Wetenschap

Wetenschappelijke stages

ZGT biedt voor veel verschillende opleidingen wetenschappelijk stages. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Geneeskunde
  • Technische Geneeskunde
  • Biomedische Technologie
  • Gezondheidswetenschappen
  • Psychologie

 

Ook voor andere opleidingen zijn er binnen ZGT mogelijkheden voor een wetenschappelijke stage.

 

In ZGT zijn meerdere grote onderzoekslijnen waar een wetenschappelijke stage gedaan kan worden. Dit is klinisch relevant onderzoek, waarbij gebruik gemaakt wordt van de grote aantallen patiënten in ons ziekenhuis. De specialisten binnen deze onderzoekslijnen begeleiden al vele jaren studenten, waarbij dit vaak leidt tot resultaten die op (inter)nationale congressen en in (inter)nationale literatuur gepubliceerd worden.

 

Binnen het wetenschapsbureau van ZGT is uitgebreide ondersteuning beschikbaar voor statistiek en epidemiologie, verslaglegging en algemene ondersteuning bij het doen van onderzoek. Ook heeft ZGT unieke extra begeleiding om academische stages (vooral voor coassistenten en studenten Gezondheidswetenschappen) succesvol te laten verlopen. Iedere maand is er een intervisiebijeenkomst met alle studenten die minimaal 20 weken binnen ZGT hun onderzoek doen. Daar wordt kennis gedeeld en geprofiteerd van elkaars ervaringen.

 

Klik hieronder voor een overzicht van beschikbare wetenschappelijke stages. Voor vragen, neem contact op met het wetenschapsbureau: wetenschapsbureau@zgt.nl.