Wetenschappelijke publicaties van ZGT in 2022

  • 27 september 2023

ZGT heeft wetenschap hoog in het vaandel staan. We zijn dan ook trots op alle gepubliceerde wetenschappelijke artikelen. In 2021 werkten ZGT medewerkers mee aan 162 artikelen. In 2022 hebben ZGT medewerkers in totaal 178 artikelen gepubliceerd in de diverse tijdschriften Een mooi resultaat!

Het niveau van de wetenschappelijke tijdschriften waarin onze onderzoekers publiceren kan worden geclassificeerd middels de Q-index. De Q-index geeft aan wat de impactfactor is van een tijdschrift. Hoe hoger de impactfactor, hoe meer artikelen die in dat tijdschrift staan wereldwijd worden gedeeld.

  • Q1 is het hoogste wetenschappelijke niveau, met tijdschriften als BMJ, JAMA, Lancet en New England Journal of Medicine (NEJM).
  • Q4 heeft het laagste wetenschappelijke niveau, met tijdschriften als het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG) en Huisarts & Wetenschap.

Het overgrote deel van de ZGT publicaties in 2022 is in Q1 tijdschriften gepubliceerd:

  • Aantal Q1 niveau : 112
  • Aantal Q2 niveau: 43
  • Aantal Q3 niveau: 14
  • Aantal Q4 niveau: 6
  • Geen indeling: 3

Ten opzichte van 2021 is het aantal publicaties in Q2 tijdschriften verdubbeld, van 21 in 2021 en 43 in 2022. Q1 is licht gestegen van 104 naar 112 in 2022. Q3 is gelijk gebleven ten opzichte van 2021. Q4 artikelen zijn afgenomen van 18 in 2021 naar 6 in 2022.

Elske Engel (ziekenhuisapotheker) en Milena Roorda (longarts) zijn coauteur van het artikel ‘Narrow-spectrum antibiotics for community-acquired pneumonia in Dutch adults (CAP-PACT)’ in The Lancet Infectious Diseases. Dit is een tijdschrift over infectieziekten met de hoogste impactfactor in de ZGT Publicatielijst van 2022. Over het artikel willen we graag iets meer weten.

Onderzoek

Elske vertelt: “Het ging om onderzoek vanuit het UMC Utrecht. Aan dit onderzoek werkten meerdere ziekenhuizen mee. Onderzocht zijn volwassen patiënten die thuis een longontsteking opliepen en hiervoor werden opgenomen in het ziekenhuis.”

Een longontsteking wordt behandeld met antibiotica. Sommige antibiotica werken alleen op een specifieke groep ongewenste bacteriën (smalspectrum antibiotica). Andere antibiotica schakelen meerdere bacteriën uit (breedspectrum antibiotica). Elske: “Volgens de richtlijn worden patiënten met een thuis opgelopen longontsteking met smalspectrum antibiotica, dus zo gericht mogelijk, behandeld. Bij opname weet je alleen nog niet wat de precieze ziekteverwekker van de longontsteking is. Om het zekere voor het onzekere te nemen, krijgen deze patiënten daarom vaak toch breedspectrum antibiotica voorgeschreven. Hierdoor worden ook goede bacteriën gedood. En worden bacteriën steeds ongevoeliger voor antibiotica.”

Geen nadelen voor patiënt en veilig

“Door scholing aan medisch specialisten en het toetsen van de ingezette behandeling bij opgenomen patiënten kon een gericht advies op maat worden gegeven”, vervolgt Elske. “Het onderzoek heeft aangetoond dat scholing gecombineerd met gericht advies op patiëntniveau zorgt voor smaller voorschrijven. Bovendien heeft het voorschrijven van smalspectrum antibiotica geen nadelige gevolgen voor de patiënten. Volgen van de richtlijn is dus veilig en kan toekomstige resistentie verminderen.”

Jonge onderzoeker

Ander onderzoek werd gedaan door Jelle Beernink (25 jaar oud). Hij zit in zijn laatste jaar (6e jaar) van zijn opleiding Geneeskunde in Utrecht. Vanaf het derde jaar van zijn opleiding is hij gaan ondersteunen bij het DIALECT onderzoek van Goos Laverman. Daarbij kreeg hij de kans om artikelen te schrijven over de therapietrouw van diabetespatiënten in verschillende soorten medicijnen. Ook zijn onderzoek ‘Adherence to Statin Therapy and Attainment of LDL Cholesterol Targets in an Outpatient Population of Type 2 Diabetes Patients: Analysis in the DIAbetes and LifEstyle Cohort Twente (DIALECT)’ richtte zich daar op. Jelle: “We keken naar therapietrouw van diabetespatiënten in cholesterolverlagende medicijnen (statines). Uit het onderzoek kunnen we concluderen dat bij patiënten met type 2 diabetes die behandeld worden in de tweede lijn de therapietrouw voor statines relatief hoog is. Verder kan therapietrouw worden geassocieerd met significant lagere LDL-cholesterol concentraties. Therapieontrouw lijkt daarmee een belangrijke voorspeller te zijn van het niet behalen van de LDL-cholesterol behandeldoelen. Die conclusie biedt weer mogelijkheden om de diabeteszorg verder te verbeteren.”

Onderzoek binnen ZGT

We vroegen Jelle naar zijn ervaringen met het doen van onderzoek binnen ZGT. Jelle: “Ik ervaar ZGT als een enorm inspirerende, kansrijke en laagdrempelige plek om onderzoek te doen. Ik heb mijn eerste stappen binnen het onderzoek mogen zetten en daar ben ik enorm dankbaar voor. De mogelijkheden om onderzoek uit te voeren binnen ZGT en de faciliteiten die ZGT hiervoor te beschikken stelt gaven mij veel ruimte om mezelf te ontwikkelen op onderzoeksgebied!”

Wil je meer weten over het wetenschappelijk onderzoek dat in ZGT wordt uitgevoerd? Neem dan eens een kijkje in de ZGT Publicatielijst en bij de Publicatie van het Kwartaal.