Wetenschap

Impressie Wetenschapsdag 2022

Woensdag 5 oktober 2022, vond de 12e ZGT Wetenschapsdag plaats. Ruim 165 geïnteresseerden bezochten de innovatiemarkt en sloten aan bij presentaties over uiteenlopende onderwerpen. Michaël Lansbergen trapte de Wetenschapsdag af en benadrukte het belang van wetenschap, onderzoek en innovatie in een ziekenhuis en roemde het grote aantal wetenschappelijke publicaties dat ieder jaar binnen ZGT wordt gepubliceerd.

Hierna splitste de groep zich en was er aandacht voor verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld het motiveren van mensen hun eigen gezondheid te managen, het inzetten van nieuwe technieken om sneller de juiste diagnose te stellen en het optimaliseren van zorg door het inzetten van verschillende nieuwe databronnen en technieken om bijvoorbeeld een bepaalde diagnose te voorspellen. Aanwezigen werden meegenomen door de onderzoekers in het verloop en de uitkomsten van hun onderzoek.

Vervolgens vertelden Goos Laverman en Milou Oosterwijk aan alle aanwezigen over 10 jaar Diabetes en Leefstijl Cohort Twente (DIALECT). Een studie over de effecten van leefstijl en medicatie op het ziektebeloop. Milou verdedigt komende week haar proefschrift over het belang van het objectief meten van leefstijl bij diabetes type 2.

Fail = first attempt in learning

Tot slot was het woord aan prof. Dr. Paul Louis Iske. CFO (Chief Failure Officer) aan het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Hij leerde de toehoorders dat mislukken geen schande is als je onderzoek doet. Sterker nog: het zorgt ervoor dat je hier alleen maar van leert en dat het bijdraagt aan je uiteindelijke succes.
Fail staat dan ook niet voor falen, maar voor first attempt in learning.

Lees meer over briljante mislukkingen op www.briljantemislukkingen.nl

Universele verklaring van het recht om briljant te mislukken

Om te laten zien dat we het binnen ZGT belangrijk vinden dat mensen in hun onderzoek blijven proberen en te blijven leren, tekende Michaël Lansbergen de Universele Verklaring van het Recht om Briljant te Mislukken. Hij moedigt medewerkers van ZGT hiermee aan om te blijven proberen en ZGT nog beter te maken.

Ook Hilde Dijstelbloem benadrukte dat als we mislukkingen niet delen, er veel kennis verloren gaat. Maar zei ook dat ditzelfde geldt voor alle successen die we met elkaar moeten vieren. Een mooie brug naar de prijsuitreiking van deze dag.

Prijswinnaars

De ZGT onderzoeksprijs ging naar Marieke van Nieuwland voor haar onderzoek over de vergelijking van verschillende methoden om reuscelarteriitis te ontdekken. De prijs voor beste wetenschappelijke voordracht ging naar Maureen Tissink. Zij onderzoekt of het toevoegen van een ring bij een bariatrische ingreep (maagverkleining) zorgt voor meer gewichtsverlies na de operatie. Tot slot ging de prijs voor meest innovatieve en originele presentatie naar Femke Kleijsen (junior onderzoeker) voor haar onderzoek naar de veerkracht van patiënten met een heupfractuur.

Dijstelbloem sloot de dag af: “Dit was wederom een mooie dag om wetenschap en innovatie in de spotlight te zetten. We doen zoveel goede dingen en brengen dit in huis en ook daarbuiten tot uitdrukking. We hebben onze kennis als ZGT verrijkt en de wereld rijker gemaakt.”