gesprek in wachtruimte

Longgeneeskunde houdt zich bezig met de behandeling en preventie van longziekten. Onze longartsen behandelen bijvoorbeeld patiënten met astma, COPD (longemfyseem en bronchitis), long- en luchtwegontstekingen, longembolie en longkanker.

De longartsen van ZGT hebben een aantal specifieke aandachtsgebieden waarop ze zich verder gespecialiseerd hebben, zoals allergologie, chronische hoest, longkanker, revalidatie, slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen, longfibrose en pulmonale hypertensie. U kunt bij ons terecht voor onderzoek en behandeling van uw klachten.

In ZGT Hengelo bevindt zich het Hart Long Centrum, hier worden de specialismen Cardiologie en Longgeneeskunde gecombineerd. De kliniek longgeneeskunde bevindt zich in locatie Almelo.

Ziekenhuislocatie Hengelo Longgeneeskunde

Geerdinksweg 141, 7555 DL Hengelo

Plan uw route

Postbus 546, 7550 AM Hengelo