Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek

De afdeling urologie participeert al jaren actief in wetenschappelijk onderzoek van diverse academische centra. Daarnaast heeft deze afdeling op eigen initiatief diverse studies lopen.

Onderzoeksfocus

Onderzoeksprojecten zijn gericht op een verbeterde diagnostiek van nier,- blaas,- en prostaatkanker. Hierbinnen zijn diverse onderzoekslijnen ontwikkeld:

  • Al jaren wordt samen met Radboudumc onderzoek gedaan naar de waarde van moleculaire markers in de diagnostiek van prostaatkanker. Dit heeft geresulteerd in participatie in vele publicaties. Zo is in 2015 een grote studie (van KWF Kankerbestrijding) gestart naar de waarde van de MRI in diagnostiek van prostaatkanker. Dit is de zogenaamde 4M studie. Dankzij inbreng van ZGT (afdelingen radiologie en urologie) bestaat de onderzoekspopulatie voor meer dan de helft uit patiënten van ZGT. Bovendien zal dit onderzoek uitmonden in een wetenschappelijke promotie van Dirk Bakker en fungeren ZGT onderzoekers als co-promotor bij diverse promovendi.
  • Na het stellen van de diagnose kanker is goede besluitvorming voor therapie essentieel. In samenwerking met Tilburg University wordt hiertoe een patiëntenkeuzehulp ontwikkeld. Samen met Universiteit Twente wordt aan nieuwe robotische systemen voor diagnostiek en behandeling gewerkt.
  • Sinds 2007 vormt afdeling urologie een centrum voor incontinentiebehandeling na een radicale prostatectomie. Binnen dit centrum wordt eigen wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Een van de beoogde resultaten is een wetenschappelijke promotie op basis van ons onderzoek.

 

Betrokken professionals bij wetenschappelijk onderzoek

Onderstaande (zorg)professionals zijn binnen urologie betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek: