Verpleegkundigen lopen in de gang

Onze kernwaarden

Bij ZGT werken we vanuit drie kernwaarden: vooruitstrevend, verbindend en met oprechte aandacht. Deze kernwaarden geven houvast bij ons dagelijks handelen en zijn onze basis in onze relatie met anderen.

Vooruitstrevend

Bij alles wat we doen, vragen we ons af of het beter kan. We zoeken altijd (pro)actief naar innovatieve en grensverleggende oplossingen. In onze verpleegkundige en medisch specialistische zorg, en ook in onze processen, logistiek en werkwijzen. We passen nieuwe technieken toe, doen onderzoek, leiden professionals op en werken grensverleggend.

Verbindend

Goede zorg leveren we samen. We betrekken anderen bij het beter inrichten van de zorg. Zowel binnen de muren van ons ziekenhuis als daarbuiten. Samen met de patiënt, naasten, collega’s van verschillende afdelingen en partners in de regio. We houden daarbij rekening met elkaars dynamiek en complexiteit.

Met Oprechte Aandacht

We hebben oog voor de ander en kijken naar wat voor hem of haar echt belangrijk is. Vanuit oprechte interesse voelt de ander zich gehoord en gezien. Aandacht voor onze patiënten, onze professionals, onze partners en de inwoners van Twente staat centraal. We stralen Twentse warmte uit.