Verpleegkundigen lopen in de gang

Wat voor vragen heeft u?

 • >

  Algemene vragen over reumatische klachten

  • Wat is de route in het ziekenhuis naar de polikliniek reumatologie?
  • Hoe kan ik een afspraak maken of wijzigen?
  • Kan ik vragen per e-mail stellen?
  • Hoe lang is de wachtlijst bij de reumatoloog?
  • Wat moet ik doen wanneer mijn gewricht pijnlijk, gezwollen en warm is?
  • Ik heb vragen over het coronavirus (COVID-19) en/of reuma(medicatie)
  • Op verzoek van de reumatoloog of reumaconsulent heb ik foto’s gemaakt van afwijkingen.
  • Waar kan ik deze naar toe mailen?

  Wat is de route in het ziekenhuis naar de polikliniek reumatologie?

  Hoe kan ik een afspraak maken of wijzigen?

  Het maken of wijzigen van een controle polikliniekbezoek bij de reumatoloog kan digitaal via het patiëntenportaal 'Mijn ZGT' . Bent u niet in staat om het patiëntenportaal te gebruiken of wilt u een ander soort afspraak maken of wijzigen (zoals eerste polikliniekbezoek n.a.v. verwijzing, telefonisch- of belconsult, polikliniekbezoek bij de reumatoloog in opleiding en reumaconsulent al of niet in combinatie met de reumatoloog) neem dan contact op met de polikliniek reumatologie, telefoonnummer 088 708 34 03 (bereikbaar op werkdagen van 08.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur).
  Meer informatie over soorten afspraken bij uw eerste polikliniekbezoek.

  Kan ik vragen per e-mail stellen?

  In verband met de huidige privacy wetgeving kunnen wij vragen, die u ons per e-mail stelt (via reumatologie@zgt.nl), niet per e-mail beantwoorden. Voor beantwoording hiervan zal onze secretaresse zo nodig een telefonische afspraak met de reumatoloog of reumaverpleegkundige inplannen. De secretaresse zal u hiervoor bellen of een afspraakbevestiging toesturen. Ons e-mail adres kan wel worden gebruikt voor het aanvragen van recepten en indien u een foto wilt sturen.

  Hoe lang is de wachtlijst bij de reumatoloog?

  • Spoedeisend: Voor patiënten met spoedeisende reumatische klachten is er geen wachtlijst. Het is aan uw huisarts om in te schatten hoe spoedeisend uw klachten zijn. Indien uw huisarts beoordeling dezelfde dag nodig vindt dan neemt hij/zij meestal telefonisch contact met ons op om een spoedafspraak voor u te plannen.
  • Niet-spoedeisend: Voor patiënten die ter analyse komen van een niet-spoedeisende klacht van het bewegingsapparaat wisselt de duur van de wachtlijst. Kijk voor de actuele wachttijden op deze pagina.

  Wat moet ik doen wanneer mijn gewricht pijnlijk, gezwollen en warm is?

  • Geef het gewricht rust en probeer het zo min mogelijk te belasten. Koel het gewricht zo nodig met koude pakkingen (ijs of coldpacks) drie tot acht keer per dag gedurende maximaal tien tot vijftien minuten. Zo nodig kunt u paracetamol (drie tot vier keer per dag 1000 mg) tegen de pijn of een ontstekingsremmer (mits u dat eerder met uw reumaconsulent of reumatoloog overlegd heeft) gebruiken. Ook kunt u hierover contact opnemen met de reumaconsulent of reumatoloog.
  • Hebt u een rood, pijnlijk, gezwollen en warm gewricht met koorts (temperatuur > 38,0 graden celcius) neem dan dezelfde dag nog contact op met uw huisarts of reumatoloog.

  Ik heb vragen over het coronavirus (COVID-19) en/of reuma(medicatie)

  Informatie over coronavirus (COVID-19 en/of reuma(medicatie)

  Op verzoek van de reumatoloog of reumaconsulent heb ik foto’s gemaakt van afwijkingen. Waar kan ik deze naar toe mailen?

  U kunt de foto’s mailen naar: reumatologie@zgt.nl. Vermeld daarbij uw naam, geboortedatum, de datum dat de foto’s gemaakt zijn, de naam van uw arts en zo nodig een beschrijving/uitleg van de foto’s.

  De door u verstuurde gegevens worden uitsluitend voor het afhandelen van het betreffende doel gebruikt en indien de gegevens niet meer nodig zijn, worden de gegevens direct verwijderd.
  Lees in onze privacyverklaring hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en voor de privacy met betrekking tot uw zorg en/of behandeling verwijzen we u naar de folder privacyverklaring.

   

 • >

  Vragen over uw (eerste) polikliniekbezoek

  • Ik heb een (eerste) afspraak op de polikliniek, hoe lang van tevoren moet ik aanwezig zijn?
  • Informatie over soorten afspraken die ingepland kunnen worden bij de reumatologie.
  • Hoe kan ik mij voorbereiden op een afspraak met de arts of reumaconsulent?
  • Mag ik vóór het bezoek aan de polikliniek paracetamol (pijnstillers) nemen?
  • Mag ik vóór het bezoek aan de polikliniek NSAID’s (ontstekingsremmende pijnstillers) nemen?
  • Ik heb een afspraak bij een arts-assistent/arts in opleiding tot specialist. Wat mag ik verwachten?
  • Ik heb een afspraak bij een coassistent. Wat mag ik verwachten?

   

  Ik heb een (eerste) afspraak op de polikliniek, hoe lang van tevoren moet ik aanwezig zijn?

  Neem ruimschoots tijd voor de afspraak. U moet namelijk rekening houden met reistijd, oponthoud en een eventuele rij bij de polikliniek balie. Komt u later dan de afgesproken tijd dan loopt u het risico een nieuwe afspraak te moeten maken.

  Informatie over soorten afspraken die ingepland kunnen worden bij de reumatologie

  Meer informatie over soorten afspraken bij uw eerste polikliniekbezoek.

  Hoe kan ik mij voorbereiden op een afspraak met de arts of reumaconsulent?

  Meer informatie bij tips voor patiënt ter voorbereiding op afspraak.

  Mag ik vóór het bezoek aan de polikliniek paracetamol (pijnstillers) nemen?

  Ja, u mag paracetamol gewoon continueren aangezien het geen ontstekingsremmend effect heeft.

  Mag ik vóór het bezoek aan de polikliniek NSAID’s (ontstekingsremmende pijnstillers) nemen?

  • Eerste polikliniekbezoek: Nee, het is verstandig dat u zeker 24 uur vóór het eerste polikliniek bezoek tijdelijk stopt met deze medicatie. Zo kunnen we uw klachten beter beoordelen.
  • Controle polikliniekbezoek: Ja, u mag NSAID’s gewoon continueren tenzij uw reumatoloog u gevraagd heeft dit niet te doen.

  Ik heb een afspraak bij een arts-assistent/arts in opleiding tot specialist. Wat mag ik verwachten?

  Dit is een arts die opgeleid wordt tot een medisch specialist (reumatoloog of internist) en onder toezicht van de reumatoloog werkt. Een arts-assistent heeft meer tijd voor het eerste polikliniekbezoek (45 minuten tot één uur). Nadat de arts-assistent u gesproken en onderzocht heeft zal hij/zij de bevindingen direct met de reumatoloog bespreken. Vervolgens zullen zij gezamenlijk een plan maken en dit met u bespreken. Het kan zijn dat de reumatoloog nog aanvullende vragen stelt en u opnieuw onderzoekt. Als de arts-assistent verder in zijn opleiding is kan het zijn dat u de reumatoloog zelf niet meer spreekt.

   

  Houd er rekening mee dat uw afspraak in totaal ongeveer anderhalf uur kan duren.

  Ik heb een afspraak bij een coassistent. Wat mag ik verwachten?

  Dit is een geneeskundestudent die praktijkervaring opdoet in het ziekenhuis en bezig is met de laatste fase van de opleiding tot arts (coschappen). Een coassistent heeft meer tijd voor het eerste polikliniekbezoek (meestal 1 uur). Nadat de coassistent u gesproken en onderzocht heeft zal hij/zij direct de bevindingen met de reumatoloog (in opleiding) bespreken. Vervolgens zullen zij gezamenlijk een plan maken en dit met u bespreken. Het kan zijn dat de reumatoloog (in opleiding) nog aanvullende vragen stelt en u opnieuw onderzoekt. De coassistent werkt altijd onder toezicht van de reumatoloog (in opleiding).

   

  Houd er rekening mee dat uw afspraak in totaal ongeveer anderhalf tot twee uur kan duren.

 • >

  Vragen over onderzoeken en uitslagen hiervan

  • Ik heb geen formulieren meer voor het bloedprikken.
  • Waar kan ik bloedprikken?
  • Mag ik ook elders dan in het ziekenhuis bloedprikken?
  • Krijg ik bericht van mijn bloeduitslagen?
  • Ik heb ‘reuma’ in het bloed, heb ik dan reuma?
  • Waar vinden röntgenonderzoeken (zoals röntgenfoto, CT- en MRI-scan)
  • plaats?
  • Waar vinden nucleaire onderzoeken (zoals botscan en PET-scan) plaats?
  • Ik heb een nucleair en/of röntgenonderzoek gehad. Hoe krijg ik de uitslag?

  Ik heb geen formulieren meer voor het bloedprikken.

  De meeste aanvragen voor het bloedprikken vinden tegenwoordig digitaal plaats. Daarnaast wordt regelmatig ook een papieren versie voor u afgedrukt en aan u meegegeven. Als u bij een prikpost van Medlon laboratorium uw bloed laat prikken dan staat de digitale aanvraag in hun systeem. Een papieren versie van de aanvraag is dan meestal niet nodig. U dient wel bij Medlon aan te geven voor welke arts u bloed moet prikken zodat de juiste digitale aanvraag gebruikt wordt (en dus de juiste bloedtesten verricht worden).
  Neem contact op met het secretariaat reumatologie (e-mail: reumatologie@zgt.nl, telefoonnummer: 088 708 34 03) wanneer Medlon aangeeft dat uw aanvraag niet of onjuist in hun digitale systeem staat of u toch een papieren versie wenst. De secretaresse zal dit dan verder met u regelen.

  Waar kan ik bloedprikken?

  Bij bloedafnamepunten van Medlon laboratorium

  Ziekenhuislocatie Almelo: routenummer 0.1

  Ziekenhuislocatie Hengelo: route buitenom

  Andere bloedafnamepunten: www.medlon.nl/patienten/Prikposten/

  Telefoonnummer: 088 463 35 66

  Website: www.medlon.nl/patienten of www.zgt.nl/klinischlaboratorium

  Mag ik ook elders dan in het ziekenhuis bloedprikken?

  Als u bij de bloedafnamepunten in ZGT of andere bloedafnamepunten van Medlon laboratorium bloed laat prikken dan is het gegarandeerd dat de uitslag ook beoordeeld wordt door de reumatoloog of reumaconsulent. Bloeduitslagen die elders (zoals bij het SHO laboratorium) zijn geprikt komen niet altijd goed bij de polikliniek terecht. Om die reden heeft het de voorkeur om het bloed in het ziekenhuis of andere bloedafnamepunten van Medlon te laten prikken.

  Krijg ik bericht van mijn bloeduitslagen?

  Indien er belangrijke afwijkende uitslagen zijn dan krijgt u van ons telefonisch bericht hierover. In principe is geen bericht goed bericht. Het kan ook zijn dat uw reumatoloog of reumaconsulent een telefonische afspraak met u gemaakt heeft om de uitslag te bespreken. U wordt dan op een afgesproken tijdstip gebeld. Mocht u een overzicht van uw uitslagen willen hebben, dan kunt u dit tijdens het volgende bezoek aangeven.

  Ik heb ‘reuma’ in het bloed, heb ik dan reuma?

  Reumafactoren zijn antistoffen tegen menselijke eiwitten. Ze worden vooral gevonden in het bloed van mensen met reumatoïde artritis (RA). Daarnaast kunnen ze gevonden worden bij andere ziektebeelden en zelfs bij gezonde mensen. Ongeveer 70 % van de patiënten met RA heeft reumafactoren. In 30 % van de patiënten met RA worden geen reumafactoren gevonden. Ongeveer 2-5 % van de gezonde mensen heeft reumafactoren zonder dat er sprake is van een reumatische ziekte. Het hebben van 'reuma' in het bloed betekent dus niet altijd dat er ook daadwerkelijk sprake is van een reumatische ziekte.

  Waar vinden röntgenonderzoeken (zoals röntgenfoto, CT- en MRI-scan) plaats?

  Op afdeling radiologie

  Ziekenhuislocatie Almelo

  Routenummer 1.6

  Telefoonnummer: 088 708 37 00

  Ziekenhuislocatie Hengelo

  Routenummer 0.8

  Telefoonnummer: 088 708 37 00

  Website: www.zgt.nl/radiologie

  Waar vinden nucleaire onderzoeken (zoals botscan en PET-scan) plaats?

  Ziekenhuislocatie Hengelo

  Ik heb een nucleair en/of röntgenonderzoek gehad. Hoe krijg ik de uitslag?

  Uitslagen van nucleaire en/of röntgenonderzoeken worden tijdens het volgende

  polikliniekbezoek met u besproken. Ook kan voor de uitslag een telefonische

  afspraak met u gemaakt worden. De reumatoloog of reumaconsulent belt u dan op een afgesproken tijdstip.

 • >

  Vragen over reuma medicijnen

  Bekijk hiervoor ook de bijsluiter en de patiëntenfolder van het medicijn dat u gebruikt of lees de folders van reumatologie.

  • Als je begint met reumaremmers kom je er dan nog ooit van af?
  • Wat zijn ontstekingsremmende pijnstillers?
  • Wat zijn klassieke reumaremmers (csDMARD's)?
  • Wat zijn biologische reumaremmers (bDMARD's)?
  • Wat zijn JAK-remmers (csDMARD's)?
  • Welke voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden voordat ik met een biologische reumaremmer mag starten?
  • Mijn medicijnen zijn op en ik heb op korte termijn geen afspraak bij de reumatoloog. Moet ik het recept bij de huisarts of reumatoloog bestellen?
  • Waar kan ik de klassieke reumaremmers afhalen?
  • Waar en hoe kan ik de biologische reumaremmers, JAK-remmers en cyclofosfamide per tablet bestellen en afhalen?
  • Ik ben vergeten mijn medicijnen in te nemen. Wat nu?
  • Mag ik paracetamol samen met ontstekingsremmende pijnstillers, klassieke- of biologische reumaremmers, of jichtmedicatie gebruiken?
  • Mag ik ontstekingsremmende pijnstillers samen met klassieke- of biologische reumaremmers, JAK-remmers of jichtmedicatie gebruiken?
  • Mag ik ontstekingsremmende pijnstillers samen met prednison gebruiken?
  • Wat moet ik doen als ik een antibioticakuur krijg en een reumaremmer gebruik?
  • Ik gebruik een klassieke reumaremmer, wanneer mag dit niet?
  • Wanneer mag ik een spuit of infuus met een biologische reumaremmer niet hebben of moet ik afbellen?
  • Hoe lang duurt het voordat klassieke reumaremmers zoals methotrexaat, sulfasalazine en hydroxychloroquine werken?
  • Hoe lang duurt het voordat biologische reumaremmers werken?
  • Ik gebruik methotrexaat, mag ik alcohol drinken?
  • Ik heb bijwerkingen zoals misselijkheid van de methotrexaat, wat nu?
  • Wat te doen bij tandheelkundige ingrepen en gebruik van prednison en klassieke- of biologische reumaremmers of JAK-remmers?
  • Wat te doen bij geplande operaties en gebruik van prednison en klassieke- of biologische reumaremmers en JAK-remmers?

  Als je begint met reumaremmers kom je er dan nog ooit van af?

  Dit is afhankelijk van de aard van de reumatische aandoening en de ernst van de ziekte. Eerst wordt naar de juiste medicijnen gezocht om de ziekte goed onder controle te krijgen. Daarna wordt pas bekeken of in een rustige fase van de ziekte de medicatie verminderd of zelfs helemaal gestopt kan worden. Medicijnen worden natuurlijk ook gestopt als ze niet aanslaan of als ze te veel bijwerkingen veroorzaken.

  Afhankelijk van de reumatische aandoening en klachten zal een deel van de patiënten definitief met de medicatie kunnen stoppen en een deel levenslang medicatie moeten blijven gebruiken. Ook kan ziekteactiviteit weer terugkomen (soms wel pas jaren na het stoppen van de medicijnen), waarna opnieuw starten met medicatie noodzakelijk kan zijn.

  Wat zijn ontstekingsremmende pijnstillers?

  Ontstekingsremmende pijnstillers worden ook wel NSAID’s genoemd. Deze medicijnen hebben naast een pijnstillend effect ook een beperkte ontstekingsremmende werking. Paracetamol behoort niet tot deze groep van medicijnen.

  De volgende medicijnen zijn NSAID’s

  • Celecoxib (Celebrex®)
  • Diclofenac (Voltaren®, Arthrotec®)
  • Etoricoxib (Arcoxia®)
  • Fenylbutazon
  • Ibuprofen (Advil®, Brufen®, Nurofen®, Sarixell®)
  • Indometacine
  • Meloxicam
  • Nabumeton (Mebutan®)
  • Naproxen (Aleve®)

  Wat zijn klassieke reumaremmers?

  Klassieke reumaremmers (csDMARD’s, conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drugs) zijn medicijnen die het ziekteverloop van de ontstekingsreuma kunnen beïnvloeden.

  De volgende medicijnen zijn klassieke reumaremmers

  • Hydroxychloroquine (Plaquenil®)
  • Sulfasalazine (Salazopyrine®)
  • Methotrexaat tabletten en injecties (o.a. Metoject®)
  • Azathioprine (Imuran®)
  • Leflunomide (Arava®)
  • Ciclosporine (Neoral®)
  • Goudinjecties
  • Cyclofosfamide (Endoxan®)
  • Mycofenolaatmofetil (CellCept®)

  Wat zijn biologische reumaremmers (bDMARD’s)?

  Biologische reumaremmers worden ook wel biologicals genoemd (bDMARD’s, biological disease-modifying antirheumatic drugs) en bestaan geheel of gedeeltelijk uit dierlijk of menselijk eiwit. Er zijn verschillende soorten biologische reumaremmers en de komende jaren zullen er steeds meer op de markt verschijnen. Deze medicijnen worden per infuus of injectie toegediend. Gebruik biologische reumaremmers alleen volgens voorschrift van uw reumatoloog.

  Lees voor het gebruik de bijsluiter en/of patiëntenfolder van het medicijn dat u gebruikt.

  Meer informatie is na te lezen op de website van ReumaNederland.

  De volgende medicijnen zijn biologische reumaremmers

  • Infliximab (Remicade®, Inflectra® en Remsima®)
  • Etanercept (Enbrel®)
  • Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®)
  • Golimumab (Simponi®)
  • Certolizumab Pegol (Cimzia®)
  • Abatacept (Orencia®)
  • Rituximab (Truxima®)
  • Tocilizumab (RoActemra®)
  • Sarilumab (Kevzara®)
  • Anakinra (Kineret®)
  • Canakinumab (Ilaris®)
  • Ustekinumab (Stelara®)
  • Ixekizumab (Taltz®)
  • Guselkumab (Tremfya®)
  • Secukinumab (Cosentyx®)
  • Apremilast (Otezla®)

  Wat zijn JAK-remmers (tsDMARD’s)?

  JAK (januskinase) -remmers zijn de nieuwste reumaremmers die in pil-vorm beschikbaar zijn (tsDMARD’s, targeted synthetic disease-modifying antirheumatic drugs).
  Meer informatie is na te lezen op de website van ReumaNederland.
  De volgende medicijnen zijn JAK-remmers

  • Baricitinib (Olumiant®)
  • Tofacitinib (Xeljanz®)
  • Upadacitinib (Rinvoq®)

  Welke voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden voordat ik met een biologische reumaremmer mag starten?

  Voordat u met een biologische reumaremmer (meestal anti-TNF) mag starten moet eerst nog het volgende plaatsvinden:

  • Onderzoek naar tuberculose:
    In het verleden is bij een klein aantal patiënten, tijdens behandeling met de biologische reumaremmer anti-TNF, tuberculose (TBC) opgetreden. Dit betrof voornamelijk een opvlamming van een oude TBC infectie. Daarom wordt bij alle patiënten die starten met een biologische reumaremmer het risico op TBC geïnventariseerd. Standaard volgt een röntgenfoto van de longen. Afhankelijk van het risico op TBC volgt nog een huidtest (Mantoux test) die op de polikliniek longziekten verricht wordt en een bloedtest (Quantiferontest) waarvoor u bloed moet prikken.
  • Onderzoek naar hepatitis B/C:
    Door middel van een bloedtest wordt onderzocht of u drager bent of een verborgen virusinfectie met hepatitis B of C heeft.
  • Inenting/vaccinatie tegen pneumokokken:
    Bepaalde biologische reumaremmers kunnen het risico op infecties verhogen. Om het risico op een pneumokokkeninfectie (= een bacterie) te verlagen kan het zijn dat u een pneumokokkenvaccinatie (pneumovax23) aangeboden wordt. Bij de biologische reumaremmer rituximab wordt deze vaccinatie standaard 4 weken voor het eerste rituximab infuus toegediend. De injectie (in de spier) vindt plaats op de polikliniek reumatologie door de reumaconsulent of doktersassistente. U krijgt hiervoor dus geen recept mee.

  Neem telefonisch contact op met uw reumaconsulent of reumatoloog (telefoonnummer 088 708 34 03) nadat alle onderzoeken verricht zijn, u eventueel een pneumokokkenvaccinatie gehad heeft en de longarts de uitslagen van het tuberculose onderzoek met u besproken heeft. U kunt met de biologische reumaremmer starten zodra de longarts en de reumatoloog, naar aanleiding van alle onderzoeken, geen bezwaar zien voor de behandeling.

  Mijn medicijnen zijn op en ik heb op korte termijn geen afspraak bij de reumatoloog. Moet ik het recept bij de huisarts of reumatoloog bestellen?

  De medicijnen die u bestelt, liggen na circa drie werkdagen klaar bij uw apotheek

  • Paracetamol: is zonder recept verkrijgbaar.
  • Ontstekingsremmende pijnstillers (NSAID’s): mogen door uw huisarts voorgeschreven worden.
  • Medicatie voor jicht (zoals colchicine, allopurinol en benzbromaron): mogen door uw huisarts voorgeschreven worden.
  • Prednison: mag door uw huisarts voorgeschreven worden.
  • Klassieke reumaremmers (DMARD’s): worden niet door uw huisarts voorgeschreven. U kunt deze middelen via uw reumatoloog verkrijgen.
  • Biologische reumaremmers (biologicals): worden niet door uw huisarts voorgeschreven. U kunt deze middelen alleen via uw reumatoloog verkrijgen.

  Waar kan ik de klassieke reumaremmers afhalen?

  Deze kunt u met het recept van uw reumatoloog bij uw eigen apotheek afhalen. Een uitzondering is cyclofosfamide per tablet, dit medicijn is alleen in de ziekenhuisapotheek verkrijgbaar.

  Waar en hoe kan ik de biologische reumaremmers, JAK-remmers en cyclofosfamide per tablet bestellen en afhalen?

  • Biologische reumaremmers, JAK-remmers en cyclofosfamide per tablet zijn afweerremmende medicijnen die niet verkrijgbaar via uw eigen apotheek. Deze medicijnen kunt u alleen bij de onderstaande uitgiftepunten van de ziekenhuisapotheek in Almelo of Hengelo afhalen. U krijgt zelf geen recept mee (mogelijke uitzondering kan cyclofosfamide per tablet zijn) aangezien deze digitaal verstuurd wordt naar de ziekenhuisapotheek.
  • Nieuwe werkwijze vanaf november 2021: onze werkwijze met betrekking tot het bestellen en de uitgifte van bovenstaande medicijnen is gewijzigd, lees deze informatiebrief goed door voor uitleg over deze nieuwe werkwijze. Deze nieuwe werkwijze geldt ook voor de JAK-remmers.
  • Bestellen en uitgifte van vervolgrecepten: hiervoor dient u direct contact op te nemen met de poliklinische ZGT apotheek van Almelo of Hengelo. U kunt dan een afspraak inplannen voor de uitlevering van uw reuma medicijn(en). De medicatie ligt na vijf werkdagen voor u klaar bij de poliklinische ziekenhuisapotheek. U hoeft hiervoor dus geen contact meer op te nemen met het secretariaat van de polikliniek reumatologie!
  • Werkwijze (na november 2021) met betrekking tot het starten van biologische reumaremmers of JAK-remmers: uw specialist een digitaal recept naar de poliklinische apotheek van ZGT. De medicatie wordt dan voor u klaargemaakt en ligt na vijf werkdagen (dus meestal één werkweek) klaar bij de poliklinische apotheek van ZGT locatie Almelo of Hengelo. De locatie van aflevering stemt u met uw behandelaar af. De eerste keer krijgt u de medicatie mee voor één maand, de tweede keer voor twee maanden en de daarop volgende keren voor maximaal drie maanden.
  • Werkwijze (na november 2021) met betrekking tot vervolgrecepten: tijdens de afspraak met uw specialist wordt er een vervolgrecept gemaakt. Voor het ophalen van de medicatie bij de apotheek maakt u zelf een afspraak met de apotheek. U krijgt dan medicatie voor maximaal drie maanden mee. Op het moment dat u de medicatie ophaalt, maakt u met de apotheek ook weer een afspraak voor het ophalen van de medicatie drie maanden later. Voor een herhaalrecept hoeft u dus niet meer de polikliniek van uw behandelaar te bellen.
  • Werkwijze (na november 2021)met betrekking tot combineren afspraak specialist en uitgifte medicijnen:
  • Als u op het moment van ophalen van de medicijnen geen controle afspraak heeft bij uw (medisch/verpleegkundig) specialist of gespecialiseerd verpleegkundige dan kunt u bij de poliklinische apotheek van ZGT gewoon een afspraak plannen om de medicatie op te halen.
  • Heeft u wel een controle afspraak op de polikliniek (bijvoorbeeld over drie maanden) dan kunt u deze combineren met de afspraak voor het afhalen van de medicatie bij de apotheek. U dient de medicatie dan wel pas na de polikliniek afspraak af te halen zodat eventuele wijzigingen door uw arts meteen doorgevoerd kunnen worden en u de juiste medicatie mee krijgt van de apotheek.
  • Wordt uw afspraak over drie maanden nog gepland? Dan kunt u op het moment dat u van ons uw afspraak bij de (medisch/verpleegkundig) specialist of gespecialiseerd verpleegkundige ontvangt telefonisch contact opnemen met de poliklinische apotheek van ZGT om ook de uitgifte van de medicatie te plannen.
  • Werkwijze (na november 2021) met betrekking tot wijziging in medicijnen: als er een wijziging in uw medicatie plaatsvindt wordt dit met vijf werkdagen verwerkt door de poliklinische apotheek van het ziekenhuis.

  Uitgiftepunt ziekenhuislocatie Almelo

  • Ziekenhuisapotheek Almelo
  • Routenummer rechterzijvleugel begane grond Zorgboulevard (gelegen bij de hoofdingang)
  • Openingstijden: 8.00 - 17.30 uur
  • Telefoonnummer: 088 708 39 68

  Uitgiftepunt ziekenhuislocatie Hengelo

  • Poliklinisch Uitgifte Punt (PUP) ziekenhuisapotheek
  • Routenummer 0.1 (gelegen links achter de receptie bij de hoofdingang)
  • Openingstijden: 08.00 - 17.30 uur
  • Telefoonnummer: 088 708 56 60

  Ik ben vergeten mijn medicijnen in te nemen. Wat nu?

  • Als u paracetamol, andere pijnstillers of jichtmedicatie vergeten bent in te nemen, is dat niet zo erg. Neem de volgende dag uw medicijn gewoon weer volgens voorschrift in.
  • Bent u uw klassieke of biologische reumaremmers of wekelijke medicatie om botontkalking te voorkomen vergeten? Neem dan contact op met de polikliniek reumatologie telefoonnummer 088 708 34 03. De secretaresse zal vervolgens met de reumatoloog of reumaconsulent overleggen wat u het beste kunt doen.
  • Vergeet u regelmatig om uw medicijnen in te nemen? Stel dan een alarm in of maak notities in uw agenda of op uw kalender.

  Mag ik paracetamol samen met ontstekingsremmende pijnstillers, klassieke- of biologische reumaremmers, of jichtmedicatie gebruiken?

  Ja, dit kan samen gebruikt worden. Wel is het belangrijk dat u zich aan de voorgeschreven dosering houdt.

  Mag ik ontstekingsremmende pijnstillers samen met klassieke- of biologische reumaremmers, JAK-remmers of jichtmedicatie gebruiken?

  Mag ik ontstekingsremmende pijnstillers samen met prednison gebruiken?

  Nee, het wordt afgeraden om ontstekingsremmende pijnstillers zomaar samen met prednison te gebruiken. Uw reumaloog of huisarts kan om goede redenen alsnog ervoor kiezen om beide medicijnen te combineren. Meestal krijgt u er dan ook een maagbeschermer bij.
  Lees voor het gebruik de bijsluiter en/of patiëntenfolder van het medicijn dat u gebruikt.

  Wat moet ik doen als ik een antibioticakuur krijg en een reumaremmer gebruik?

  • Methotrexaat: mag niet gelijktijdig met bepaalde antibiotica (co-trimoxazol of trimethoprim) gebruikt worden in verband met het risico op bijwerkingen. Als uw huisarts of een andere specialist u een behandeling met antibiotica voorschrijft, meld dan altijd dat u behandeld wordt met methotrexaat.
  • Overige klassieke- en biologische reumaremmers: deze medicijnen mag u wel gelijktijdig met antibiotica gebruiken.
  • Lees voor het gebruik de bijsluiter en/of patiëntenfolder van het medicijn dat u gebruikt.

   Ik gebruik een klassieke reumaremmer, wanneer mag dit niet?

  • Klassieke reumaremmers houden het afweersysteem in bedwang. Zo zorgen ze ervoor dat het afweersysteem zich niet keert tegen eigen weefsels en organen. Maar door de medicijnen kan ook uw afweer tegen infecties geremd worden. U kunt dus makkelijker een infectie krijgen dan een gezond iemand. Het risico op een infectie is niet voor alle reumaremmers gelijk omdat ze niet allemaal even sterk het afweersysteem in bedwang houden. Koorts is vaak een teken van een infectie of ontsteking in het lichaam. De normale lichaamstemperatuur van een mens ligt tussen de 36 en 37,5 graden Celsius. Wanneer uw lichaamstemperatuur is opgelopen tot 38,5 graden Celsius of meer van spreken we van koorts. Het is verstandig om bij koorts en wanneer u zich behoorlijk ziek voelt laagdrempelig naar de huisarts te gaan zodat onderzocht kan worden waar de klachten vandaan komen. Zo nodig geeft de huisarts u een behandeling gericht op de oorzaak. Heeft u een infectie dan is het verstandig om met uw reumaconsulent of reumatoloog te overleggen of het verstandig is om tijdelijk de reumaremmer te stoppen of over te slaan.
  • Zie ook de vragen hieronder
  • Meer informatie over wanneer de reumaremmer niet gebruikt mag worden kunt u nalezen in de bijsluiter en/of patiëntenfolder van de reumaremmer die u gebruikt.

  Wanneer mag ik een spuit of infuus met een biologische reumaremmer niet hebben of moet ik afbellen?

  Biologische reumaremmers houden het afweersysteem in bedwang. Zo zorgen ze ervoor dat het afweersysteem zich niet keert tegen eigen weefsels en organen. Maar door de medicijnen wordt ook uw afweer tegen infecties geremd. U kunt dus makkelijker een infectie krijgen dan een gezond iemand. Koorts is vaak een teken van een infectie of ontsteking in het lichaam. De normale lichaamstemperatuur van een mens ligt tussen de 36 en 37,5 graden Celsius. Wanneer uw lichaamstemperatuur is opgelopen tot 38,5 graden Celsius of meer spreken we van koorts. Het is verstandig om bij koorts en wanneer u zich behoorlijk ziek voelt laagdrempelig naar de huisarts te gaan zodat onderzocht kan worden waar de klachten vandaan komen. Zo nodig geeft de huisarts u een behandeling gericht op de oorzaak van de koorts. Heeft u een infectie dan is het verstandig om met uw reumaconsulent of reumatoloog te overleggen of het verstandig is om tijdelijk de reumaremmer te stoppen of overslaan.

  Voor iedere gift van een biologische reumaremmer (spuit of infuus) dient u onderstaande vragenlijst zelf door te nemen. Indien u één van de onderstaande vragen met 'ja' beantwoord neem dan minimaal 24 uur voor toediening van de spuit of het infuus contact op met de polikliniek reumatologie telefoonnummer 088 708 34 03 (ook wanneer u in het buitenland verblijft). De secretaresse kan dan met u reumatoloog of reumaconsulent overleggen of u de spuit of het infuus wel of niet mag hebben.

  Klik hier voor de patiëntvragenlijst voor toediening biologicals (PDF).
  Lees voor het gebruik de bijsluiter en/of patiëntenfolder van het medicijn dat u gebruikt.

  Hoe lang duurt het voordat klassieke reumaremmers zoals methotrexaat, sulfasalazine en hydroxychloroquine werken?

  • Methotrexaat, leflunomide en sulfasalazine: het duurt zes tot tien weken voordat deze medicijnen goed werken.
  • Hydroxychloroquine: het duurt twee tot drie maanden voordat dit medicijn goed werkt.

  Hoe lang duurt het voordat biologische reumaremmers werken?

  Dit is afhankelijk van het middel maar meestal al binnen zes weken.

  Ik gebruik methotrexaat, mag ik alcohol drinken?

  Een algemeen advies geldt bij medicatie gebruik om zuinig (maximaal 1 glas alcohol per dag) te zijn met alcoholgebruik of dit te mijden.

  Ik heb bijwerkingen zoals misselijkheid van de methotrexaat, wat nu?

  Als u de methotrexaat tabletten 1x per week in 1 dosis inneemt, kan het soms helpen ze voor het slapen in te nemen. Ook kunt u proberen de tabletten in plaats van in 1 portie in 2 porties ) op de methotrexaat dag in te nemen (de helft ’s morgens en de andere helft ’s avonds. Helpt dat ook niet dan kunnen we de dosering foliumzuur (vitamine B11) verhogen, een medicijn tegen de misselijkheid voorschrijven en/of de methotrexaat tabletten omzetten in een injectie. Blijft u toch last van bijwerkingen houden dan kunt u stoppen met het gebruik van methotrexaat. Noteer wel op welke dag u gestopt bent en waarom. Neem dan contact op met uw reumatoloog of reumaconsulent.

  Wat te doen bij tandheelkundige ingrepen en gebruik van prednison en klassieke- of biologische reumaremmers of JAK-remmers?

  Informeer altijd tijdig degene die de ingreep uitvoert dat u wordt behandeld met prednison en/of klassieke- of biologische reumaremmers.

  • Prednison: kunt u in de periode voor, tijdens en na een tandheelkundige ingreep blijven innemen.
  • Klassieke reumaremmers: kunt u in de periode voor, tijdens en na een tandheelkundige ingreep blijven innemen.
  • Biologische reumaremmers: er bestaat bij het gebruik van deze medicijnen mogelijk een verhoogd risico op infecties. Bespreek tijdig (meer dan één maand voor de tandheelkundige ingreep) met uw reumatoloog of reumaconsulent of u de biologische reumaremmer al dan niet tijdelijk moet stoppen of gewoon hiermee door mag gaan. Of en hoe lang u moet stoppen met de reumaremmer is onder andere afhankelijk van het middel, de grootte van de ingreep en het risico op complicaties. Bij bloedige tandheelkundige behandelingen kan het zijn dat u preventief een antibioticakuur krijgt.
  • JAK-remmers: bespreek tijdig (meer dan één maand voor een geplande tandheelkundige ingreep) met uw arts of en hoe lang u deze reumaremmer moet stoppen wanneer u een tandheelkundige ingreep moet ondergaan.

  Wat te doen bij geplande operaties en gebruik van prednison en klassieke- of biologische reumaremmers en JAK remmers?

  Informeer altijd tijdig degene die de operatie uitvoert dat u wordt behandeld met prednison en/of klassieke- of biologische reumaremmers en JAK-remmers.

  • Prednison: moet u in de periode voor, tijdens en na een geplande operatie blijven innemen. Het kan zelfs zo zijn dat u tijdelijk meer prednison of een vervangend middel met dezelfde werking als prednison krijgt. Informeer ook tijdig degene die de operatie uitvoert dat u prednison gebruikt.
  • Klassieke reumaremmers: kunt u meestal in de periode voor, tijdens en na een geplande operatie blijven innemen. Bij grote operaties of als u erg ziek bent kan uw reumatoloog of diegene die de operatie uitvoert alsnog voor de zekerheid besluiten om de reumaremmer tijdelijk te staken. Het is verstandig dat uw reumatoloog in het laatste geval op de hoogte gesteld wordt.
  • Biologische reumaremmers: Er bestaat bij het gebruik van deze medicijnen mogelijk een verhoogd risico op infecties (dit is ook afhankelijk van het specifieke middel). Bespreek tijdig (meer dan twee maanden voor een geplande operatie) met uw reumatoloog of reumaconsulent of u de biologische reumaremmer al dan niet tijdelijk moet stoppen of gewoon hiermee door mag gaan. Of en hoe lang u moet stoppen met de reumaremmer is onder andere afhankelijk van het middel, de grootte van de operatie en het risico op complicaties.
  • JAK-remmers: bespreek tijdig (meer dan één maand voor een geplande operatie) met uw arts of en hoe lang u deze reumaremmer moet stoppen wanneer u een operatie moet ondergaan.
 • >

  Vragen over vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding tijdens het gebruik van reumaremmers

  • Ik heb een zwangerschapswens. Mag ik mijn klassieke- of biologische reumaremmer(s) of JAK-remmer blijven gebruiken?
  • Hebben klassieke- of biologische reumaremmer(s) of JAK-remmer invloed op mijn vruchtbaarheid?
  • Ik ben zwanger. Mag ik mijn klassieke- of biologische reumaremmer(s) of JAK-remmer blijven gebruiken?
  • Mag ik borstvoeding geven tijdens heb gebruik van mijn klassieke- of biologische reumaremmer(s) of JAK-remmer?

  Ik heb een zwangerschapswens. Mag ik mijn klassieke- of biologische reumaremmer(s) of JAK-remmer blijven gebruiken?

  Het verschilt per reumaremmer of u deze mag gebruiken als u een zwangerschapswens heeft (dit geldt ook voor mannen).

  In de patiëntenfolder (PDF) van de reumaremmer(s) die u gebruikt kunt u meer informatie hierover vinden. Het is verstandig om minimaal drie maanden (bij rituximab minimaal zes maanden) voordat u zwanger wilt worden met uw reumatoloog of reumaconsulent te overleggen of uw reumaremmer invloed heeft op de vruchtbaarheid (dit geldt ook voor mannen), de zwangerschap zelf en het ongeboren kind. Het kan zijn dat uw reumaremmer tijdelijk gestopt of in een andere reumaremmer gewijzigd moet worden. Het gebruik van bepaalde reumaremmers kan zelfs een reden zijn om uw zwangerschapswens uit te stellen. Ook actieve ziekte van bepaalde reumatische aandoeningen (zoals systemische lupus erythematodes) kan een reden zijn om uw zwangerschapswens uit te stellen totdat de ziekte geruime tijd rustig is.

  Hebben klassieke- of biologische reumaremmer(s) of JAK-remmer invloed op mijn vruchtbaarheid?

  Het verschilt per reumaremmer of deze invloed heeft op de vruchtbaarheid (dit geldt ook voor mannen).

  In de patiëntenfolder (PDF) van de reumaremmer(s) die u gebruikt kunt u meer informatie hierover vinden. Zie de eerste vraag.

  Ik ben zwanger. Mag ik mijn klassieke- of biologische reumaremmer(s) of JAK-remmer blijven gebruiken?

  Het verschilt per reumaremmer of u deze mag gebruiken tijdens de zwangerschap.

  In de patiëntenfolder (PDF) van de reumaremmer(s) die u gebruikt kunt u meer informatie hierover vinden. Het is verstandig om uw reumatoloog of reumaconsulent zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van de zwangerschap. Er kan dan bekeken worden of u uw reumaremmer door mag gebruiken, deze tijdelijk moet stoppen of tijdelijk een andere reumaremmer moet gebruiken. Bepaalde reumatische aandoeningen (zoals systemische lupus erythematodes) kunnen ook een reden zijn om u tijdens de zwangerschap vaker op de polikliniek te controleren.

  Mag ik borstvoeding geven tijdens heb gebruik van mijn klassieke- of biologische reumaremmer(s) of JAK-remmer?

  Het verschilt per reumaremmer of u deze mag gebruiken tijdens de borstvoeding.

  In de patiëntenfolder (PDF) van de reumaremmer(s) die u gebruikt kunt u meer informatie hierover vinden. Er zijn zowel reumaremmers die in de moedermelk terecht komen (en via de borstvoeding vervolgens bij het kind) als reumaremmers die veilig zijn tijdens de borstvoeding. Het is verstandig om tijdig met uw reumatoloog of reumaconsulent te overleggen of het gebruik van uw reumaremmer tijdens de borstvoeding veilig is. Mocht dat niet het geval zijn dan kan bekeken worden of u de reumaremmer tijdelijk kunt stoppen of dat deze (tijdelijk) vervangen kan worden voor een veilig middel.

 • >

  Vragen specifiek over biologische reumaremmers via een infuus

  Zie ook antwoorden op veel gestelde vragen onder het kopje 'Vragen over uw reumatische medicijnen'.

  • Welke voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden voordat ik met een biologische reumaremmer mag starten?
  • Op welke afdeling en dagen worden biologische reumaremmers via een infuus toegediend?
  • Ik heb een vraag over de toediening van mijn biologische reumaremmer infuus. Waar kan ik terecht?
  • Wanneer mag ik een spuit of infuus met een biologische reumaremmer niet hebben of moet ik afbellen?

  Welke voorzorgsmaatregelen moeten genomen worden voordat ik met een biologische reumaremmer mag starten?

  Voordat u met een biologische reumaremmer (meestal anti-TNF) mag starten moet eerst nog het volgende plaatsvinden:

  • Onderzoek naar tuberculose: In het verleden is bij een klein aantal patiënten, tijdens behandeling met de biologische reumaremmer anti-TNF, tuberculose opgetreden. Dit betrof voornamelijk een opvlamming van een oude tuberculose infectie. Daarom wordt bij alle patiënten die beginnen met behandeling met een biologische reumaremmer onderzocht of zij besmet zijn met tuberculose. Het onderzoek bestaat uit een huidtest (Mantoux test) die op de polikliniek longziekten verricht wordt, een bloedtest (Quantiferontest) waarvoor u bloed moet prikken en een röntgenfoto van de longen.
  • Onderzoek naar hepatitis B/C: Door middel van een bloedtest wordt onderzocht of u drager bent of een verborgen virusinfectie met hepatitis B of C heeft.
  • Inenting/vaccinatie tegen pneumokokken: Bepaalde biologische reumaremmers kunnen het risico op infecties verhogen. Om het risico op een pneumokokkeninfectie (= een bacterie) te verlagen kan het zijn dat u een pneumokokkenvaccinatie (pneumovax23) aangeboden wordt. Bij de biologische reumaremmer rituximab (MabThera®) wordt deze vaccinatie standaard 4 weken voor het eerste rituximab infuus toegediend. De injectie (in de spier) vindt plaats op de polikliniek reumatologie door de reumaconsulent of doktersassistente. U krijgt hiervoor dus geen recept mee.

  Neem telefonisch contact op met uw reumaconsulent of reumatoloog (telefoonnummer 088 708 34 03) nadat alle onderzoeken verricht zijn, u eventueel een pneumokokkenvaccinatie gehad heeft en de longarts de uitslagen van het tuberculose onderzoek met u besproken heeft. U kunt met de biologische reumaremmer starten zodra de longarts en de reumatoloog, naar aanleiding van alle onderzoeken, geen bezwaar zien voor de behandeling.

  Op welke afdeling en dagen worden biologische reumaremmers via een infuus toegediend?

  Toediening van het infuus vindt in dagopname plaats. Dit betekent dat u een dagdeel opgenomen wordt en dezelfde dag nog naar huis gaat

  Toediening ziekenhuislocatie Almelo

  • Afdeling: dagopname
  • Routenummer 1.4 (1e verdieping), soms worden infusen ook toegediend op afdeling 5-oost
  • Telefoonnummer: 088 708 34 00
  • Dagen toediening infuus: dinsdag en vrijdag

  Toediening ziekenhuislocatie ZGT Hengelo

  • Afdeling: kort verblijf (voor afdeling A1 heelkunde)
  • Routenummer 1.17
  • Telefoonnummer: 088 708 55 10
  • Dagen toediening infuus: maandag, dinsdag, donderdag

  Ik heb een vraag over de toediening van mijn biologische reumaremmer infuus. Waar kan ik terecht?

  U kunt hiervoor terecht bij onze secretaresse. Zij kan zo nodig overleggen met de reumaconsulent of reumatoloog.

  Wanneer mag ik een spuit of infuus met een biologische reumaremmer niet hebben of moet ik afbellen?

  Zie kopje 'Vragen over uw anti reumatische medicijnen'.

 • >

  Vragen specifiek over cortison injecties

  Ik heb een cortison (triamcinolon, Kenacort®) injectie gehad, maar heb nog altijd veel klachten. Wat moet ik doen?

  Ik heb een cortison injectie gehad, ik heb bijwerkingen. Wat moet ik doen?

  Ik heb een cortison (triamcinolon, Kenacort®) injectie gehad, maar heb nog altijd veel klachten. Wat moet ik doen?

  Het kan wat langer (meerdere weken) duren voordat een triamcinolon injectie effect heeft. U kunt eventueel paracetamol gebruiken. Mochten uw klachten 2 weken na de injectie nog niet verminderd zijn, neem dan contact op.

  Ik heb een cortison injectie gehad, ik heb bijwerkingen. Wat moet ik doen?

  Lees de patiëntenfolder 'Behandeling met punctie en/of injectie' (PDF) voor meer informatie hierover.

 • >

  Vragen over reizen en vaccinaties

  • Mag ik de griepvaccinatie hebben?
  • Mag ik zomaar alle reisvaccinaties hebben?
  • Wanneer is een pneumococcenvaccinatie nodig?

   

  Mag ik de griepvaccinatie hebben?

  De griepvaccinatie kunt u veilig via de huisarts laten toedienen tijdens de behandeling met reumaremmers aangezien het geen levend verzwakt vaccin bevat. Toediening hiervan wordt zelfs aanbevolen. U hoeft uw reumaremmer hiervoor niet te stoppen.

  Lees de patiëntenfolder van het specifieke medicijn dat u gebruikt voor meer informatie hierover.

  Mag ik zomaar alle reisvaccinaties hebben?

  Heeft u een reis naar een (tropisch) land in de planning waarvoor reisvaccinaties nodig zijn (denk aan gebieden als Afrika en Zuid-Amerika) of gaat u naar een land zonder goede medische en hygiënische voorzieningen? In dat geval is het verstandig om uw reumatoloog of reumaconsulent tijdig (zo mogelijk minimaal 1 jaar van te voren) hiervan op de hoogte te stellen. Het reizen naar landen waarvoor toediening van een ‘levend verzwakte vaccinatie’ vereist is of waar bepaalde besmettelijke ziekten zoals TBC (tuberculose) en gele koorts voorkomen, wordt afgeraden. Tijdens het gebruik van bepaalde reumaremmers (sommige klassieke- en alle biologische reumaremmers) mag u geen ‘levend verzwakte vaccinaties’ toegediend krijgen. Voorbeelden hiervan zijn vaccinaties tegen gele koorts, pokken, poliovirus, BCG (tegen tuberculose) en BMR (tegen bof, mazelen en rode hond). Door de reumaremmers kunnen vaccinaties minder effectief zijn. Uw reumatoloog of reumaconsulent kan u meer uitleg en adviezen hierover geven.

  Lees de patiëntenfolder van het specifieke medicijn dat u gebruikt voor meer informatie hierover.

  Wanneer is een pneumococcenvaccinatie nodig?

  Bepaalde biologische reumaremmers kunnen het risico op infecties verhogen. Om het risico op een pneumokokkeninfectie (= een bacterie) te verlagen kan het zijn dat u een pneumokokkenvaccinatie (pneumovax23) aangeboden wordt. Bij de biologische reumaremmer rituximab (MabThera®) wordt deze vaccinatie standaard vier weken voor het eerste rituximab infuus toegediend. De injectie (in de spier) vindt plaats op de polikliniek reumatologie door de reumaconsulent of doktersassistente. U krijgt hiervoor dus geen recept mee.

  Lees de patiëntenfolder van rituximab (PDF) voor meer informatie.

 • >

  Algemene vragen over reuma

  • Mag je met reuma werken en sporten?
  • Ik ben reumapatiënt. Moet ik mijn kinderen laten testen of zij het óók krijgen?
  • Ik heb een vraag over bijvoorbeeld reuma en werk, woningaanpassing of seksualiteit.

  Mag je met reuma werken en sporten?

  In het algemeen geldt, dat op een goede manier in beweging blijven van groot belang is. Zowel te zware inspanning (overbelasting) als weinig activiteiten (onderbelasting) heeft nadelige effecten op de kwaliteit en conditie van onze spieren, gewrichten en botten. Bij de reumapatiënt zal de intensiteit van werk en sport zo nodig moeten worden aangepast aan de ernst en activiteit van de reumatische aandoening. In fases met actieve gewrichtsontstekingen moeten de betreffende gewrichten niet te zwaar belast worden. Welke adviezen nodig zijn in iedere individuele situatie zal per patiënt moeten worden bekeken. Algemene adviezen voor de mate van lichamelijke belasting worden gegeven door de reumatoloog, reumaconsulent en paramedici (zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut). Een bedrijfsarts en/of keuringsarts neemt uiteindelijk de beslissing of u wel of niet uw werk mag en kan blijven doen, of geschikt wordt geacht om vervangend werk te doen.

  Ik ben reumapatiënt. Moet ik mijn kinderen laten testen of zij het óók krijgen?

  Bij een aantal vormen van reuma speelt erfelijkheid een rol, echter bij heel veel vormen niet. Daarnaast zijn er nog andere factoren van belang bij het ontstaan van de ziekte. Er zijn géén betrouwbare testen beschikbaar waarmee je kunt voorspellen of een kind later eenzelfde vorm van reuma zal krijgen als zijn moeder of vader. Testen van kinderen is dus niet zinvol. Daarnaast is er geen bewijs beschikbaar waaruit blijkt dat behandeling met medicijnen vóórdat verschijnselen van de ziekte zich openbaren zinvol is. Dat betekent dus, dat behandeling voor chronische reumatologische aandoeningen pas start, op het moment dat een patiënt klachten krijgt van de ziekte. Dus al zou betrouwbare screening op aanleg voor ontwikkeling van reuma in de toekomst mogelijk zijn dan heeft het nog geen meerwaarde.

  Ik heb een vraag over bijvoorbeeld reuma en werk, woningaanpassing of seksualiteit

  Informatie over deze onderwerpen is te vinden op de website van ReumaNederland. U mag vragen over deze onderwerpen ook altijd tijdens de polikliniek bezoeken stellen aan de reumaconsulent of de reumatoloog.

 • >

  Vragen over hulpmiddelen en paramedische zorg

  • Wat voor hulpmiddelen zijn er voor mensen met reuma?
  • Hoe kom ik aan een verwijzing/machtiging voor bijvoorbeeld een spalk/brace, pedicure, schoenen?
  • Waar kan ik spalk/brace kopen en hoe moet ik deze gebruiken?
  • Heb ik een verwijsbrief nodig voor fysiotherapie, ergotherapie of de psycholoog?

  Wat voor hulpmiddelen zijn er voor mensen met reuma?

  Veel voorkomende hulpmiddelen zijn spalken/braces, loophulpmiddelen, vervoerhulpmiddelen (rolstoel, scootmobiel, fiets), hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging (aan- en uitkleden, toilet, douche), hulpmiddelen bij het uitvoeren van huishoudelijke activiteiten (koken, schoonmaken, afwassen, eten & drinken), woningaanpassingen en aangepast meubilair. De reumaconsulent kan u advies hierover geven.

  Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar of u de aanschafkosten van het hulpmiddel (gedeeltelijk of volledig) vergoed krijgt. Dit is afhankelijk van uw verzekeraar en uw verzekeringspakket.

  Hoe kom ik aan een verwijzing/machtiging voor bijvoorbeeld een spalk/brace, pedicure, schoenen?

  U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaresse, reumaconsulent of dit tijdens een polikliniek bezoek bij uw reumatoloog aangeven. Zij kunnen dan een verwijzing/machtiging voor u uitschrijven mits u nog onder behandeling bij de reumatologie bent en hiervoor een medische indicatie aanwezig is.

  Waar kan ik spalk/brace kopen en hoe moet ik deze gebruiken?

  Een spalk/brace kunt u onder andere kopen bij zelfzorgwinkels, speciaalzaken en via internet. De reumaconsulent kan u informeren over welke speciaalzaken zich in de buurt bevinden en hoe en wanneer u de spalk/brace kunt gebruiken. In onze folder 'Adviezen voor polsspalk' (PDF) kunt u ook meer informatie hierover lezen. Ook kan het zijn dat u voor het aanmeten van een specifieke spalk verwezen wordt naar een ergotherapeut in ons ziekenhuis.

  Informeer bij uw ziektekostenverzekeraar of u de aanschafkosten van de spalk/brace (gedeeltelijk of volledig) vergoed krijgt. Dit is afhankelijk van uw verzekeraar en uw verzekeringspakket.

  Heb ik een verwijsbrief nodig voor fysiotherapie, ergotherapie of de psycholoog?

  • Fysiotherapeut: nee, hier kunt u zonder verwijsbrief naar toe gaan. Een verwijsbrief kan wel handig voor de fysiotherapeut zijn zodat hij/zij dan ook weet wat uw diagnose en de vraag van uw reumatoloog is.
  • Ergotherapeut en psycholoog: ja, u kunt hiervoor contact opnemen met de secretaresse, reumaconsulent of dit tijdens een polikliniek bezoek bij uw reumatoloog aangeven. Zij kunnen dan een verwijzing voor u uitschrijven mits u nog onder behandeling bij de reumatologie bent en hiervoor een indicatie aanwezig is.
 • >

  Overige vragen

  • Hoe vraag ik een kopie van mijn medisch dossier aan?
  • Ik ben ontevreden over mijn reumatoloog of reumaconsulent. Wat moet ik doen?
  • Ik stap over naar een ander ziekenhuis. Moet ik me bij jullie officieel afmelden?
  • Heeft het zin om een second opinion aan te vragen?

  Hoe vraag ik een kopie van mijn medisch dossier aan?

  Lees op zgt.nl/rechtenplichten (onder kopje 'recht op inzage medisch dossier') hoe u een kopie van het medisch dossier kunt aanvragen. Houd er rekening mee dat hier kosten aan verbonden zijn.

  Ik ben ontevreden over mijn reumatoloog of reumaconsulent. Wat moet ik doen?

  Als u niet tevreden bent over uw reumatoog of reumaconsulent, dan horen wij dat het liefst zelf van u in een persoonlijk gesprek. Geef daarbij uw persoonlijke wensen en behoeftes aan. Wij staan open voor uw terugkoppeling of suggesties die onze zorg voor u kunnen verbeteren. Natuurlijk kunt u ook aangeven dat u liever door een andere reumatoloog of reumaconsulent behandeld wilt worden.
  Komt u er niet uit met de betrokken medewerker(s) of wilt u om een andere reden liever niet in gesprek met deze medewerker(s)? Dan kunt u terecht bij onze klachtenbemiddelaars. De klachtenbemiddelaar luistert naar u en bespreekt samen met u wat voor u de beste weg is. De nadruk bij bemiddeling ligt op het bij elkaar brengen van partijen. Wederzijds begrip is vaak de sleutel tot de oplossing. De klachtenbemiddelaar is onpartijdig, onbevooroordeeld en heeft een geheimhoudingsplicht.
  Meer informatie over de gang van zaken van klachtenbemiddeling.

  Ik stap over naar een ander ziekenhuis. Moet ik me bij jullie officieel afmelden?

  U hoeft zich niet officieel af te melden bij een overstap naar een ander ziekenhuis, maar het is wel verstandig om uw overstap te bespreken met uw reumatoloog. Hij/zij kan er namelijk voor zorgen dat de behandeling netjes wordt overgedragen. Met uw goedkeuring wordt uw medisch dossier naar uw nieuwe reumatoloog gestuurd. Hiermee voorkomt u bijvoorbeeld dat u twee keer dezelfde onderzoeken ondergaat en uw nieuwe reumatoloog niet op de hoogte is van uw ziektegeschiedenis. Ook kunt u zelf een kopie van uw medisch dossier aanvragen (zie eerste vraag).

  Heeft het zin om een second opinion aan te vragen?

  Een second opinion, of ‘tweede mening’, is het oordeel of advies van een andere medisch specialist dan uw behandelend reumatoloog. Deze specialist geeft op verzoek zijn mening, maar hij neemt de behandeling in eerste instantie niet over. U kunt bijvoorbeeld een second opinion aanvragen als u een belangrijke beslissing moet nemen over de behandeling of als u twijfelt over een diagnose of behandeling. Bespreek uw twijfel in elk geval met uw behandelend arts of huisarts. Die kan u helpen bij de verwijzing naar een andere deskundige. Niet alleen patiënten, maar ook artsen kunnen een second opinion aanvragen, omdat ze de mening van een collega willen horen. Vraag zelf altijd bij uw zorgverzekeraar na hoe u het best kunt handelen. Als uw zorgverzekeraar de kosten van de second opinion niet accepteert, moet u deze namelijk zelf betalen.