Beste publicatie van het kwartaal

Elk kwartaal zet het wetenschapsbureau een jonge onderzoeker die recent een wetenschappelijk artikel heeft gepubliceerd in het zonnetje. De onderzoeker krijgt een bloemetje uitgereikt van de wetenschapscoördinator en middels een filmpje worden medewerkers van ZGT en andere belangstellenden geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek.

Zie hieronder de beste publicaties van 2020. Klik hier voor de beste publicaties van 2018 en 2019.

2020 

  • Bram de Vries, gezondheidswetenschapper/basisarts. Publicatie: De Vries B.C.S. et al. Comparing three machine learning approaches to design a risk assessment tool for future fractures: predicting a subsequent major osteoporotic fracture in fracture patients with osteopenia and osteoporosis. Osteoporos Int. 2021 Jan 7.