Oncologisch centrum

Welkom bij het oncologisch centrum van ZGT. U bent bij ons in goede handen voor de behandeling van verschillende soorten kanker. Het centrum is niet zozeer één fysieke locatie, maar een samenwerkingsverband tussen de verschillende zorgprofessionals, poliklinieken en afdelingen van ZGT. Voor iedere soort kanker is er een vast multidisciplinair team, gespecialiseerd in een specifieke aandoening. 

Multidisciplinaire poliklinieken

Patiënten worden zo veel mogelijk op één plaats in ziekenhuis gezien door de verschillende specialisten. Bijvoorbeeld bij het zorgtraject borstkanker voeren de chirurg en radiotherapeut spreekuur in ruimtes naast elkaar. De korte lijnen maken mogelijk dat afstemming tussen de deskundigen direct kan plaatsvinden.

Regie en begeleiding

Wanneer de diagnose kanker is gesteld, komt er veel op u af. Goede begeleiding met aandacht voor uw vragen en onzekerheden is dan erg belangrijk. Dat geldt ook voor uw naasten. Binnen het oncologisch centrum werken verpleegkundigen die speciaal zijn opgeleid om mensen met kanker te begeleiden. Zij zijn voor u het centrale aanspreekpunt. 

Continu verbeteren

Binnen het oncologisch centrum werken we continu aan het verbeteren van de oncologische zorg. Per tumorsoort bestaat een zogenaamde tumorwerkgroep bestaande uit zorgprofessionals uit het behandelteam, die samen werken aan het verbeteren de patiëntenzorg. 

Wetenschappelijk onderzoek

Het oncologisch centrum van ZGT participeert in diverse nationale en internationale onderzoeken bij meerdere soorten kanker.  

Nieuwe dagbehandeling oncologie

Op 28 april 2020 werd de nieuwe dagbehandeling oncologie in gebruik genomen op route 0.17. Bekijk hieronder de video waarin onze collega's wat over de nieuwe dagbehandeling vertellen:

2021: oncologisch centrum in Hengelo

De wereld verandert. Zo ook voor de oncologische zorg, die op allerlei fronten steeds meer om maatwerk vraagt. Vooruitblikkend op de toekomst wordt naar verwachting medio 2021 op de locatie Hengelo een oncologisch centrum gerealiseerd. Dit om de oncologische zorg verder te optimaliseren. Alle oncologische disciplines rondom het zorgproces van de patiënt worden in dit centrum geïntegreerd. Deze interdisciplinaire samenwerkingsvorm schept kansen om onze patiënten en hun naasten een nog meer op maat toegesneden zorgplan aan te bieden. Uitgangspunten zijn deskundige en snelle zorg voor de patiënt met aandacht voor innovatie, wetenschap en preventie.
De nieuwe dagbehandeling oncologie wordt eind april 2020 gerealiseerd. Hier vinden behandelingen zoals chemo- en immunotherapie plaats. Deze afdeling verhuist naar een nieuwe plek in het ziekenhuis waar straks ook het oncologisch centrum gerealiseerd wordt.