Wetenschap

Predictieve zorg richt zich op optimalisatie van zorg door de ontwikkeling en implementatie van data gedreven methoden en technieken om klinische fenomenen te voorspellen. Hierbij werken we aan het voorspellen van het al dan niet hebben van een bepaalde diagnose, het risico op het krijgen van een complicatie, het voorspellen van progressie over tijd alsmede de kans op een positieve of negatieve uitkomst van een bepaalde behandeling. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van verschillende (nieuwe) databronnen en hier slim over te redeneren door gebruik te maken van statistische technieken en technieken komend vanuit computer science zoals artificiële intelligentie.

Een voorbeeld hiervan is het voorspellen van complicaties na een grote buikchirurgie door gebruik te maken van continue monitoring van vitale signalen met behulp van slimme pleisters.