Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek is formeel een kerntaak van de ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en ZGT Apotheek. Met de toetreding tot de Stichting Topklinische Ziekenhuizen (STZ) is het behouden, bevorderen en verder uitbouwen van het wetenschappelijk onderzoek noodzaak geworden. Als ziekenhuis en ZGT Apotheek zijn we ervan overtuigd dat wetenschappelijk onderzoek bijdraagt aan betere patiëntenzorg omdat nieuwe kennis toegepast wordt. Daarnaast verhoogt het doen van onderzoek de arbeidssatisfactie en er heerst binnen de ZGT Apotheek dan ook een inspirerend onderzoekklimaat. Binnen de ZGT Apotheek wordt onderzoek gedaan naar doelmatig en effectief geneesmiddelgebruik bij verschillende patiëntengroepen. Er zijn momenteel twee onderzoekslijnen geformuleerd:

  • De eerste onderzoekslijn richt zich op het optimaliseren van geneesmiddelgebruik bij obesitas en bariatrische chirurgie. Deze onderzoekslijn sluit aan bij het klinisch speerpunt “metabool syndroom” van de ZGT.
  • De tweede onderzoekslijn richt zich op het doelmatig en effectief geneesmiddelgebruik bij andere patiëntengroepen. Deze onderzoekslijn sluit o.a. aan bij de klinisch speerpunten “kwetsbare ouderen” en “oncologische zorg”.

Binnen deze onderzoekslijnen wordt actief samengewerkt met medisch specialisten, zoals bariatrisch chirurgen, cardiologen, medisch microbiologen, internisten en verpleegkundigen.
Naast deze twee onderzoekslijnen vindt binnen de ZGT Apotheek meer onderzoek plaats, bijvoorbeeld in het kader van de opleiding tot ziekenhuisapotheker, vanuit de Universiteit Twente (toegepaste wiskunde) en voor diverse HBO-opleidingen.

Betrokken professionals bij wetenschappelijk onderzoek

Promotieonderzoek

Twee ziekenhuisapothekers zijn bezig met promotieonderzoek.
Mw. Engel is voor haar promotieonderzoek verbonden aan de Universiteit Twente. In het onderzoek kijkt zij naar optimaliseringsmogelijkheden voor antibiotic-stewardship in de urologie.
Dhr. Kingma doet promotieonderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen naar patiënten die een bariatrische ingreep ondergaan.

Reguliere bijeenkomsten

Iedere twee weken vindt een onderzoekoverleg plaats waarin aandacht wordt besteed aan een breed scala van onderwerpen gerelateerd aan het doen van onderzoek: artikelbespreking, onderzoeksopzet, statistische onderwerpen, veranderde wetgeving, rapportage uit cursussen, etc. Daarnaast is wetenschappelijk onderzoek standaard geagendeerd in het opleidingsteamoverleg, waaraan alle ziekenhuisapothekers, poliklinisch apothekers en AIOS deelnemen.