Aanmelden les(sen) epidemiologie en statistiek

De lessen zijn van 15.00 - 17.00 uur en vinden plaats in ziekenhuislocatie Almelo of online via Teams.

Voor meer informatie kunt u mailen naar wetenschapsbureau@zgt.nl.

Persoonlijke gegevens