Wetenschap

Patiënt empowerment behelst ontwikkeling, evaluatie en implementatie van nieuwe geïntegreerde en, veelal door technologie ondersteunde, zorgconcepten. Het doel is om mensen die vanwege hun aandoeningen zorg nodig hebben de benodigde kennis en vaardigheden te geven en hen te motiveren zoveel mogelijk hun eigen gezond te managen. Om zo het eigen functioneren en gezondheidsstatus te verbeteren of op peil te houden en de kans op complicaties als gevolg van hun aandoening te verminderen. Op deze manier willen wij eigen regie bevorderen en komen tot 'shared decision making' in de dagelijkse zorgpraktijk.

Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van gepersonaliseerde digitale coaches om mensen met chronische ziekten te ondersteunen bij het ontwikkelen van een gezonde levensstijl.