Wetenschap

Wetenschapsfonds 2022

Op dinsdag 24 mei vond bij ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) de feestelijke uitreiking van de wetenschapsvouchers tijdens het Wetenschapsfonds 2022 plaats. Een wetenschapsvoucher is een financiële bijdrage voor het uitwerken van een onderzoeksvoorstel. Van de acht ingediende onderzoeksvoorstellen, werden er vier door ZGT beloond met een dergelijke voucher. Ook werd een voucher uitgereikt door de Coöperatie Medisch Specialisten (CMS). De vouchers werden uitgereikt door Hilde Dijstelbloem (voorzitter Raad van Bestuur ZGT), Rick Brouwer (namens CMS) en Helena Chon (namens het wetenschapsbureau van ZGT).

De volgende onderzoeksvoorstellen werden dit jaar beloond met een voucher van €50.000:

  • David tegen Goliath: gebruik van microbellen en 3D echografie om de diagnostiek van reuscelarteriitis te verbeteren (door Dr. Celina Alves, reumatoloog).
  • Slimme afdelingen: automatisering van verpleegkundige taken in de klinische omgeving met behulp van bio-geïnspireerde microsensoren om de vochtbalans te bewaken (door Dr. Ellis Folbert, verpleegkundig specialist en onderzoekcoördinator).
  • VITAAAL: Verpleegkundige prehabilitatie-Interventie ondersteund met Technologie voor een AAA-operatie voor mensen met diabetes type 2 (door Nicole Oosterom, verpleegkundig specialist nefrologie/diabetes).
  • Ontwikkeling van een neusmaagsonde geleid door magnetische en videoscopische bediening om naadlekkage te behandelen na slokdarm- en maagkankerchirurgie (door Drs. Andries van der Linden, MDL-arts).
  • De CMS-voucher werd dit jaar uitgereikt aan Sicco Braak, radioloog, met zijn project over Unieke echografie matrix technologie in ZGT voor specialistische behandeling van schildkliernodi.

Als topklinisch ziekenhuis vindt ZGT het belangrijk dat we, samen met andere zorgpartijen, werken aan de beste zorg voor onze patiënten. Dat doen we door professionals op te leiden, maar ook door voortdurend te investeren in innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Binnen ZGT is het doen van wetenschappelijk onderzoek één van de kerntaken. Wij zijn ervan overtuigd dat wetenschappelijk onderzoek bijdraagt aan betere patiëntenzorg omdat nieuwe kennis toegepast wordt. Wetenschap één van de hoofdcriteria binnen Samenwerkende Topklinische Ziekenhuizen (STZ) waar ZGT lid van is. Sinds 2017 ondersteunen de Raad van Bestuur en de Coöperatie Medisch Specialisten (CMS) nieuwe wetenschappelijke initiatieven vanuit het ZGT Wetenschapsfonds.

Samenvatting van de onderzoeken

David tegen Goliath: gebruik van microbellen en 3D echografie om de diagnostiek van reuscelarteriitis te verbeteren

(door Dr. Celina Alves, reumatoloog). Reuscelarteriitis (RCA) is de meest voorkomende slagaderontsteking en kan leiden tot ernstige complicaties die te voorkomen zijn door behandeling met glucocorticoïden. Om bijwerkingen ten gevolge van onnodige behandeling en complicaties te voorkomen, is er noodzaak om de diagnostiek en follow-up middels echografie te verbeteren. Zowel sensitiviteit, specificiteit en tijdsduur van echografie bij RCA zijn voor verbetering vatbaar. In deze pilotstudie zal de betrouwbaarheid en accuraatheid als proof of concept worden vergeleken met reguliere echografie bij RCA. We testen of toevoeging van contrast-enhanced ultrasound (CEUS), gebruik makend van microbellen en 3D echografie, de betrouwbaarheid en accuraatheid kan verbeteren.

Slimme afdelingen: automatisering van verpleegkundige taken in de klinische omgeving met behulp van bio-geïnspireerde microsensoren om de vochtbalans te bewaken

(door Dr. Ellis Folbert, verpleegkundig specialist en onderzoekcoördinator). Vochtbalans is een belangrijke parameter die wordt gebruikt om de hydratatiestatus in intensive care of perioperatief te meten. Nauwkeurige monitoring van IV-stroomsnelheden en urineproductie is een belangrijke taak. Dit wordt momenteel handmatig uitgevoerd door verpleegkundigen als onderdeel van hun routinecontroles. Dit is foutgevoelig en geeft extra werklast. In dit project stellen we het gebruik van bio-geïnspireerde flowsensoren voor om het vochtbeheer op afdelingen te automatiseren. Met als doel de werklast van verpleegkundigen te verminderen en de nauwkeurigheid van vochtbalansmetingen te verbeteren, om 'slimme' ziekenhuisafdelingen te realiseren.

VITAAAL: Verpleegkundige prehabilitatie-Interventie ondersteund met Technologie voor een AAA-operatie voor mensen met diabetes type 2

(door Nicole Oosterom, verpleegkundig specialist nefrologie/diabetes). Het hebben van type 2-diabetes mellitus (T2D) is ongunstig voor het herstel na grote ingrepen, zoals de aneurysma aortae abdominalis (AAA) buikoperatie. Het vitaler maken van T2D patiënten voorafgaand aan de operatie (prehabilitatie) zou kunnen leiden tot minder complicaties en een kortere opnameduur. Echter vinden dergelijke interventies nog niet plaats. In dit project ontwikkelen we een innovatieve 6-weekse prehabilitatie-interventie door een verpleegkundig specialist diabetes, waarbij gebruikt wordt gemaakt van biofeedback (leefstijlmonitoring en continue glucosemonitoring) en digitale coaching. Vervolgens wordt de interventie in een pilotsetting onderzocht bij acht T2D patiënten (VITAAAL).

Ontwikkeling van een precisie neusmaagsonde om naadlekkage te behandelen na slokdarm- en maagkankerchirurgie

(door Drs. Andries van der Linden, MDL-arts). Naadlekkage is een verwoestende complicatie, die kan ontstaan in de eerste dagen na een verder succesvolle slokdarm-maagchirurgie. Behandeling vereist het precies plaatsen van een neusmaagsonde door middel van een kijkonderzoek onder sedatie. Tijdens de huidige conventionele procedure kan de sonde gemakkelijk losschieten. Bovendien kan correcte plaatsing van de sonde alleen worden afgeleid uit herhaalde CT-scans. In dit project stellen we de ontwikkeling van een nieuwe multifunctionele neusmaagsonde voor waarin een camera en magneet worden geïntegreerd, om consistente positionering mogelijk te maken zonder afhankelijk te zijn van CT-scans. De nieuwe sonde is zeer beloftevol wat betreft technische haalbaarheid en de klinische ondersteuning die het apparaat aan MDL-artsen kan bieden.

Unieke echografie matrix technologie in ZGT voor specialistische behandeling van schildkliernodi

(door Sicco Braak, radioloog). Schildklierknobbels, een goedaardige maar vaak vervelende aandoening, komt voor bij twee derde van de volwassenen. Voor diagnostiek, therapie en follow-up gebruiken we wereldwijd 2D echografie. Door variatie in metingen en beperkt zicht, resulteert dit helaas in hoge aantallen van onnodig afgenomen biopten en slechte voorspellingen na ablatietherapie (RFA), voor korte en lange termijn van hergroei van de knobbel. Met dit project gaan we de meerwaarde van innovatieve 3D echografie-matrix-technologie beoordelen.