Wetenschap

Een volle zaal waaronder medisch specialisten, arts-assistenten, coassistenten en verpleegkundigen en UT wetenschappers, volgden wetenschappelijke voordrachten en workshops tijdens de ZGT Wetenschapsdag op woensdag 10 oktober in ZGT. 

 

De jaarlijkse ZGT Wetenschapsdag biedt medewerkers de mogelijkheid hun wetenschappelijk onderzoek te presenteren en workshops te volgen, gericht op onderzoek. ZGT bevordert hiermee de deskundigheid van zijn professionals met als doel nog betere zorg leveren. Miriam Vollenbroek-Hutten, wetenschapscoördinator in ZGT, kijkt terug op een buitengewoon geslaagde dag. “In alle opzichten, maar met name het belang van wetenschappelijk onderzoek voor het verbeteren van de dagelijkse zorg kwam erg sterk naar voren. Onderzoek naar het verband tussen medicatie en heropname, het hoe en waarom van leefstijl interventies voor chronische aandoeningen en hoe kunnen we hierbij gebruik maken van hedendaagse technologie, het gebruiken van data om klinische uitkomsten te voorspellen, nieuwe beeldvormende technieken die diagnostiek en behandeling verbeteren zijn zo voorbeelden die gepresenteerd werden en tot levendige discussies leidden.”

Het programma liet zien dat onderzoek binnen ZGT zich steeds meer op een aantal thema’s (patiënt empowerment, slimme en snelle diagnostiek, predictieve zorg en waardegerichte zorg) concentreert en dat er sprake is van langlopende onderzoekslijnen die passen bij de speerpunten van het ziekenhuis. Miriam Vollenbroek-Hutten: ”Deze focus zowel op thema’s als de inrichting van langlopende onderzoekslijnen is belangrijk omdat we op die manier expertise gebieden kunnen ontwikkelen en topzorg kunnen leveren”

Prof. dr. T. Wiggers, professor emeritus in de chirurgische oncologie, medical director van Incision en lid Raad van Toezicht van ZGT, gaf een lezing over het belang van wetenschappelijk onderzoek en de directe relatie met een betere uitkomst van zorg voor de patiënt. Deze presentatie liet mooi zien waarom wetenschap zo belangrijk is, voor zorgprofessionals én patiënten.

 


Prijzen voor beste onderzoek, voordracht en posterpresentatie
De jaarlijkse ZGT Onderzoeksprijs, de prijs voor beste voordracht en beste posterpresentatie zijn gewonnen door:


ZGT Onderzoeksprijs
: Mw. W.J. Kruik-Kollöffel, ziekenhuisapotheker, voor haar onderzoek naar het verband tussen cardiologische medicatie en heropname voor hartfalen

Beste voordracht
: Dhr. T. Urgert, technisch geneeskundige in opleiding, voor zijn onderzoek naar de glucose variabiliteit in Diabetes Mellitus Type 2: een nieuw onderzoeksterrein voor verbetering van behandeling

Beste posterpresentatie
: Mw. A. ten Voorde, gezondheidswetenschapper, De ontwikkeling van een eCoaching module om de lichamelijke activiteit te verhogen van Type 2 Diabetes Mellitus patiënten