eentweezgt

ThoeZ Twente (Medisch Technisch Handelen)

Het team van ThoeZ Twente (Medisch Technisch Handelen)  biedt medisch specialistisch verpleegkundige zorg aan met betrekking tot de thuissituatie en verricht verpleegkundige werkzaamheden in opdracht van huisartsen en verpleeghuisartsen. Zorgverleners kunnen steeds meer specifieke verpleegkundige zorg en Medische Technische Handelingen in de thuissituatie verrichten. Dit biedt de mogelijkheid om een ziekenhuisopname zo lang mogelijk uit te stellen, te verkorten of om de ziekenhuisbehandeling thuis te vervolgen. Voor de patiënt betekent de thuisbehandeling meer vrijheid, minder reistijd en een vertrouwde omgeving

Thuisbehandeling aanvragen

Huisarts
Via ZorgDomein, VV&T, specialistische verpleging , kiest u een aanbieder van voorkeur van cliënt en vult dan het uitvoeringsverzoek voorbehouden handelingen in. Deze informatie wordt dan aangeleverd bij Thoez.

Wanneer cliënt nog geen thuiszorg heeft of ontvangt dan kan het uitvoeringsverzoek (per e-mail) verzonden worden naar het medisch secretariaat.
Zo nodig schrijft u een recept voor medicatie en toebehoren.
Om af te stemmen met de dienstdoende MTH verpleegkundige belt u 088 708 3669

Medisch specialist ZGT
In HiX vult u digitaal het uitvoeringsverzoek in. Voor een klinische patiënt moet het formulier naar het transferbureau ZGT verstuurd worden. Voor poliklinische patiënten mailt u het uitvoeringsverzoek naar het medisch secretariaat Thoez (info@thoeztwente.nl)

Medisch specialist overige ziekenhuizen
U kunt een uitvoeringsverzoek mailen naar het medisch secretariaat Thoez (info@thoeztwente.nl)

Overige informatie

Graag verwijzen wij u naar de website van ThoeZ Twente voor meer informatie betreffende bereikbaarheid, behandelingen, vergoedingen etc.