Verpleegkundigen lopen in de gang

Medisch specialisten

Er zijn acht MDL-artsen werkzaam in ZGT. Daarnaast worden patiënten op de poli en op de afdeling gezien door andere gekwalificeerde artsen die wel of (nog) niet in opleiding zijn tot specialist (arts-assistenten/zaalartsen). Zij werken onder verantwoordelijkheid en supervisie van de MDL-artsen.

Verpleegkundig specialist

Een verpleegkundig specialist (VS) is een verpleegkundige die na de basisopleiding nog een tweejarige masteropleiding heeft gevolgd en ruime ervaring heeft met MDL-patiënten. Op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek kan de verpleegkundig specialist aanvullend onderzoek aanvragen. In nauwe samenwerking met de MDL-arts wordt er een behandelplan gemaakt voor de individuele patiënt.

Endoscopie verpleegkundigen

Op de scopie afdeling assisteert de endoscopieverpleegkundige de arts bij de onderzoeken naar het functioneren van de maag, slokdarm, dunne darm, dikke darm, alvleesklier, lever en galwegen.  Zij begeleiden en observeren u tijdens het onderzoek.

Verpleegkundige MDL dagopname

De verpleegkundigen op de dagopname bereiden u voor op het onderzoek en observeren u na het onderzoek. Tevens wordt infuustherapie (inflectra, vedoluzimab, stelara) via dagopname door de verpleegkundige toegediend.

MDL- verpleegkundige

Een MDL-verpleegkundige is een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in de zorg voor maag-, darm, -leverpatiënten. De verpleegkundige geeft u gerichte voorlichting over uw ziekte. Hij/zij legt uit wat uw behandeling inhoudt en wat dit voor u kan betekenen. Ook ondersteuning en begeleiding van u en uw naasten zijn belangrijke taken. De MDL-verpleegkundige werkt onder supervisie van de MDL-artsen. Indien nodig kan de MDL-verpleegkundige u, in overleg met uw MDL-arts, doorverwijzen naar andere hulpverleners zoals de diëtist, maatschappelijk werker of medisch psycholoog.

Screeningsverpleegkundige MDL

Voorafgaand aan een onderzoek waarbij sedatie wordt gebruikt, wordt uuitgenodigd voor een intake gesprek. De screeningsverpleegkundige zal onder andere met u in gesprek gaan over uw klachten, medische voorgeschiedenis en medicatiegebruik. Tevens krijgt u informatie over de voorbereiding voor het onderzoek, het onderzoek zelf en eventuele aanpassing van medicatie (bloedverdunners /medicatie in verband met diabetes mellitus).

Tot slot volgt er een kort gesprek met één van onze MDL artsen, PA-er of VS-er om te beoordelen of de indicatie juist is voor het aangevraagde onderzoek en de sedatie veilig en verantwoord aan u toegediend kan worden.

Medisch secretaresse

Binnen de polikliniek MDL werkt een team medisch secretaresses. Zij verzorgen onder andere de afspraakplanning en correspondentie. Indien u telefonisch contact met de polikliniek MDL opneemt zal een secretaresse u te woord staan. Zij zal uw eventuele vragen beantwoorden of voorleggen aan een MDL-arts of verpleegkundige.

Unithoofd

Het unithoofd geeft operationeel sturing aan (zorg) processen met als doel om de patiënten processen optimaal te doen verlopen.

MDL artsen