummer 088 708 36 69
E-mailadres zgtlijn1-2@zgt.nl