Promotie Merel Lubbers

  • 25 november 2022

Onderzoeker Merel Lubbers promoveerde vrijdag 25 november aan de Radboud Universiteit
op haar proefschrift ‘Minimally invasive esophagectomy: Management of complications’. Merel heeft haar onderzoek uitgevoerd in ZGT onder begeleiding van dr. E.A. Kouwenhoven en dr. M.J. van Det, beide slokdarmchirurgen in het ZGT. Haar promotor is prof. dr. C. Rosman van het Radboud UMC.

Wereldwijd worden jaarlijks meer dan 500.000 mensen met slokdarmkanker gediagnosticeerd. De belangrijkste behandeling van slokdarmkanker is een operatie waarbij de slokdarm verwijderd wordt en van de maag een nieuwe slokdarm gemaakt wordt, de zogenaamde buismaag. Dit is een zware operatie, waarna ongeveer 50-75% van de patiënten een complicatie ontwikkelt.

“In dit proefschrift beschrijven we meerdere onderzoeken naar de verschillende complicaties. Enerzijds hebben we methoden onderzocht om de kans op bepaalde complicaties te verkleinen, zoals lymfelekkage na de operatie wat tot veel klachten en verlengde opnameduur met soms een extra operatie kan leiden. Anderzijds hebben we methoden/technieken onderzocht om de behandeling van andere complicaties te verbeteren, zodat patiënten minder ziek worden, sneller herstellen en er eerder naar huis ontslagen kunnen worden” licht Merel Lubbers toe.

Het grootste deel van het proefschrift gaat over de behandeling van de meest gevreesde complicatie na een slokdarmoperatie: een naadlekkage. Hierbij treedt er een lekkage op tussen de verbinding van de slokdarm en de buismaag. Vanouds is dan een grote chirurgische interventie noodzakelijk. Endoscopische technieken zijn in opkomst, maar een optimale behandelstrategie is nog niet bekend.

Merel vervolgt: “In dit proefschrift hebben we op basis van een multicenter cohort bestaande uit 3 grote Nederlandse slokdarmcentra, onderscheid gemaakt tussen relatief beperkte lekkages en meer uitgebreide lekkages waarbij de lekkage doorloopt tot in de borstkas. Het lijkt erop dat dit onderscheid helpt bij het kiezen van een behandelstrategie. Zo is een beperkte lekkage meestal goed behandelbaar met een endoscopische behandeling, waarbij de maag-, darm- en leverarts de behandeling uitvoert. Daardoor hoeven deze patiënten niet opnieuw een grote operatie te ondergaan. Een voorbeeld van zo’n kijkoperatie is zuigdrainage, waarbij een sonde door de neus in de holte van het defect geplaatst wordt. Deze sonde zuigt de holte schoon en er kan gespoeld worden, waardoor de lekkage kan genezen. Dit blijkt een effectieve behandeling die deels thuis uitgevoerd worden. Hierdoor hoeven patiënten niet meer opgenomen te blijven totdat het lek genezen is en kan men mogelijk sneller met ontslag naar huis.

“Een wereldwijd vervolgonderzoek laat zien dat er nog veel variatie is in de behandeling van een naadlekkage. Het was daarom niet mogelijk om een behandel-algoritme te maken voor naadlekkages aan het einde van dit proefschrift, daarvoor zal eerst meer onderzoek moeten volgen” aldus Merel.

We feliciteren Merel van harte met haar promotie!