ThoeZ Twente (Medisch Technisch Handelen)

Het team van ThoeZ Twente (Medisch Technisch Handelen)  biedt medisch specialistisch verpleegkundige zorg aan met betrekking tot de thuissituatie en verricht verpleegkundige werkzaamheden in opdracht van huisartsen en verpleeghuisartsen. Zorgverleners kunnen steeds meer specifieke verpleegkundige zorg en Medische Technische Handelingen in de thuissituatie verrichten. Dit biedt de mogelijkheid om een ziekenhuisopname zo lang mogelijk uit te stellen, te verkorten of om de ziekenhuisbehandeling thuis te vervolgen. Voor de patiënt betekent de thuisbehandeling meer vrijheid, minder reistijd en een vertrouwde omgeving.

Wie zijn de MTH teams en wat doen zij?

In de MTH-teams werken gespecialiseerde verpleegkundigen van ZGT, ZorgAccent, TriviumMeulenbeltZorg en Carint Reggeland. Zij werken in opdracht van een medisch specialist, huisarts of verpleeghuisarts en voeren handelingen uit in de thuissituatie, verzorgingshuis, verpleeghuis en hospice.

De taken van het MTH-team zijn onder andere:

 • aanprikken port à cath
 • peritoneaal dialyse
 • verwijderen drains
 • suprapubische catheter verwisselen
 • het plaatsen, verzorgen of verwijderen van toedieningsnaalden in perifere vaten
 • toedienen van bijvoorbeeld pijnbestrijding medicamenten met behulp van een pomp
 • intra-tracheaal uitzuigen via trachea of canule
 • toedienen van bloedproducten of het afnemen van bloedmonsters
 • sondes inbrengen bij volwassenen

Hoe werkt een thuisbehandeling?

Als u van mening bent, dat uw patiënt in aanmerking komt voor een thuisbehandeling van het MTH-team, doet u een aanvraag met behulp van een uitvoeringsverzoekformulier. De aanvraag doet u bij het secretariaat van het MTH-team. 

Dit geldt alleen voor huisartsen. Medisch specialisten kunnen dit formulier downloaden via Klik.

Hierop geeft u aan wat het beleid is en wat er moet gebeuren. Bijvoorbeeld welke pomp, welke medicatie en welke dosering uw patiënt nodig heeft. Het uitvoeringsverzoek faxt u naar het MTH-team of u dient de aanvraag in middels Zorgdomein. Als arts zorgt u ook voor het voorschrijven van de benodigde recepten. De verpleegkundige van het MTH-team zorgt dat pompen of andere benodigdheden aanwezig zijn. Bij vragen of onduidelijkheden neemt de verpleegkundige altijd contact op met u.

Voor wie is de thuisbehandeling geschikt?

Niet alle patiënten komen in aanmerking voor een thuisbehandeling. Criteria voor een goede en verantwoorde specialistische thuisverpleging zijn:

 • de patiënt verkiest thuisverpleging boven opname in het ziekenhuis
 • de behandelend medisch specialist, huisarts of verpleeghuisarts heeft geen bezwaren
 • er is sprake van specifieke verpleegkundige zorg, met medisch technisch handelen en mogelijke inzet van medische apparatuur
 • behandeling met behulp van thuiszorgtechnologie is mogelijk
 • benodigde materialen en middelen, zoals medicatie en apparatuur, zijn thuis beschikbaar

Bereikbaarheid/contact van de MTH-teams

Het MTH-team is zeven dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar.

 • Tijdens kantooruren belt u met het secretariaat ZGT lijn 1-2 via telefoonnummer 088 708 36 69.
 • Buiten kantooruren, in de weekenden en op feestdagen is het MTH-team bereikbaar via de Meld- en Zorgcentrale, tel  074 255 00 10.

Het werkgebied van het MTH-team

Het werkgebied van het MTH-team is het verzorgingsgebied van de thuiszorgorganisaties Zorgaccent, TMZ, CRG en  ZGT locatie Almelo e.o en Hengelo e.o.:

Meer informatie over de MTH-teams

Voor meer informatie over het MTH-team kunt u contact opnemen met ZGT lijn 1-2. Telefoonnummer 088 708 36 69 en e-mailadres zgtlijn1-2@zgt.nl