Verpleegkundigen lopen in de gang

In het behandelteam van het kinderslaapcentrum werken artsen en andere specialisten samen. Zij komen regelmatig bij elkaar voor een multidisciplinair overleg. Het behandelteam bestaat uit en neuroloog, een kinderarts, een verpleegkundig specialist, pedagogisch medewerkers, een kinderpsycholoog, een kinderpsychiater en laboranten. Voor een optimale behandeling worden zo nodig ook longartsen, KNO-artsen en andere zorgverleners betrokken.

Samen met u zoeken wij naar de oorzaak van het slaapprobleem van uw kind. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek  stellen wij een passend behandelplan op. 

Externe consulenten

  • A. Kathofer, kinder- en jeugdpsychiater Mediant
  • J. Goorhuis, kinderarts-intensivist, MST Enschede

Medisch specialisten