Diabetische voetzorg behaalt topklinische status

  • 27 juni 2022

Al 25 jaar bieden we in ZGT multidisciplinaire zorg voor de diabetische voet. Sinds afgelopen vrijdag 24 juni is deze zorg beloond met de STZ topklinische status.

Wat is diabetische voet?

Diabetische voeten zijn voeten waarin de bloedvaten door diabetes (suikerziekte) zijn aangetast. De doorbloeding is slecht, het gevoel verdwijnt en er ontstaan vaak ongemerkt wondjes die niet of heel slecht herstellen. Dat leidt tot chronische wonden en in uiterste gevallen, tot amputatie. Uit studies blijkt dat 15% tot 25% procent van de mensen met suikerziekte een chronische wond aan de voet krijgt; een diabetische voet.

Expertise op gebied van vaatchirurgie en wondzorg

Het voorkomen van diabetische voeten maakt dat patiënten langer mobiel kunnen zijn. Dit resulteert in een betere kwaliteit van leven en minder psychosociale problemen. ZGT heeft expertise op het gebied van behandeling van de vernauwde kleine bloedvaten in de benen, een conditie kenmerkend voor diabetes. In combinatie met expertise op het gebied van de wonden aan de diabetische voet probeert het team zo de kans op een amputatie te verkleinen.

Moderne technieken door een multidisciplinair team

Binnen ZGT wordt met meerdere specialismen rondom deze patiëntengroep samengewerkt (o.a. (vaat)chirurgen, technisch geneeskundigen, physician assistants, verpleegkundig specialisten, decubitus-wondconsulenten en gipsverbandmeesters). Moderne meet- en gipstechnieken worden gebruikt om bestaande wonden terug te dringen en nieuwe wonden te voorkomen. We lopen voorop bij onderzoek en implementatie van innovatieve (operatie)technieken en preventie.

Internationaal expertisecentrum

In ZGT wordt veel wetenschappelijk onderzoek bedreven op het gebied van diabetische voet en de uitkomsten worden (inter)nationaal gepresenteerd. ZGT is medeverantwoordelijk voor het opstellen van internationale richtlijnen en organiseert jaarlijks het gevestigde congres diabetische voet. We zijn een internationaal erkend expertisecentrum met een netwerk van specialisten. We zijn blij dat de STZ dit is opgevallen en dat onze diabetische voetzorg beloond worden met een topklinische status.

Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen

ZGT is sinds 19 maart toegetreden tot de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Tot de vereniging STZ worden alleen ziekenhuizen gerekend, die naast basiszorg ook topklinische zorg leveren en actief zijn op het gebied van opleidingen, wetenschap en innovatie. Een STZ-erkenning geeft aan dat een ziekenhuis hooggespecialiseerde en complexe patiëntenzorg levert die onderscheidend is van de ‘gewone’ zorgverlening. Ieder STZ-ziekenhuis heeft specialisaties en bijzondere expertisegebieden in huis, die in het Topklinisch Zorgregister in beeld zijn gebracht. Eerder kregen het Centrum voor Geriatrische Traumatologie en de slokdarm-maagkliniek een STZ-erkenning.