Wetenschap

Publicaties van ZGT

Bij veel specialismen heeft ZGT een intensieve samenwerking met Universitair Medische Centra en wetenschappelijke organisaties. Maar liefst 75% van de publicaties wordt gerealiseerd in samenwerking met dergelijke partners.

Het aantal  wetenschappelijke publicaties stijgt jaarlijks binnen ZGT. Minstens zo belangrijk als de kwantiteit van de wetenschappelijke publicaties, is de kwaliteit. Het cirkeldiagram geeft de kwaliteit van de publicaties weer in 2022, waarbij Q4 de laagste kwalitatieve impact heeft en Q1 de hoogste.

Publicatielijst van 2022

Aantal en kwaliteit van wetenschappelijke publicaties ZGT

Publicatieoverzicht

In het linkermenu uitgevoerde zoekopdrachten en eventuele filters resulteren in onderstaand publicatieoverzicht. 

 • Accurate and Reliable Classification of Unstructured Reports on Their Diagnostic Goal Using BERT Models

  Rietberg MT, Nguyen VB, Geerdink J(ZGT), Vijlbrief OD, Seifert C.
  Diagnostics (Basel) 2023; 13(7):1251.

 • Assessment methods in laparoscopic colorectal surgery: a systematic review of available instruments.

  Zwieten T van, Okkema S, Det MJ van, Pereboom I, Veeger N, Pierie JP.
  Int J Colorectal Dis. 2023; 38(1):105.

 • 3-D and 2-D reconstruction of bladders for the assessment of inter-session detection of tissue changes: a proof of concept

  Groenhuis V, Groot AG de, Cornel EB, Stramigioli S, Siepel FJ.
  Int J Comput Assist Radiol Surg. 2023; :Doi: 10.1007/s11548-023-02900-7. Online ahead of print.

 • The elephant in the room regarding the safety of physiotherapy for the cervical spine. Correspondence: Response to Kranenburg et al.

  Scholten-Peeters GGM, Best RF de, Trijffel E van (ZGT), Coppieters MW.
  Journal of Physiotherapy 2024; :Doi.org/10.1016/j.jphys.2023.11.009.

 • Vancomycine als continue infusie bij obese IC-patiënten: evaluatie van het huidige doseerprotocol (VANCOBESE)

  Schokkin M(ZGT), Bult W, Brummelhuis-Visser P, Lub-Hooge MN de, Nijsten MWN, Touw DJ.
  Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek 2024; 9:a1775.

 • The Assessment of Burden of ColoRectal Cancer (ABCRC)-tool; a validity and reliability study

  Thomassen BJM, Kinman ML, Somers AMJ, Ponds RWHM, Dekker JWT, Leiden BL van, Vink GR, Groot JWB de , Melenhorst J, Lutke Holzik MF.
  European Journal of Surgical Oncology 2024; :Article in Press: Accepted Manuscript.

 • Optimisation of medication reconciliation using queueing theory: a computer experiment

  Kruik-Kollöffel WJ, Moltman GAW, Wu MD, Braaksma A, Karapinar F, Boucherie RJ.
  International Journal of Clinical Pharmacy 2024; :Doi.org/10.1007/s11096-024-01722-0 Epub ahead of print.

 • Klinische beslishulpen in de praktijk: ondersteuning in de zorg. Casus automatische detectie van acute nierinsufficientie

  Dam SL(ZGT), Geerdink J(ZGT), Haitjema S, Fiolet ATL, Gant CM.
  FocusVasculair 2024; maart:56-64.

 • A direct comparison in diagnostic performance of CDUS, FDG-PET/CT and MRI in patients suspected of giant cell arteritis

  Nieuwland M van (ZGT), Colin EM, Vermeer M(ZGT), Wagenaar NRL, Vijlbrief OD, Zandwijk JK van , Slart RHJA, Koffijberg H, Groot Jebbink E, Geest KSM van der , Brouwer E, Boumans D(ZGT), Alves C.
  Rheumatology ( Oxford) 2024; :Doi: 10.1093/rheumatology/keae171. Online ahead of print..

 • Positive effects of audit and feedback on antimicrobial use in hospitalized patients limited to audited patients

  Engel-Dettmers EM, Al Naiemi N, Dijkema HE, Braakman-Jansen ALMA, Gemert-Pijnen LJEW van, Sinha B.
  Antimicrobial Stewardship & Healthcare Epidemiology 2024; 4(1):e46.

Zoeken
Specialisme
Auteur
Maand
Jaar