Verpleegkundigen lopen in de gang

Intensievere samenwerking tussen ZGT Apotheek en Twentse Apothekers Organisatie (TAO-UA)

De ZGT Apotheek en de openbare apothekers van TAO-UA investeren in een intensievere samenwerking, die op 9 januari officieel is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee spreken zij de wens uit de samenwerking een meer structurele basis te geven. Deze samenwerking is belangrijk om de farmaceutische zorg in en buiten het ziekenhuis goed op elkaar aan te laten sluiten. Goede farmaceutische zorg eindigt niet bij deur van het ziekenhuis of van de apotheek, maar doorloopt de gehele keten en volgt de patiënt. Daarbij is ook overdracht van gegevens een belangrijk aandachtspunt.

Alper Daskapan, ziekenhuisapotheker en medisch manager ZGT Apotheek: “De afgelopen jaren werkten (ziekenhuis)apothekers van ZGT en openbaar apothekers van TAO-UA al regelmatig samen in projecten als het gaat om medicatieveiligheid en transmurale farmacie. Door intensievere samenwerking willen we de farmaceutische zorg in de regio samen naar een hoger niveau gaan tillen. Samen staan we sterker.”

Intensievere samenwerking tussen ZGT Apotheek en Twentse Apothekers Organisatie (TAO-UA)

Lisette Darman, apotheker en voorzitter TAO-UA: “Na een periode van veelvuldig overleg zijn wij als TAO-UA blij nu ook de ZGT apotheek als officiële partner te kunnen verwelkomen. Door de samenwerking meer te structureren geloven wij er in de farmaceutische zorg voor de patiënt in de regio nog beter vorm te kunnen geven.”