Verpleegkundige in gesprek met patient

Maak kennis met het team van Borstkliniek Oost-Nederland. Het team bestaat uit verschillende medische en andere disciplines. Zij zetten samen alles op alles om u de beste zorg te geven.

Chirurgen

Bij Borstkliniek Oost-Nederland in ZGT werken chirurgen die zijn gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van borstkanker en andere borstafwijkingen of die gekozen hebben voor een specialisme als oncologisch chirurg.

Mammadokters

De mammadokters richten zich helemaal op onderzoeken van vrouwen en mannen met verdenking op borstkanker. 

Plastisch chirurgen

De plastisch chirurg is gespecialiseerd in operaties waarbij een beschadiging of verminking van het lichaam wordt hersteld. Onze plastisch chirurgen behandelen u als een borstreconstructie nodig is.

Radiologen

De radioloog is een medisch specialist, die met röntgenopnames of andere onderzoeksmethoden (Echografie, CT of MRI), vaststelt of een lichaamsdeel of orgaan ziek is. Ook kan de radioloog eventuele puncties uitvoeren. Ook beoordeelt de radioloog de röntgenfoto of de echo. Hij geeft de uitkomsten aan de chirurg.

Pathologen

De patholoog is gespecialiseerd in het onderzoeken van menselijk weefsel. De patholoog onderzoekt het vocht of weefsel dat is gekregen bij een punctie, biopsie, of operatie. De uitkomsten van die onderzoeken geeft de patholoog door aan de chirurg. Aan de hand van deze uitslagen informeert de chirurg u over de verdere behandeling. U heeft zelf geen contact met de patholoog. ZGT werkt samen met de pathologen van LabPon.

Radiotherapeuten

Een radiotherapeut is een medisch specialist die patiënten met (meestal) kanker behandelt door middel van bestraling. Ze bestralen de kankercellen om alle kankercellen te doden en/of de celdeling te stoppen.  De radiotherapeuten werken binnen MST op route F03.

Internist-oncologen

De internist-oncoloog is een internist die kanker behandelt met medicijnen. Met de internist-oncoloog krijgt u te maken wanneer u chemotherapie of hormoontherapie krijgt.

Mammacareverpleegkundigen

De mammacareverpleegkundige is een algemeen verpleegkundige met een afgeronde opleiding mammacare. Haar taak is het begeleiden van vrouwen en mannen met een borstafwijking tijdens de onderzoeken, behandeling en nabehandeling. De mammacareverpleegkundige werkt samen met alle betrokken medisch specialisten. Zij doet zowel samen met de chirurg als zelfstandig spreekuren.

Verpleegkundig specialisten

Een verpleegkundig specialist is een ervaren, HBO-opgeleide verpleegkundige die de HBO Masteropleiding Advanced Nursing Practice (MANP) heeft gevolgd en daardoor taken van een arts kan overnemen.

Specialistisch laboranten mammografie

De specialistisch laborant doet de mammografie. Verder is zij betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de onderzoeken van de radioloog. Zij helpt en begeleidt u tijdens deze onderzoeken.

Medisch secretaresses

De secretaresse heeft een belangrijke, ondersteunende en administratieve rol. Zij ontvangt u aan de balie, wijst u de weg in de polikliniek en het ziekenhuis en verwerkt alle administratieve taken rondom uw behandeling.