Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek bij diabetes mellitus is gericht op het verkrijgen van beter inzicht in deze aandoening. Het doel is om tot betere behandelingen te komen voor patiënten in Twente en elders in de wereld. De afgelopen jaren is binnen ZGT op de afdeling nierziekten/diabetes hard gewerkt aan het ontwikkelen van een infrastructuur voor wetenschappelijk onderzoek. Dit heeft ertoe geleid dat diverse promovendi werkzaam zijn op de afdeling en onderzoeksprojecten doen. Zo speelt ZGT een voortrekkersrol binnen het HONEST samenwerkingsverband (een samenwerkingsverband van vier ziekenhuizen voor 'investigator initiated studies') op het gebied van nierziekten.

 

Ook heeft ZGT het Diabetes en Lifestyle Cohort Twente (DIALECT) opgezet. Dit is een observationele cohortstudie binnen ZGT waarin 850 patiënten met diabetes mellitus type 2 gevolgd worden om leefstijleffecten, zoals voeding en lichamelijke activiteit, op de lange termijn gezondheid te onderzoeken. Parallel aan dit onderzoek loopt het Diameter project (zie onderstaande video). Hierin streeft ZGT naar ontwikkeling van een gepersonaliseerde en door technologie ondersteunde coach. Patiënten met diabetes mellitus type 2 worden op basis van continue metingen van glucose, voeding en bewegingsactiviteit ondersteund bij de ontwikkeling van een gezonde leefstijl. Daarnaast lopen verschillende studies waarin ZGT participeert en multicenter trials waarin het effect van verschillende geneesmiddelen wordt onderzocht.

Betrokken professionals bij wetenschappelijk onderzoek

Onderstaande (zorg)professionals zijn betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek binnen diabetes mellitus:

Promotieonderzoeken

Reguliere bijeenkomsten

  • Wetenschapsbespreking. Maandelijks met standaardafvaardiging uit UMCG (vanaf 2016).
  • Pioneers in Healthcare DELICATE projectoverleg. Elke zes weken, alternerend op Universiteit Twente en ZGT.