Wetenschap

Wetenschapsbureau

Medisch wetenschappelijk onderzoek is van groot belang voor het verbeteren en vernieuwen van de zorg voor de patiënt. Zo komen we bijvoorbeeld dankzij wetenschappelijk onderzoek te weten of behandelingen effectief zijn, of de diagnostiek optimaal is en hoe nieuwe hulpmiddelen en technologieën in de praktijk werken. Onderzoek is daarom een kerntaak binnen ZGT. Onderzoek binnen ZGT wordt op veel gebieden en binnen veel afdelingen uitgevoerd. Hiermee bevorderen we onze deskundigheid en kunnen we nog betere zorg leveren.

Wetenschapsbureau

Om wetenschappelijk onderzoek te faciliteren en te stimuleren, heeft ZGT Academie een eigen kennis- en expertisecentrum voor wetenschap: het wetenschapsbureau. Het wetenschapsbureau faciliteert en stimuleert onderzoek op een kwalitatief hoogwaardig maar tevens laagdrempelige manier. Het wetenschapsbureau levert hiermee een bijdrage aan de deskundigheid van de medewerkers van ZGT en faciliteert hiermee dat iedere medewerker van ZGT op het hoogst mogelijke niveau onderzoek kan doen. Het wetenschapsbureau verbindt onderzoekers binnen ZGT maar legt ook verbindingen met onderzoekers vanuit andere organisaties zoals andere zorginstellingen, academische centra, universiteiten en hogescholen, om zo meer en beter onderzoek te ontwikkelen.

 

Het wetenschapsbureau biedt ondersteuning op veel verschillende onderdelen. Deze ondersteuning is beschikbaar voor alle medewerkers van ZGT die onderzoek doen; van medisch en verpleegkundig specialisten, arts- en coassistenten, tot verpleegkundigen en beleidsmedewerkers. Onderzoekers krijgen begeleiding bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek en het initiëren van nieuw onderzoek met anderen.

Het wetenschapsbureau is verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van wetenschappelijk onderzoek.

Onderzoekers kunnen profiteren van het onderwijs dat wordt aangeboden. Hiermee kunnen vaardigheden op het gebied van Evidence Based Medicine, statistiek, epidemiologie en Good Clinical Practice (GCP) verder ontwikkeld worden. Onderwerpen als het zoeken en beoordelen van literatuur en het werken met PubMed en SPSS komen ook aan bod.

Andere taken van het wetenschapsbureau zijn bijvoorbeeld het organiseren van de jaarlijkse Wetenschapsdag en het bijhouden van de publicaties van medewerkers van ZGT.

 

Ziekenhuislocatie Almelo ZGT Wetenschapsbureau

  • Polikliniek 6.2

Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 7600, 7600 SZ Almelo

Ziekenhuislocatie Hengelo ZGT Wetenschapsbureau

  • Opmerkingen

    Kamer 312

Geerdinksweg 141, 7555 DL Hengelo

Bekijk op de kaart Plan uw route

Postbus 546, 7550 AM Hengelo