Wetenschap

Wetenschapsfonds 2021

Op dinsdag 1 juni vond bij Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) de feestelijke uitreiking van de wetenschapsvouchers tijdens het Wetenschapsfonds 2021 plaats. Een wetenschapsvoucher is een financiële bijdrage voor het uitwerken van een onderzoeksvoorstel.

 

Van de 13 ingediende onderzoeksvoorstellen, werden er vier door ZGT beloond met een dergelijke voucher. Ook werd een voucher uitgereikt door de Coöperatie Medisch Specialisten (CMS). De vouchers werden uitgereikt door Hilde Dijstelbloem (voorzitter Raad van Bestuur ZGT), Rick Brouwer (namens CMS) en Miriam Vollenbroek (namens het wetenschapsbureau van ZGT).

De volgende onderzoeksvoorstellen werden dit jaar beloond:

  • The banded mini gastric bypass trial: A prospective randomized controlled trial. “Dit onderzoek bekijkt of het plaatsen van een siliconen ring om het kleine maagzakje van de mini-gastric-bypass helpt bij het succesvol afvallen en vergelijkt de kans op onvoldoende afvallen of weer aankomen met patiënten zonder ring”, aldus Marc van Det, chirurg.)
  • Effect van beslissingsondersteuning op de kwaliteit van behandeling van infecties. Elske Engel, ziekenhuisapotheker: “We onderzoeken de behoefte bij artsen aan technologische ondersteuning bij het behandelen van infecties. Samen met Universiteit Twente, LabMicTa en de vakgroep urologie van ZGT onderzoeken we hoe deze ondersteuning een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit van de behandeling van de patiënt.”
  • Mentaal welzijn bij hartfalen: positief en veerkrachtig! Gerard Linssen, cardioloog: “Hartfalen is meestal een chronische aandoening, met een hoge ziektelast. Wij onderzoeken in hoeverre positieve psychologische therapie (oefeningen in positief denken, dankbaarheid, veerkrachtiger worden) het mentale welzijn van patiënten met hartfalen kan verbeteren. Hierin werken we samen met MST en Universiteit Twente.”
  • Toepassing van wiskundige technieken, zoals machine learning, op zelf gerapporteerde klachten van nieuw verwezen patiënten om efficiëntere en doelmatigere reumatologische poliklinische zorg te realiseren. Yaël de Man, reumatoloog: “Universiteit Twente en afdeling reumatologie van ZGT ontwikkelen een model dat op basis van predictie (voorspellingen) nieuwe patiënten kan indelen naar hun eigen zorgbehoefte. Hierdoor ontstaat een slimmere planning op de polikliniek.”

De CMS-voucher werd dit jaar uitgereikt aan:

  • De CMS-voucher werd dit jaar uitgereikt aan: Twents Onderzoek naar Recidieven bij Bekkenbodem Operaties (TORBO). Gynaecoloog Angelique Veenstra van Nieuwenhoven: ”We zullen nauw samenwerken met de onderzoekers (Bellos en Simonis) van de Universiteit Twente, want maken gebruik van een kantelbare MRI scanner”. Op den duur hopen we met dit onderzoek de kansen op een recidief beter te kunnen inschatten en verlagen.

Als topklinisch ziekenhuis vindt ZGT het belangrijk dat we samen met andere zorgpartijen werken aan de beste zorg voor onze patiënten. Dat doen we door professionals op te leiden, maar ook door voortdurend te investeren in innovatie en wetenschappelijk onderzoek.

Sinds 2017 ondersteunen de Raad van Bestuur en de Coöperatie Medisch Specialisten (CMS) nieuwe wetenschappelijke initiatieven vanuit het ZGT Wetenschapsfonds.