Verpleegkundigen lopen in de gang

Intensieve samenwerking ZGT en ouderenzorgorganisaties leidt tot veel minder verkeerde beddagen

Op vrijdag 26 januari verscheen in TC Tubantia een artikel over de ontwikkeling van een ‘voorspellende computer’, een samenwerking tussen de UT, MST, Deventer Ziekenhuis en ZGT. Dit datamodel moet wachttijden verkorten en instroom vergemakkelijken, zodat bedden in de ziekenhuizen niet onnodig bezet blijven. De situatie zoals geschetst in dit artikel klopt niet voor de situatie in ZGT.

Wij zijn inderdaad geïnteresseerd in een voorspelmodel voor het bepalen van de nazorgbehoefte van patiënten, daarom nemen wij deel aan dit onderzoek. We willen een patiënt zo snel mogelijk, op ieder moment, de best passende zorg bieden. Daarom zijn we geruime tijd in de keten van ziekenhuis (ZGT) en verpleeghuizen en wijkverpleging (VVT) bezig om de doorstroming te verbeteren. Dit doen we in nauwe samenwerking met drie grote VVT’s (TriviumMeulenbeltZorg, Carintreggeland en ZorgAccent).

In 2023 zijn de betrokken organisaties in gezamenlijkheid volop bezig gegaan met het hernieuwd maken van werkafspraken: wie doet wat op welk moment in de transfer, en welke informatie gebruiken we? Deze afspraken hebben er na een jaar toe geleid dat de werkafspraken in het gehele ZGT worden toepast. Het resultaat is dat de verkeerde beddagen in ZGT zijn afgenomen met 40% naar ongeveer 3350. De gemiddelde wachttijd op zorg vanuit de VVT (in het verpleeghuis of thuis met wijkverpleging) is ook met 40% afgenomen. En dat terwijl het aantal transfers zelfs iets zijn toegenomen en de capaciteit in de VVT’s niet tot nauwelijks zijn uitgebreid. Kortom, onze gezamenlijke inspanningen en samenwerking zien we terug in de cijfers.

De resultaten zijn zo veelbelovend dat sinds kort ook Zorggroep Sint Maarten zich heeft aangesloten bij de Twentse Transferketen. Wij zijn enorm trots op dit resultaat voor de Twentse patiënt en hebben de gezamenlijke ambitie om nog verder te verbeteren.