Wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek

Reuscelarteritis (RCA) betreft ontsteking van slagaders en kan leiden tot ernstige complicaties, zoals een herseninfarct en blindheid. Patiënten met polymyalgia rheumatica (PMR) hebben klachten van pijn, stijfheid en bewegingsbeperking van de schouder- en bekkengordel. Dit in combinatie met verhoogde ontstekingswaarden BSE en CRP. Deze beide ziekten treden regelmatig samen op. Het verband is er, maar de precieze samenhang is nog niet opgehelderd. Beide aandoeningen treden op bij mensen boven de 50 jaar en worden in eerste instantie behandeld met corticosteroïden (prednison). Zowel de aandoening als de behandeling met corticosteroïden kent een hoge ziektelast en een verhoogd sterfterisico.

 

Voor tijdige herkenning en betere behandelstrategieën is meer kennis over het ontstaan en beloop nodig. Hiertoe wordt in ZGT een RCA/PMR cohort opgezet, waarin patiënten minimaal vijf jaar prospectief worden gevolgd. Het cohort is een  unieke samenwerking tussen ZGT en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het betreft namelijk een combinatie van fundamenteel onderzoek en klinische parameters bij RCA/PMR.

Onderzoeksfocus

De focus van het onderzoek ligt op diverse aspecten:

  • De rol van vitamine D en diverse cytokinen in pathogenese en behandeling van RCA.
  • Snelle herkenning van RCA in eerste en tweede lijn (onder andere machine learning).
  • Tijdige beeldvorming (echografie en PET-CT/MRI/A) bij (vroeg)diagnostiek en prognose.
  • Biomarkers en verklaring voor soms optredende onwerkzaamheid van geneesmiddelen, om het beloop van de ziekte en medicatierespons beter te voorspellen. Mogelijk leidt dit tot preventie van hoge morbiditeit bij kwetsbare ouderen.

 

Wetenschappelijk onderzoek wordt verricht in samenwerking met diverse onderzoekspartners:

  • Afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie, UMCG, dr. E. Brouwer, internist, reumatoloog.
  • Afdeling Nucleaire Geneeskunde, Universiteit Twente, prof. dr. R. Slart.
  • Laboratorium Reumatologie, Erasmus Medisch Centrum, dr. E. Lubberts.

Betrokken professionals bij wetenschappelijk onderzoek

Reumatologen

Overige professionals