Wetenschap

Wetenschapsfonds

ZGT vindt het belangrijk eigen wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en hierin te investeren. ZGT kent hiervoor verschillende regelingen.

Pioneers In Health Care (PIHC)

Dit fonds is in 2014 tot stand gekomen om de start van duurzame samenwerkingsverbanden op het gebied van wetenschappelijk onderzoek tussen medisch specialisten van ZGT, MST, Deventer Ziekenhuis en onderzoekers van Universiteit Twente en Saxion te stimuleren. Het gezamenlijke doel is om een snellere introductie van innovatieve technologie in de klinische praktijk te realiseren, door bottom-up samenwerking tussen de wereld van de nieuwe technologie en de medisch praktijk. Zorgverzekeraar Menzis heeft van 2015 tot en met 2018 een bijdrage geleverd aan het PIHC fonds om zo bij te dragen aan kwalitatievere en efficiëntere zorg. In 2020 ondersteunde Reggeborgh Medical het PIHC fonds met 1 voucher. Er is gewerkt met een 'call for proposals', waarbij onderzoekers jaarlijks onderzoeksprojecten kunnen indienen, ter hoogte van maximaal € 60.000,-. De voorstellen zijn door een expertgroep beoordeeld op een aantal kwaliteits- en impactcriteria. Vervolgens werden de beste voorstellen beloond met een voucher. Meer informatie over PIHC is te vinden op de website van de UT. Voorgaande jaren was ZGT bij verschillende winnende PIHC voorstellen betrokken.

Lees het nieuwsbericht over de uitreiking van de PIHC in 2023.

ZGT Wetenschapsfonds

Vanaf 2017 wordt door de Raad van Bestuur en Coöperatie Medisch Specialisten U.A. jaarlijks een bedrag voor wetenschappelijk onderzoek vrijgemaakt. Het doel is het wetenschappelijk onderzoek thematisch meer kracht bij te zetten en zo naar een hoger plan te tillen. Net als bij PiHC wordt gewerkt met een 'call for proposals', waarbij onderzoekers projecten indienen met een budget ter hoogte van maximaal € 60.000,-. Deze worden beoordeeld en de beste voorstellen worden beloond. Het ZGT Wetenschapsfonds heeft daarnaast een gedeelte van het budget gereserveerd voor kleine onderzoeksprojecten, ter hoogte van maximaal € 10.000,-. Op deze manier wordt nieuw en breder wetenschappelijk onderzoek gestimuleerd. Samen met landelijke en/of regionale onderzoeksinstellingen wordt zo actief bijgedragen aan betere patiëntenzorg. 

Lees hier meer over uitreiking van de vouchers in 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023.

Bijdrage aan onderzoek

Onze onderzoeken worden gedeeltelijk gefinancierd met behulp van donateurs. Daar zijn wij erg dankbaar voor. Wilt u een financiële bijdrage leveren aan een wetenschappelijk onderzoek naar keuze? Dat is (desgewenst anoniem) mogelijk. Neem dan contact op met het wetenschapsbureau via wetenschapsbureau@zgt.nl.