Wetenschap

Op de foto de prijswinnaars, van links naar rechts: Niala den Braber, Ellen Kuipers en Athra Malki.

 

Op woensdag 16 oktober organiseerde ZGT voor de negende keer de ZGT Wetenschapsdag. Ruim 175 belangstellenden, onder wie medisch en verpleegkundig specialisten, arts- en coassistenten en UT wetenschappers, woonden wetenschappelijke voordrachten bij en namen deel aan workshops over onderzoek in ZGT.

 

De keynote lezing werd gegeven door prof. dr. Richard Boucherie en mw. dr. ir. Aleida Braaksma van de Universiteit Twente (UT). In de lezing werd uitgelegd hoe data-gedreven optimalisatie van logistieke processen in de zorg gerealiseerd kan worden, gebruik makend van wiskundige modellen. Daarnaast werden een tweetal onderzoeksideeën in samenwerking met ZGT toegelicht: geautomatiseerde OK planning en multidisciplinaire afsprakenplanning.

 

Diverse prijzen

Ieder jaar worden prijzen uitgereikt tijdens de ZGT Wetenschapsdag. Dit jaar werd de beste wetenschappelijke voordracht gedaan door Ellen Kuipers, anios chirurgie, over Predictors of weight regain in patients who had bariatric surgery using Decision Tree and Logistic regression. De beste wetenschappelijke pitch werd gewonnen door Athra Malki, master student Technische Geneeskunde, over Optimaal inzicht krijgen in vooruitgang fysieke activiteit bij oudere patiënten tijdens de revalidatie na een heupoperatie: Hoe doen we dit?
De ZGT Onderzoeksprijs werd gewonnen door Niala den Braber, PhD kandidaat bij nefrologie/diabetes, over Bloedglucoseregulatie in patiënten met diabetes type 2: verder kijken dan het HbA1c.

 

Hoge kwaliteit

Miriam Vollenbroek-Hutten, wetenschapscoördinator in ZGT, kijkt terug op een buitengewoon geslaagde dag: “Het aantal inzendingen voor voordrachten voorafgaand en de opkomst op de dag zelf was weer geweldig. De kwaliteit van de presentaties was goed. Er heerste een open sfeer en de aanwezigen deden volop mee aan discussies. Het enthousiasme van de aanwezigen bevestigt dat het doen van onderzoek onlosmakelijk verbonden is met de klinische praktijk”.